Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 24.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø, og vær forsiktig i områder med tynt snødekke på grunn av vedvarende svakt lag. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært mye løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, og vinden fra SØ vil fortsette å øke. Det vil gi mye fersk fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil mange steder legge seg over svakt lag av løsere snø og kan være svært lett å løse ut. I noen utsatte heng med mye fersk fokksnø kan skredene bli store (str 3). Naturlig utløste skred kan forekomme. Under mildværsskaren fra 10.1. finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn. Utbredelsen er usikker og det er generelt vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning og skred som løses ut på dette laget kan bli store. Skred som løsner i fokksnø er et eksempel på belastning som kan påvirke dette laget. Vær forsiktig i områder med tynt snødekke.
I høyden er snøen stedvis flyttet på av vind som har gitt myke flak i noen leheng, for øvrig har det vært mye løs snø i terrenget. Kaldt vær har i perioder gitt vind i dalførene som har ført til at det stedvis ligger fokksnø over lag av løsere snø her. Det gamle snødekket er ujevnt fordelt, og i sørvestvendt terreng er det generelt lite snø og mye stein.
I områder med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette laget viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Tirsdag ble det observert noen små flakskred i SØ-vendte leheng ved Bjørnfjell.
Onsdag morgen bris fra Ø-SØ, opptil 15 cm nysnø, og det ble meldt om kraftig snøfokk på flere topper utpå dagen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -14 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: tuh@nve (***)

i kommune: NARVIK

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Snowman (Ukjent)

i kommune: TJELDSUND

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser ut som det blåser godt fra SØ sektor på høyfjell.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Alexander@sbo.nu (**)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke nedbør

9.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort pågående snödrev i högfjellet i Beisfjord. Förmodligen på andre platser inåt landet (Öst). Oklart vilken vindriktning. Förmodligen SV

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: tuh@nve (***)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Observerte to størrelse 1 skred rett ved siden av hverandre. Det ene var skiløperutløst.

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fokksnøen flere steder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Kraftig snøfokk

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø

-3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Snowman (Ukjent)

i kommune: TJELDSUND

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Snowman (Ukjent)

i kommune: TJELDSUND

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.