Snøskredvarsel for Ofoten mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan fremdeles være lett å løse ut skred i den nyeste snøen, men det ventes ikke at skredene blir større enn middels store (str 2) i de områdene hvor det har kommet mest snø den siste tiden. I bratte fjellsider med mye løs og ubunden snø vil det også være lett å løse ut tørre løssnøskred.
Nysnøen som kom før helgen virker fremdeles å være lett, lite påvirket av vind og ligger relativt jevnt fordelt under skoggrensen. Over skoggrensen har vinden lagt opp myke flak i leområder, men det finnes også ubunden snø over skogrensen. Enkelte steder har kraftig vind 10. januar skrellet av skaren, og oppstikkende stein og berg kan ligge skjult under den nye nysnøen. Det gamle snødekket er stabilt under ca 700 moh.
Flere observasjoner den siste tiden rapporterer om begynnende kantkorndannelse rundt mildværsskaren fra 10. januar. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-17 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Abonden (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Snødekke

85 cm snødybde

Rapportert av: Abonden (Ukjent)

i kommune: BALLANGEN

Snødekke

95 cm snødybde

Notater

Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø

-6.0 grader

Rapportert av: Abonden (*)

i kommune: BALLANGEN

Skredhendelse

Ukjent

Ukjent

Ulykke/hendelse

Kun materielle skader

Notater

Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Andre

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Hakon@nortind (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø

-11.0 grader

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: LarssonMartin (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind 8-10m/s fra sørvest. Avblåst snø på fjellet fra 900moh og oppover, hard fokksnø i Ø-NØ leheng. I lenger ned i fjellet fortsatt 5-20cm løs ikke vindpåvirket snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Rapportert av: Idar (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Vær

Ikke observert

-11.0 grader

Ulykke/hendelse

Køyring i lite brattheng og løyser ut lite flakskred på glatt skare.

Ikke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: StianS@forsvaret (***)

i kommune: NARVIK

Vær

Snø

7.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.