Snøskredvarsel for Ofoten søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Økende vind kan danne ustabile fokksnøflak. Vær varsom der snødekket sprekker opp, her kan det være lett å løse ut skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Østlig liten kuling og litt nysnø forventes å danne ferske fokksnøflak i renner og leformasjoner mot V over tregrensa. Disse kan være ustabile og det kan utsatte steder være lett å løse ut skred av str. 1-2 for en skiløper/skuter. Størrelse på evt. skred øker med mengde av tilgjengelig løssnø og vindstyrke. Der snøen ikke er vindpåvirket vil skredfaren være lavere. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
De siste par dagene har det kommet en del nysnø i regionen og snøgrensen er nå ved havnivå. Det er noe variasjon i nysnømengde, og det ligger løs snø som vil være tilgjengelig for vindtransport i høyden. Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt i regionen. I høyfjellet har det vært snø en stund, denne eldre snøen består i stor grad av smelteomvandlet skaresnø som for det meste ligger i renner og søkk. Under skoggrensen er det eldre snødekket smelteomvandlet etter mildvær sist helg.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til bris fra øst om kvelden.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: BALLANGEN

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM12@15cmQ3

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM14@25cmQ3

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTH25@40cmQ3

Snøprofil (2012)

95724

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I mange ulike himmelretning

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: BALLANGEN

Snøprofil (2012)

95711

Vær

Snø

-3.5 grader

Snødekke

40 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: En god del SH (ca. 5-10mm) observert i lavlandet. NB! dette ble ikke observert høyere til fjells tidligere på dagen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ferske sprekker

Ferske sprekker i isolert lomme med fokksnø

Snødekke

70 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Vær

Snø

-3.0 grader

Snødekke

40 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.