Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 07.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Utfordrende forhold med mildvær som kjem inn. Unngå utløpsområder for våte flakskred i lavlandet og vær varsom i områder med nysnøflak i høyfjellet.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnømengdene frå mandag og tirsdag har fått tid til stabilisering i gunstige temperaturar og rolig vær. Mildværet torsdag vil ventelig gi ei kortvarig svekking av snødekket, før det igjen vil virke stabiliserande. Noko vind og nedbør vil flytte snø og danne mjuke flak, før varmen får tak i snøen og vindtransporten avtek. Mot kvelden går nysnøgrensa ned og nysnøflak kan legge seg opp på nytt. Faregraden blir vurdert til 2-moderat.
Snøvær mandag og tirsdag med påfølgande mildvær tirsdag gir mjuk og fuktig snøoverflate. Mjuk og lett vindpåvirka snø over mildværsgrensa. Snøgrensa går onsdag ved havnivå i indre deler av regionen. Onsdag har snødekket fått tørka ein del ut etter lettare og kaldare vær, og snøen er lausare.
Rundt skarelag nede i snødekket er kantkorndannelse i gang.
Tirsdag er det registrert mange mindre naturlig utløste skred i regionen.
Onsdag er det fortsatt snø til havnivå i indre deler av region.
Nedbør
8 - 12 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst
Temperatur
-12 °C til 0 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1100 moh om kvelden
Skydekke
Skyet
Nedbør sent på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
12 - 16 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-6 °C til 4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1600 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Betydelig lavere snøgrense mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: halgeir@svv (****)

i kommune: FRÆNA

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stabilitetstest

GodECTN13@10cmQ3

Snødekke

100 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: FRÆNA

Vær

Ikke nedbør6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

MiddelsECTN15@35cmQ3

Snødekke

150 cm snødybde7 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

GodECTN13@13cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: Leif@Wyssen (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.