Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forholde. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø. Vedvarende svakt lag kan fortsatt påvirkes.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet til den tørrsnøen som kommer som snøbyger i løpet av dagen og det som eventuelt er igjen etter fredagenss uvær fra V og NV. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare, men i noen områder kan det ligge betydelige mengder innblåst snø. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt på grunn av gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Sålen av smelteomvandlet snø under skoggrensen vil fort bli stabil nå som det blir kaldere.
Torsdag var det mildvær til ca 1000 moh i regionen og lokalt mye nedbør. Fredag er det svært kraftig vind, på det meste storm styke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Snødekket frem til torsdag besto av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til min. 700 moh. med 5-40 cm seig fokksnø over. Over 700 moh er det fortsatt tørrsnø og tilhørende lagdeling.
Senest onsdag gir det vedvarende svake laget av kantkorn ved bakken lyd fra seg. Så mye tyder på at det fortsatt må regnes med, dog mest i høyfjellet.
Fredag formiddag er det fortsatt mildt i regioen og et par plussgrader ved havnivå, men temperaturen er synkende.
35 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / Fagernesfjellet, Narvik

Snø

12.01.2019 kl. 13:30

917 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. jan 13:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 586 moh og sluttet på 572 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy bruddkant Fersk vindtransportert tørr snø. Utløst flere steder med svært lett tilleggsbelastning i NØ-vendte skavler.

ObsID: 175283

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

626 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 650moh. Ø vendt. (profil kommer senere)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ø vendt heng har stor innsamling av fersk fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær de siste dagene, med sterk vind fra V sektor (kast opp til 55,7m/s på fagernesfjellet torsdag kveld!) og bygevær med nedbør som snø. Skredproblemen er ganske enkelt: ustabil sjiktovergang i fokksnø finnes i mange leheng vendt mot øst fra skoggrensen og oppover. Disse flak kan påvirkes lett der den overliggende flak er relativ myk (men da forventes hovedsakelig str. 2), lengre opp på fjellet hvor den overliggende flak er hardere/stivere finnes det potensial for str.3 skred, men slik flak trenger nok større tilleggsbelastning. Det ble ikke observert kantkorn på dagens obstur (men turen gikk bare til 700moh) Roligere vind og grei temperatur imorgen forventes å føre til stabilisering av snødekket å minkende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

I skogen er nysnø fra torsdag kveld lett og ubunnet (herlig skiføre!), i åpent område og ovenfor skoggrensen er det en annen historie: mange steder er avblåst, og lesider har innsamling av 4F+ fokksnø. Det ble observert god binding til mildværskare fra 10.01, trolig pga. at det kom nedbør i forbindelse med synkende temperatur torsdag kveld. Ustabil sjiktovergang som ble observert er inne i fokksnø fra seneste døgn- det forventes å stabilisere seg relativ raskt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra V → 75% skyer Siste dagene har vært preget av sterk vind fra V sektor og bygevær med nedbør som snø (enkelt steder i region har det kommet mye snø, men det er stor variasjon. Idag er det fortsatt sterk vind, men mindre nedbør

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Str. 2 lett å løse ut i mange brattheng (derr hvor overliggende flak er litt mykere). Str. 3 lett å løse ut i noen brattheng (høyere på fjellet hvor den overliggende flak er litt stivere).

Faretegn

Ferske sprekker I nylig transportert fokksnø

Ferske skred Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Snøprofil

5 lagdelinger observert

ObsID: 175275

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

482 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite heng der vinden har tatt viser at fokksnøen kan danne flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Der det er tett skog er det tørr løssnø.

Vær

Ikke nedbør 60% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt.

Notater

Kram snø under tørr fokksnø. Har kun vært under skoggrensa.

ObsID: 175271

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 11:54

379 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Str. 1 mykflak i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Snødekke

86 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ca. 15-20cm nysnø rundt skoggrensen siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Faretegn

Ferske skred Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra V ovenfor skoggrensen + mye tørr løssnø tilgjengelig for transport= innsamling av fokksnø i Ø vendt leheng

Skredaktivitet

12. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

ObsID: 175254

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 20:03

494 moh

Erik EB (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skyter et par meter ut fra ski

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 175178

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 11:34

94 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Sludd 2 °C Henrikneset (200moh) kl 11:35 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Lite snømengder noe is

ObsID: 175089

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 09:56

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør men ikke mulig å se pga dårlig sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Snø 0 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 09:56 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175055

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 08:37

150 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Foto tatt litt ovenfor sentrum, Ca. 70 moh

Vær

Snø 0 °C 100% skyer 20 cm nysnø. Kraftig vind igår ettermiddag og seinere på kveldeb

ObsID: 175042

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 13:53

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn høyt opp i fjellet. Økt fare for sørpeskred. . Uforandret skredfare neste døgn: Sterk vind og nedbør fortsetter. Temperaturen synker og det vil bli mer snøfokk..

Vær

Regn 5 °C Spansdalen (100moh) kl 15:59

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174976

Ofoten / NARVIK

Snø

10.01.2019 kl. 13:41

72 moh

Kaj@obskorps (****)

Faretegn

Rask temperaturstigning Raskt temp stigning under natt til torsdag. Men mindre nedbør enn forventet

ObsID: 174942
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.