Snøskredvarsel for Ofoten søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Et vedvarende svakt lag av kantkorn finnes i snødekket, men er vanskelig å løse ut fordi overliggende fokksnø er hard.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den siste tiden har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket over store områder. Enkelte steder ligger det fokksnøflak over dette laget, og i disse områdene kan det være lett å løse ut skred. Det er størst fare for å utløse skred der fokksnøen er myk og tynn, samt rundt skoggrensa. Vindøkning på kvelden søndag vil føre til litt vindtransport og dannelse av ferske fokksnøflak der det finnes løs snø tilgjengelig for vinden. Det oppfordres til mer konservative valg enn det faregraden kanskje skulle tilsi, dette pga et krevende skredproblem. Snødekket er følsomt for ytterligere pålagring og skredfaren vil raskt øke om det kommer mer vind og snø. Kommer der mer nedbør enn varslet med bygene siste del av lørdag så kan faregraden lokalt bli høyere.
Vind har den siste tiden dannet harde fokksnøflak i snøoverflaten og ujevn snøfordeling i terrenget. Denne uken har det vært stort sett oppholdsvær. I skjermede områder ligger det fortsatt noe løssnø igjen og her er det kantkorn i snøoverflaten etter langvarig kulde og uttørking.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Dette viser tegn til å være aktivt.
Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet seg kantkorn, men svakhetene er låst av skarelag over.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra nordøst om kvelden.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2019 kl. 16:14

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186827

Ofoten / BALLANGEN

Snø

17.03.2019 kl. 13:09

601 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

5 cm totalt Vindpakket hard Ekstremt avblåst i høyden, stedvis fonner av fokksnø. Skal sies at fjellet er svært vindutsatt. Isskare med 1 cm fjon over.

ObsID: 186738

Ofoten / BALLANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 16:35

330 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  ‘Haugen’ sett fra nedsiden
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Sprekka- må nok bruke zoom, men den er på ca 10-15 meter lang.

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk på toppen av en haug, et strekk på ca 100 meter. Registrerte ca 6 drønn. Når jeg snur og går ned ser jeg en stor sprekk rett under henget. Henget er litt over 30 grader.

ObsID: 186594

Ofoten / BALLANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 16:30

328 moh

jegu@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186591

Ofoten / BALLANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 16:11

203 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Helt på toppen glitrer det av nysnøpartikler og noen haglfrø

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Ikke snø Ca 10 cm løs snø over skare under skoggrensa. Blir gradvis mer bundet de 5 nederste cm

ObsID: 186584

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2019 kl. 10:28

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 186507

Ofoten / NARVIK

Snø

15.03.2019 kl. 15:46

818 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

CTE9@14cmQ1

ECTP7@14cm I kantkorn under fokksnø

Snødekke

Stiv fokksnø opp på kantkorn opp på smelteomvandlet .. .

ObsID: 186421

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2019 kl. 13:23

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186443

Ofoten / NARVIK

Snø

15.03.2019 kl. 09:55

583 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt svært vindpåvirket. Vind utsatt område er avblåst til skare fra 23.02
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt svært vindpåvirket .
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser ØNØ vendt fjellside rett ovenfor skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Enkelt heng vendt mot NV har innsamling av fokksnø fra sterk vind fra onsdag til torsdag formiddag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 625moh, NV aspekt. HS160 men gravde bare 80cm fra overflate da den nedre snødekke var så hardt at det er ikke så relevant for tiden. Se vedlagt profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP15 @45cm på kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersk skred aktivitet oberservert til tross for greit sikt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen vesentlig endring i snøstabilitet siden siste obstur. Det er fortsatt en utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst som begrense mulighet for å påvirker de nedføyket vedvarende svaklag. Men i noen heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette svaklag virker å har stor utbredelse, men det er bare noen/få steder at det overliggende fokksnø er tynn nok til at man vil kunne initiere et skred i forbindelse med dette problem. Det skal uansett tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. I morgen er det meldt ubetydelig nedbørs mengde, som ansees som ikke relevant for skredfarevurdering. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s 75% skyer Delvis skyet. Lite/svak vind idag. (Onsdag/ torsdag var det sterkere vind fra SØ i høyden). Igår (torsdag) kom det litt nedbør i Narvik, men bare et par millimeter, ikke nok for å påvirker snøstabilitet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred fra SØ vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra onsdag/torsdag...

Snøprofil

5 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP15@45cm i kantkorn

ECTP15@45cm I kantkorn under fokksnø.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generelt svært vindpåvirket .

ObsID: 186375

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2019 kl. 16:02

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Opphold (0moh) kl 16:02

ObsID: 186220

Ofoten / skogsvattnet

Snø

14.03.2019 kl. 14:30

433 moh

ricki93 (Ukjent)

Skredhendelse

14. mar 14:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 433 moh og sluttet på 352 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder synligt från vägen.

ObsID: 186213

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2019 kl. 08:48

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186102

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2019 kl. 08:33

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Beisfjord (0moh) kl 08:33

ObsID: 186098
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.