Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 11.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opp i kuling frå sørlig retning kan enkelte stader flytte laus snø inn i nye leområder vendt mot nord. Dette gir skredproblem med ferske fokksnøflak her. Problemet vil være mest utbredt i høgare strøk der snøen er kaldare og sprøare og difor lettare å flytte på. Eldre fokksnø frå helga vil i hovudsak være stabilisert. Kantkornutviklinga i gammelt snødekke går for fullt, men er ikkje eit skredproblem. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata er no prega av harde fokksnøflak frå uværet i helga. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fokksnøen ligg ujamnt fordelt og med ulik hardheit. Det har ikkje vore mildt høgt i fjellet sidan 23/12 og snødekket under mildværsskaren er hardt og stabilt. Fønforhold onsdag gir varm og tørr luft i låglandet.
Der snødekket er tynt er det observert kantkorn under skarelag, men dette utgjør ikke noe problem nå. Utbreiing av nedføyka rim er vurdert å være liten.
Det er ikke kommet observasjoner på skred av betydning de siste dagene.
Plussgrader, men tørr luft i låglandet onsdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-6 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 700 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen
Temperatur
-8 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.