Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden avtar noe men det blåser fremdeles kuling fra øst. Snøtransporten avtar på grunn av langvarig vind og pakket snøoverflate. Det kan fremdeles finnes ustabile fokksnøflak i beskyttede leformasjoner, disse er lettest å påvirke der fokksnøen er myk. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snølaget er tynt. Skredfaren ventes å ligge på 2-moderat.
Kraftig vind fra øst torsdag og fredag har gitt svært vindpåvirket snøoverflate. I høyfjellet kan det finnes fokksnøflak, men noen steder er det også avblåst til tidligere mildværsskare.
Et vedvarende svakt lag av kantkorn er aktivt i snødekket under fokksnøen.
Skiløperutløst skred i bratt leheng 7/12 etter vind fra Ø. Dårlig binding mellom lag i fokksnøen.
Kraftig vind torsdag og fredag har gitt svært vindpåvirket snøoverflate.
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-14 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 4 mm i døgnet
Vind
Sterk kuling fra øst
Temperatur
-11 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Mest nedbør i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

Ikke gittCTM12@16cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Ikke gittECTP12@16cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittCTM16@27cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittECTP15@27cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: lda (***)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Drønn i snøenunder tregrensen, hvor snøen fortsatt var myk

Stabilitetstest

Ikke gittECTP3@40cmQ1

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: lda (***)

i kommune: NARVIK

Fritekst

Bilde fra regobs

Rapportert av: lda (***)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Drønn i snøenStore drønn ca hver 5 m

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: TH (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Skiløper kjørte inn i veiskjæring med høyde ca 3 meter. Ufarlig situasjon, men kan indikere ustabile forhold ellers i fjellet hvor det er ansamling av fokksnø. Særlig der fokksnølaget er tynt og ikke har bundet seg til underlaget.Påvirket ingenting

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Vær

Ikke observert1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I løpet av dagen har det blåst opp og vinden er tiltagende i styrke. Vind fra øst. Over og i skoggrensa er snøen allerede ganske vindpåvirket/vindpakket.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.