Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Skredfarevurdering

Skredproblemet i regionen er fokksnøflak. Kraftig vind utover ettermiddagen og litt nysnø, vil opprettholde faren for ferske ustabile fokksnøflak over tregrensen. Særlig i N- og Ø-vendte heng. Pågående innlasting vil bygge opp større og hardere flak. Samtidig vil det svake laget av nysnø under fokksnøflakene gradvis bli mer stabilt. Dette vil antagelig føre til at skredene er mindre sannsynlig å løse ut men kan bli større når dette først skjer. Vær også forsiktig i områder med tynt snødekke der man lettere kan påvirke dypereliggende vedvarende svake lag høyt til fjells. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Bygevær i helga gav 5-20 cm nysnø i regionen, mest i høye kystnære fjell. De siste dagene har det blåst fra S-SØ med moderat til kraftig snøfokk over skoggrensa. Topografien har ført til at fokksnøflak har blitt dannet i mange himmelretninger. Mest fremtredene fokksnøflak finnes i nordvendte heng. Det er mulig å løse ut skred i den ferske fokksnøen. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandelt. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells. Tirsdag formiddag er det 4 grader i Narvik og oppholdsvær.
Resten av tirsdag ventes SØ-S opptil stiv kuling i fjellet. Litt snø av og til, regn under 100-300 moh. 0-5 mm nedbør. Onsdag ventes S frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til SV-V sterk kuling. Litt snø av og til, regn under 100-300 moh. 5-15 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Marius@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Fritekst

Forsøkte å løse ut snø i et mindre testheng på ca. 500moh. Testhenget er et markert NV heng. Fikk snøen til å gå i brudd flere steder, men med stor tilleggsbelastning (hoppet med ski på beina) og relativt liten bruddforplantning.

Stabilitetstest

God ECTN23@20cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -2.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen som var på fjellet der jeg var i dag (Vassdalsfjellet) er vindpåvirket og det har vært en god del vindtransport. Noe snøfokk her i dag, men ikke veldig mye. Observerte imidlertid mye fokksnø i høyden mot sørvest, særlig rundt Fagernesfjellet/Rombakstøtta. Mindre å se på mer nærliggende fjell, mer likt Vassdalsfjellet. Østavind ut Rombaksfjorden?

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTP3@16cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stivkuling fra SØ på høyfjellet

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

0 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -10.0 grader

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I nylig vindtransportert snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling i N sektor

Skredaktivitet

Ett (1) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred