Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Skredfarevurdering

Lokalt ustabile forhold. Snøbyger og vind fra V-NV fører til snøtransport inn i leheng som vender mot S og Ø. Det vil også være sidelastning av renner og heng, så man må følge med hvor det er dannet flak. Mest skredutsatte terrenget finner man fra skoggrensa og oppover. Gamle fokksnøflak fra først i uka som ligger i N-V vendte heng, ansees som relativt stabile, men man kan ikke utelukke at det finnes enkelte ustabile flak over 1000 moh. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene i det siste. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Bygevær i helga gav 5-20 cm nysnø i regionen, mest i høye kystnære fjell. De siste dagene har det blåst fra S-SØ med moderat til kraftig snøfokk over skoggrensa. Topografien har ført til at fokksnøflak har blitt dannet i mange himmelretninger. Mest fremtredene fokksnøflak finnes i N- og V-vendte heng. Snøoverflaten er preget av mye vind, med bærende fokksnøflak i de fleste himmelretninger i fjellet. Knauser, rygger og andre oppstikkende terrengformajoner er blåst ren for løssnø. Det er generelt lite løssnø i fjellet nå. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandlet. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.
Fra onsdag ettermiddag ventes økning til V opptil stiv kuling i fjellet. Litt snø av og til, regn under 100-300 moh. 5-10 mm nedbør. Torsdag ventes V-NV opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-15 mm nedbør.
Moderat
2

Resten av torsdag ventes V-NV opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-15 mm nedbør. Fredag ventes S-SV liten kuling i fjellet. 2-12 mm nedbør, som snø over 100-300 moh.

Snøbyger og vind fra V-NV, dreiende til S-SV på fredag, fører til snøtransport inn i leheng. Flere sektorer vil få ansamlinger med fokksnø når vinden dreier. Det vil også være sidelastning av renner og heng, så man må følge med hvor det er dannet flak. Mest skredutsatte terrenget finner man fra skoggrensa og oppover. Bygevær gir lokale forskjeller på hvor mye nysnø som kommer. Det gjør at skredfaren kan oppleves forskjellig innad i regionen. Det ventes at fokksnøflakene vil stabiliseres relativt raskt grunnet gunstige temperaturer. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene i det siste. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: erlendb (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke observert 0 grader

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten skavl, skjøt ca 1,5m sprekke fra hver ende av skiene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se kommentar felt på skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling av fokksnø i NØ vendt leheng.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige oppsprekking i fokksnø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen enkelte (kanskje flere som jeg ikke hørte over vind)

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

150 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTP9@11cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt CTE8@11cmQ2

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt