Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

I kystnære områder over 900 moh og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under nysnøen. Som skikjører er det mulig å løse ut skred.

Skredfarevurdering

I indre strøk og høyereliggende fjellområder ved kysten kan man påregne å treffe på et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø og fokksnø. Det er begrenset med snø oppå dette vedvarende svake laget, men lett å løse ut for skikjører og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. I enkelte heng vil det dannes nysnøflak som kan løses ut. Det behøves i hovedsak stor tilleggsbelastning for å løse ut skred under dagens forhold. Fortsatt kuling fra NV med litt snø på dagtid vil føre til moderat snøfokk og dannelse av nysnø- og fokksnøflak i enkelte lesider. I sørlige deler av regionen der det har falt mest snø fram til fredag formiddag vil man fortsatt kunne finne enkelte ustabile nysnøflak fra siste døgn i tillegg til det som ventes på lørdag. Snøskredfaren vurderes til 3-betydelig i kystnær terreng over 900 moh og generelt i indre strøk grunnet tilstedeværelsen av kantkorn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det ukes gammel fokksnø i flere himmelretninger som ansees som stabil. Onsdag rapporteres det om 10 cm fuktig nysnø opptil 600 moh, og tørr snø lengre oppover. Mest myk snø var det å finne i Ø og N vendte heng. Det er dannet et kantkornlag nær snøoverflata i løpet av påska grunnet kaldt, klart vær med høy temperaturgradient i snøen. Det var ødelagt ved omkring 750 moh på Litletind, men observert på Stortind nord for Bjerkvik. Det finnes et gammelt kantkornlag under skaren som ble dannet etter mildvær (omkring 4 april). Det befinner seg under et bærende skarelag de fleste steder og har ikke vist skredaktivitet siste par uker. Siste døgn har det falt rundt 5-10 cm nysnø i fjellet i nordlige del av regionen, mens på Hammarøy er det registrert over 20 cm nysnø i fjellet.
Fra fredag ettermiddag ventes NV-N frisk bris i fjellet. Sludd og snø, 3-6 mm nedbør. Lørdag ventes NV liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til V frisk bris. Perioder med sludd og snø. 4-8 mm nedbør.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes SØ liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 2-10 mm nedbør, mest i sør. Søndag ventes Ø-SØ opptil liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og etter hvert perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Den vindtransporterte snøen fra fredag og lørdag ansees nå som relativt stabil, men stedvis kan den hvile på et kantkornlag. Det er mest trolig å treffe på kantkornlaget i indre strøk og i kystnære strøk over ca 800-900 moh. Der kantkornlaget er intakt under nysnø og vindtransportert snø er det mulig å løse ut mindre snøskred. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Vær oppmerksom på at når sola kommer fram, vil det i solsidene være lettere å løse ut skred pga dårligere bindinger i snøen. Snøskredfaren vipper mellom 2 og 3 - usikkerheten er hvor utbredt og aktivt kantkornlaget er i regionen. Snøskredfaren vurderes til 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.