Snøskredvarsel for Ofoten søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

I kystnære områder over 900 moh, og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under nysnøen. Som skikjører kan det være mulig å løse ut skred.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den vindtransporterte snøen fra fredag og lørdag ansees nå som relativt stabil, men stedvis kan den hvile på et kantkornlag. Det er mest trolig å treffe på kantkornlaget i indre strøk og i kystnære strøk over ca 800-900 moh. Der kantkornlaget er intakt under nysnø og vindtransportert snø er det mulig å løse ut mindre snøskred. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Vær oppmerksom på at når sola kommer fram, vil det i solsidene være lettere å løse ut skred pga dårligere bindinger i snøen. Snøskredfaren vipper mellom 2 og 3 - usikkerheten er hvor utbredt og aktivt kantkornlaget er i regionen. Snøskredfaren vurderes til 2- moderat.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden består snøoverflaten av fokksnø i flere himmelretninger og ubunden snø fra dagene i forveien. Onsdag rapporteres det om 10 cm fuktig nysnø opptil 600 moh, og tørr snø lengre oppover. Mest myk snø var det å finne i Ø og N vendte heng. Det er dannet et kantkornlag nær snøoverflata i løpet av påska grunnet kaldt, klart vær med høy temperaturgradient i snøen. Det var ødelagt ved omkring 750 moh på Litletind, men observert på Stortind nord for Bjerkvik. Det finnes et gammelt kantkornlag under skaren som ble dannet etter mildvær (omkring 4 april). Det befinner seg under et bærende skarelag de fleste steder og har ikke vist skredaktivitet siste par uker. Fram til fredag har det falt rundt 5-10 cm nysnø i fjellet i nordlige del av regionen, mens på Hammarøy er det registrert over 20 cm nysnø i fjellet. Siste døgn ubetydelig med nedbør i varslingsregionen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.