Snøskredvarsel for Ofoten fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Kraftig vind flytter store mengder snø. Naturlig utløste skred ventes.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes kraftig vindtransport og det vil raskt danne seg ustabile flak i nye områder. Det ventes noe naturlig utløste skred av større størrelse pga. store forflytninger av snø. Skredfaren ventes i øvre del av 3-betydelig.
De siste dagene har bygeværet lagt igjen mye snø og denne ligger ubehandlet av vind mange steder. I høyfjellet er det dannet fokksnøflak, men noen steder er det også avblåst til tidligere mildværsskare.
Et vedvarende svakt lag av kantkorn er aktivt i snødekket under den ferske fokksnøen.
Ikke observert naturlig utløste skred de siste dagene.
Det er store variasjoner på snømengdene i regionen og på hardheten av snøoverflaten.
Nedbør
3 - 6 mm i døgnet
Vind
Sterk kuling fra sørøst, endring til liten storm fra sørøst om kvelden
Temperatur
-14 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-14 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: TH (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Skiløper kjørte inn i veiskjæring med høyde ca 3 meter. Ufarlig situasjon, men kan indikere ustabile forhold ellers i fjellet hvor det er ansamling av fokksnø. Særlig der fokksnølaget er tynt og ikke har bundet seg til underlaget.Påvirket ingenting

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Vær

Ikke observert1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I løpet av dagen har det blåst opp og vinden er tiltagende i styrke. Vind fra øst. Over og i skoggrensa er snøen allerede ganske vindpåvirket/vindpakket.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.