Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til stor snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.
Det har kome 10-30 cm snø siste døgnet i sterk vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Det eldre snødekket bere preg av bygevêr og mykje kraftig vind frå SV/S i det siste. Toppar og ryggar er avblesne, og det ligg mykje snø i typiske leområder. I førre veke var det plussgrader og regn opp i 1200 moh, og snødekket vart fukta høgt til fjells. Der er onsdag føremiddag fleire observasjonar på snøfall opp i 30 cm ulike stadar i regionen, og at det framleis snør tett. Det er tidlegare observert vedvarande svake lag (kantkorn og rim) i det gamle snødekket. Desse er framleis observert over 1000-1200 moh, men det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Det vert førebels ikkje rekna som eit stort skredproblem. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå NV, overskya og det snør heilt til havnivå.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

GodIkke gitt@15cmQ2

Snødekke

150 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker enn del i høyden men ikke så mye akkurat her på 6-700

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø0.0 grader

Faretegn

Stort snøfallOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt nye 10cm i morgen timene og i natt, mindre her i Måndalen enn Isfjorden

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: FRÆNA

Fritekst

40x40 brøt 40 cm på sjikt i nysnøen. Også dårlig binding til gammel og våt snø på 1m.

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

MiddelsECTN14@30cmQ2

Vær

Snø-3.0 grader

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfallOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligger 20-30 cm vestlandspudder på 200. Litt kram i den høyden her altså.

Bilde fra regobs

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

80 cm snødybde30 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Andre

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.