Snøskredvarsel for Romsdal søndag 23.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Skredfarevurdering

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og pågåande vind frå V-NV vil føre til snøtransport inn i NØ-Ø-SØ-S-SV renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-25 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i aust. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Varierande vêr og temperatur har vore gunstig for rask stabilisering til omlag 1000moh. Over den høgda har det vore kaldare og vil ta lenger tid. Observatør i Romsdalen melder laurdag om tydeleg grodd kantkorn under tynt lag smelteskare. Det har og tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, nedbør, plussgrader til 5-600 moh og sterk vind frå NV i fjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.