Snøskredvarsel for Rogaland tirsdag 21.03.2017

4
Stor
Publisert:

Stort snøfall i deler av regionen. Hold deg som skiløper/skuterkjører unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor ut dagen i dag. Skredproblemet ventes å være nysnøflak og fokksnø. Mye nysnø med kraftig vind tirsdag gir pålagring i nord- til øst-vendte fjellsider. Snøskredfaren vurderes å kunne komme opp til 4-stor der det kommer mest nedbør som snø, i hovedsak i fjellet nord-øst i Rogaland. Store skred som løsner høyt til fjells kan ha lange rekkevidde og utløp ned til fjorden/dalen. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.