Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 17.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker når temperaturen stiger og snødekket blir bløtere. Det finnes vedvarende svakt lag under fokksnøflak i enkelte heng.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer, lite vind og overskyet vær vil bløte opp snøen, ikke bare i sørsider, men også andre aspekter. Syd- og vestvendt sider har allerede vært gjennom flere runder sol på dagtid og kulde på natta, så der ventes ikke store endringene. Nord- og østvendt terreng har ikke i samme grad vært påvirka av høye dagtemperaturer og innstråling fra sola, så der vil snødekket svekkes utover dagen. I Ofoten viser værprognosen at det kan være skyet natt til tirsdag, det kan gjøre at utstrålingen fra bakken er begrenset og at snøen ikke fryser til på natta. Det vil nok være varierende hvor i region det er skydekke nattestid. Skredfaren vil være lavere på morgenkvisten i områder der snøen er igjenfrosset og hard, før sol og temperaturstigning vil bløte opp snøen utover dagen. Enkelte steder kan det være fokksnø over et vedvarende svakt lag, men utbredelsen er antagelig begrenset. Slike lag er lette å påvirke, spesielt nå når fokksnøen svekkes grunnet høye temperaturer.
Snøen er smelteomvandlet opptil 400-500 moh i alle himmelretninger. Høyere til fjells er det skare i bratte solsider. Det finnes lommer med fokksnø i mange himmelretninger etter vind siste dager. Størst ansamling av fersk fokksnø er i nordøstvendte heng over 700 moh. Sør og vestvendte fjellsider som får sol på seg blir mykere utover dagen.
Det ble tidligere dannet små kantkorn i overflata. Kantkornlaget kan være føyka ned og befinne seg under lommer med fokksnø. Stabilitetstester viser at det er lett å løse ut skred på dette laget, men utbredelsen er trolig begrenset. Tidligere er det også observert vedvarende svake lag av kantkorn fra februar lenger ned i snødekket, men disse er antagelig svært vanskelig å påvirke.
Det er observert flere mindre våte løssnøskred i sør og vestvendte fjellsider etter soloppvarming de siste dagene.
Natt til tirsdag har det vært nattefrost helt ned til fjorden. Tirsdag formiddag er det pent vær med et tynt og oppsprukket skydekke, + 5 grader. Fra Tysfjord rapporteres det på mandag om tørr snø fra 800 moh i fjellsider som ikke har direkte sol.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

17.04.2019 kl. 13:09

836 moh

gaute@forsvaret (Ukjent)

Tester

ECTX God Etter endt test uten resultat og en knakk ut blokken med spaden gikk den nede på 1 m dybde i kjent svakt lag.

ObsID: 191643

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.04.2019 kl. 11:52

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191547

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2019 kl. 20:15

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191344

Ofoten / NARVIK

Snø

15.04.2019 kl. 17:39

523 moh

Markus (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V

Notater

Uklart når dette gikk.

ObsID: 191333

Ofoten / TYSFJORD

Snø

15.04.2019 kl. 17:14

491 moh

kristinamolland (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kristinamolland
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kristinamolland

Vær

Ikke nedbør 5% skyer

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen

15. apr. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst SV, V. Under 0 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte laussnøskred. Gått i vestvendte heng.

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Soloppvarma skare og fokksnø (slush). Litt sugeføre.

ObsID: 191332

Ofoten / TYSFJORD

Snø

15.04.2019 kl. 14:20

811 moh

JL (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JL

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Turr snø i sider utan direkte solinnstråling frå ca 800 moh. Snøoverflata vekslar her mellom dyner/flak av mjuk fokksnø og tynn skare som er uttørka. Noko vindtransport av den snøen som er tilgjengeleg for dette

ObsID: 191319

Ofoten / TYSFJORD

Snø

15.04.2019 kl. 13:07

489 moh

JL (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL Kommentar:  Fleire glidesprekker. Også spor etter flakskred midt i bildet, kan ha gått i samband med opning av glidesprekk i toppen

Vær

Ikke nedbør 7 °C 60% skyer

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Glidesprekker observert i fleire sider

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 191309

Ofoten / NARVIK

Snø

15.04.2019 kl. 10:43

648 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst over rygger og kuleformasjoner i terrenget

Vær

Ikke nedbør 1 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer Har vært mer overskya enn det som var meldt.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Fuktig Fuktig skarelag som sprekker litt opp rundt skiene på morgenen. Ble mykt utover dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkornlaget over 23.februarskaren er velutviklet. Som tidligere observert kreves det meget stor tilleggsbelastning å løse ut skred på dette laget, men det er verdt å følge med på laget dersom det kommer mye vann i snøen/rask temperaturstigning. Under dagens obs var det fuktig snø over kantkornlaget, mens selve kantkornene var tørre.

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Veldig tynt lag med delvis nedbrutt nysnø @20 cm. Det er mulig det finnes begynnende kantkorn i dette laget tilsvarende det som ble observert på Langvågtuva fredag og Fagernesfjellet søndag, men siden snøen smelta raskt på plata er det vanskelig å si.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN3@6cmQ3 God Fikk ikke propgarende brudd under testen, men da jeg tok ut blokka etter testen ble det Q1 brudd @20 cm på delvis nedbrutt nysnø.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191316
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.