Snøskredvarsel for Ofoten mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Noen områder har ustabil fokksnøen. Nysnøen har dårlig feste til skaren under.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet til den tørrsnøen som kommer som snøbyger i løpet av lørdag og det som eventuelt er igjen etter fredagens uvær fra V og NV. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt på grunn av gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Mye tyder på at nysnøen fester seg dårlig til de steder hvor det ligger mildværsskare under. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare. Sålen av smelteomvandlet snø under skoggrensen vil fort bli stabil nå som det blir kaldere.
Fredag var det svært kraftig vind, på det meste storm styrke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Vinden har fraktet mye av snøen bort og lagt opp tildels betydelige mengder i noen leheng. Snødekket består etter kraftig mildvær av smelteformer fra topp til bunn under ca 700 moh. Over 700 moh er det fortsatt tørrsnø og tilhørende lagdeling og ujevn fordeling av snøen i terrenget.
Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men det ventes at disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Lørdag er det observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen. Skred har mest trolig gått under uværet fredag. Lørdag meldes det om at den nyeste snø fester seg dårlig på den noen steder, glatte skaren.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-17 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Stort snøfall

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø

-4.0 grader

Snødekke

6 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torjekosmo (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skred

Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 95,00 cm

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

I nylig transportert fokksnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: tuh@nve (***)

i kommune: NARVIK

Notater

Kram snø under tørr fokksnø. Har kun vært under skoggrensa.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra V ovenfor skoggrensen + mye tørr løssnø tilgjengelig for transport= innsamling av fokksnø i Ø vendt leheng

Snødekke

86 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.