Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Når mildværet klarer å trenge ned til de dype vedvarende svake lagene kan det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge. Foreløpig er det få steder varmen/fuktighet har klart å trekke ned til det meget utbredte vedvarende svake laget som ligger stort sett dypt i snødekket. Onsdag ettermiddag kommer det inn noe regn, som kan være med på å svekke stabiliteten. Skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Der nattefrosten uteblir vil faren for skred øke. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/ fjernutløse tørre flakskred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde. Snøoverflaten er fuktet de fleste steder, men nattefrost har stort sett gitt skare på morgenen. I høyden er det stor forskjell på nordvendte sider med tørr snø og sør-vendte sider som har blitt sterkt påvirket av sola.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden februar - mars stort sett i hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye og hard snø over ca.40-70 cm.
Det har gått mange skred de siste dagene på vedvarende svake lag, en del str. 2-3 flakskred og svært mange mindre, våte løssnøskred.
Det har blitt rapportert om kraftige drønn/kollapser i snødekket flere steder.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Faretegn

Rask temperaturstigning

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas W (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

2 - Små

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: BALLANGEN

Vær

Ikke nedbør

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP23@42cmQ1

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stor døgn variasjon i temperatur. Ellers ingen faretegn observert.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Espen@ObsKorps (*****)

i kommune: TJELDSUND

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
5 - Svært store
Type: 
Våte flakskred

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.