Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

I kystnære områder over 900 moh og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under nysnøen. Som skikjører er det mulig å løse ut skred.

Skredfarevurdering

I indre strøk og høyereliggende fjellområder ved kysten kan man påregne å treffe på et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø og fokksnø. Det er begrenset med snø oppå dette vedvarende svake laget, men lett å løse ut for skikjører og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. I enkelte heng vil det dannes nysnøflak som kan løses ut. Det behøves i hovedsak stor tilleggsbelastning for å løse ut skred under dagens forhold. Fortsatt kuling fra NV med litt snø på dagtid vil føre til moderat snøfokk og dannelse av nysnø- og fokksnøflak i enkelte lesider. I sørlige deler av regionen der det har falt mest snø fram til fredag formiddag vil man fortsatt kunne finne enkelte ustabile nysnøflak fra siste døgn i tillegg til det som ventes på lørdag. Snøskredfaren vurderes til 3-betydelig i kystnær terreng over 900 moh og generelt i indre strøk grunnet tilstedeværelsen av kantkorn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det ukes gammel fokksnø i flere himmelretninger som ansees som stabil. Onsdag rapporteres det om 10 cm fuktig nysnø opptil 600 moh, og tørr snø lengre oppover. Mest myk snø var det å finne i Ø og N vendte heng. Det er dannet et kantkornlag nær snøoverflata i løpet av påska grunnet kaldt, klart vær med høy temperaturgradient i snøen. Det var ødelagt ved omkring 750 moh på Litletind, men observert på Stortind nord for Bjerkvik. Det finnes et gammelt kantkornlag under skaren som ble dannet etter mildvær (omkring 4 april). Det befinner seg under et bærende skarelag de fleste steder og har ikke vist skredaktivitet siste par uker. Siste døgn har det falt rundt 5-10 cm nysnø i fjellet i nordlige del av regionen, mens på Hammarøy er det registrert over 20 cm nysnø i fjellet.
Fra fredag ettermiddag ventes NV-N frisk bris i fjellet. Sludd og snø, 3-6 mm nedbør. Lørdag ventes NV liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til V frisk bris. Perioder med sludd og snø. 4-8 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: Daniel (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

150 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø 0.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet