Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 17.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil variere mye gjennom dagen og være størst når dagen er på det varmeste. Snødekket har nå vært utsatt for flere dager med høye temperaturer og sol, og varmen påvirker stadig dypere i snødekket. Det svake laget kan derfor påvirkes på nye steder der hvor det tidligere har lagt under beskyttende skare og fokksnøflak, og skred kan løsne litt høyere til fjells. I bratt solvendt terreng forventes naturlig utløste løssnøskred. Fuktig fokksnø og løssnøskred kan trigge større skred i vedvarende svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Det vil være store lokale forskjeller i snøskredfaren på grunn av aktiviteten til vedvarende svake lag og variasjon i hvor stor grad oppvarming har påvirket snødekket. Klarvær og utstråling nattestid vil ha en stabiliserende effekt på snødekket, fravær av nattefrost øker faren for skred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde, og snøoverflaten er fuktet de fleste steder. Typisk så er der skare på morgenen og mer slush på ettermiddagen. Det er stor forskjell mellom nordvendt terreng der man fortsatt finner kald snø, og sørvendt terreng der sola har tatt godt i mange dager nå.
I snødekket er det et vedvarende svakt lag av kantkorn med stor utbredelse, dette ble dannet ifm kuldeperioden i februar-mars. Mange skred og faretegn den siste tiden tilsier at vedvarende svake lag har stor utbredelse, og skred med stor bruddforplantning viser at laget mange steder påvirkes nå. Enkelte steder ligger de svake lagene under store mengder snø eller under harde lag av fokksnø. Det gjør at man der kan få færre faretegn.
Det har gått mange skred de siste par dagene, en del str. 2-3 flakskred og svært mange mindre, våte løssnøskred.
Det har de siste dagene vært varmt de fleste steder i Nordland, og noen steder har nattefrosten uteblitt i fjellet. Det har også blitt rapportert om kraftige drønn/kollapser i snødekket flere steder i regionen de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: BALLANGEN

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stor døgn variasjon i temperatur. Ellers ingen faretegn observert.

Vær

Ikke nedbør

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP23@42cmQ1

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Espen@ObsKorps (*****)

i kommune: TJELDSUND

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
5 - Svært store
Type: 
Våte flakskred

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: EVENES

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: EVENES

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: EVENES

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.