Snøskredvarsel for Romsdal mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og litt nedbør som snø gir skredproblemer med fersk fokksnø i leområder. Terrengstyring av vinden, og sidelasting, kan gi skredproblemet i dei fleste hengretninger. Nysnøen legg seg på eit hardt og vindslipt snødekke, som stadvis kan vere eit glatt underlag. Dei svake laga kan derfor være både i nysnøen og mellom ny og gammel snø. Vinden vil også flytte på snø under skoggrensa, så skredproblemet kan også oppstå her. Vinden og nedbøren vil gi liten sikt i høgfjellet. Faregraden er vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata er prega av eldre og harde fokksnøflak frå uværet og fønforhold sist veke. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fønforholda sist veke gav varm og tørr luft, men den tørre lufta heldt snødekket tørt.
Der snødekket er tynt er det observert kantkorn under skarelag, men dette utgjer ikkje eit problem no.
Det er ikkje registrert skredaktivitet siste døgna.
Søndag er det observert moderat snøfokk og litt snø som kan flyttast med vind.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør
Temperatur
-11 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, til kvelden kan hende full storm de mest utsatte stedene. Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 5 mm i døgnet
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-10 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Skyet
Snøgrensen er gitt i indre strøk, noe høyere ute ved kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.