Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

I kystnære områder over 900 moh og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under nysnøen. Som skikjører er det mulig å løse ut skred.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I indre strøk og høyereliggende fjellområder ved kysten kan man påregne å treffe på et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø og fokksnø. Det er begrenset med snø oppå dette vedvarende svake laget, men lett å løse ut for skikjører og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. I enkelte heng vil det dannes nysnøflak som kan løses ut. Det behøves i hovedsak stor tilleggsbelastning for å løse ut skred under dagens forhold. Fortsatt kuling fra NV med litt snø på dagtid vil føre til moderat snøfokk og dannelse av nysnø- og fokksnøflak i enkelte lesider. I sørlige deler av regionen der det har falt mest snø fram til fredag formiddag vil man fortsatt kunne finne enkelte ustabile nysnøflak fra siste døgn i tillegg til det som ventes på lørdag. Snøskredfaren vurderes til 3-betydelig i kystnær terreng over 900 moh og generelt i indre strøk grunnet tilstedeværelsen av kantkorn.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det ukes gammel fokksnø i flere himmelretninger som ansees som stabil. Onsdag rapporteres det om 10 cm fuktig nysnø opptil 600 moh, og tørr snø lengre oppover. Mest myk snø var det å finne i Ø og N vendte heng. Det er dannet et kantkornlag nær snøoverflata i løpet av påska grunnet kaldt, klart vær med høy temperaturgradient i snøen. Det var ødelagt ved omkring 750 moh på Litletind, men observert på Stortind nord for Bjerkvik. Det finnes et gammelt kantkornlag under skaren som ble dannet etter mildvær (omkring 4 april). Det befinner seg under et bærende skarelag de fleste steder og har ikke vist skredaktivitet siste par uker. Siste døgn har det falt rundt 5-10 cm nysnø i fjellet i nordlige del av regionen, mens på Hammarøy er det registrert over 20 cm nysnø i fjellet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Andre

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: Daniel (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

150 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.