Snøskredvarsel for Ofoten mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Skredfarevurdering

Det er generelt stabile forhold, men varmt vær, regn og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. Det pågår mye snøsmelting og når vann trekker ned i snødekket kan det øke faren for større våte flakskred og glideskred. Slike skred er vanskelig å forutse og anslå omfanget av. Sprekker i snøen ved sva eller fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Vær obs på dette ved kraftig snøsmelting eller mye regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 1-liten, men der snøen er vannmettet eller der det foregår snøsig vil snøskredfaren være høyere.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader som har påvirket snødekket helt til topps. Det generelt lite snø igjen under skoggrensen, men noen steder er det fortsatt skiføre til havnivå. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann. I høyden er snødekket mer finkornet og og fortsatt noe lagdelt.
Fra søndag ettermiddag ventes V bris. Opphold. Mildt med plussgrader til topps. Mandag ventes V bris. Litt regn, snø over ca 700-800 moh. 1-4 mm.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.