Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Snøbyger og vind fra V-NV fører til snøtransport inn i leheng som vender mot S og Ø. Det vil også være sidelastning av renner og heng, så man må følge med hvor det er dannet flak. Mest skredutsatte terrenget finner man fra skoggrensa og oppover. Gamle fokksnøflak fra først i uka som ligger i N-V vendte heng, ansees som relativt stabile, men man kan ikke utelukke at det finnes enkelte ustabile flak over 1000 moh. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene i det siste. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Bygevær i helga gav 5-20 cm nysnø i regionen, mest i høye kystnære fjell. De siste dagene har det blåst fra S-SØ med moderat til kraftig snøfokk over skoggrensa. Topografien har ført til at fokksnøflak har blitt dannet i mange himmelretninger. Mest fremtredene fokksnøflak finnes i N- og V-vendte heng. Snøoverflaten er preget av mye vind, med bærende fokksnøflak i de fleste himmelretninger i fjellet. Knauser, rygger og andre oppstikkende terrengformajoner er blåst ren for løssnø. Det er generelt lite løssnø i fjellet nå. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandlet. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: erlendb (Ukjent)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Liten skavl, skjøt ca 1,5m sprekke fra hver ende av skiene.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

150 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gittECTP9@11cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gittCTE8@11cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se kommentar felt på skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling av fokksnø i NØ vendt leheng.

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige oppsprekking i fokksnø.

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen enkelte (kanskje flere som jeg ikke hørte over vind)

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør-2.5 grader

Snødekke

Stabilitetstest

GodECTN23@20cmIkke spesifisert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen som var på fjellet der jeg var i dag (Vassdalsfjellet) er vindpåvirket og det har vært en god del vindtransport. Noe snøfokk her i dag, men ikke veldig mye. Observerte imidlertid mye fokksnø i høyden mot sørvest, særlig rundt Fagernesfjellet/Rombakstøtta. Mindre å se på mer nærliggende fjell, mer likt Vassdalsfjellet. Østavind ut Rombaksfjorden?

Fritekst

Forsøkte å løse ut snø i et mindre testheng på ca. 500moh. Testhenget er et markert NV heng. Fikk snøen til å gå i brudd flere steder, men med stor tilleggsbelastning (hoppet med ski på beina) og relativt liten bruddforplantning.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Snødekke

Stabilitetstest

Ikke gittECTP3@16cmIkke spesifisert

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stivkuling fra SØ på høyfjellet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.