Snøskredvarsel for Ofoten mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær og regn svekker snødekket også i høyden. Naturlig utløste skred ventes.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren fortsetter og den krevende situasjonen vedvarer. Først på dagen kan det fortsatt ligge ustabile fokksnøflak i høyfjellet. Stigende temperatur utover dagen gir regn høyt til fjells og vil svekke snødekket der. Det ventes naturlig utløste våte skred pga. regn. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar. Fuktighet fra mildværet vil etter hvert trenge ned til dette laget.
I helgen tok mildværet skikkelig tak i snødekket. Fukten har trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over ca 600 moh.
Det har blitt observert flere naturlig utløste våte skred i helgen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

22.04.2019 kl. 15:18

563 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Litt mer våte løssnøskred under rombakstøtta enn det var for 4 timer siden

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 900 moh og 400 moh Litt mer våte løssnøskred under rombakstøtta enn det var for 4 timer siden.

Faretegn

Ferske skred Litt mer våte løssnøskred under rombakstøtta enn det var for 4 timer siden

ObsID: 192266

Ofoten / NARVIK

Snø

22.04.2019 kl. 15:06

188 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Regn 3 °C Regn siden kl.14:30ish

Faretegn

Mye vann i snøen Regn på snø

ObsID: 192264

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snø

22.04.2019 kl. 14:53

809 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Nysnø øverst 5-10cm. Under denne nye snøen er det et tynt skarelag og under dette 10-15cm våt, grovkornet snø og deretter fuktig finkornet snø i ca. 30-40cm tykkelse over tynt skarelag med delvis smelteomvandlet kantkorn i ca. 5cm tykkelse. Deretter nytt tynt skarekag med delvis smelteovnaldet kantkorn (8-10cm) og deretter is.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Delvis smelteovandlet kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Toppryggen Vassdalsfjelelet tatt fra 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Læigastinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Grop etter snøprofilgraving lørdag 20 fokket igjen med nysnø. Gropen var ca. 1m dyp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedbøren siste døgent har kommet som snø over 600 moh og sammen med mye vind. Mener at fokksnøproblematikk i høyden i markerte leheng er det mest aktuelle problemet per nå. Delvis påfrysning av gammelt snødekket over 6-700moh. Har ikke observert kraftig vannpåvirking av kantkornlag, men dette er fuktig (trolig av temperatur mest) og begynner å bli smelteovandlet. Mener skredfaren er moderat. Værutvikling tilsier en gradvis økt homogenisering og stabilisering av snødekket. Varslet faregrad er for høy Mener skredvarselet overvuderer faren med våte snøskred og kantlornproblematikk. Samtidig tror jeg at fokknsøproblematikken er mer aktuell i høyden og ikke vanskelig å løse ut som varslet, men ikke store skred som det også står i varselet.

Vær

Snø 1,5 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer I går var det mye nedbør og en god del vind. I dag fullstendig, men høyt(over 1500moh) skydekke på starten av turen. Skydekket krøp ned til ca. 900-1000moh i løpet av turen og det kom litt nedbør, snø over 600, regn under. Snøgrensen for i går ser ut til å ha gått ved 6-700moh, men snøen ligger bare flekkvis og i maksimalt 5-10cm tykkelse og det ser ut til at vinden har blåst snøen bort for det meste. Trolig en del vindlagring i nordlig til øtlig sektor i høyden.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, NV ikke mellom 1400 moh og 700 moh På 800moh er det ikke kommet til større mengder vann etter regn/nedbør fredag og søndag, men kantkorlaget i denne høyden (på observasjonsstedet) har begynt å bli smelteomvandlet og er fuktig.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV under 700 moh Det har kommet en del snø (over6-700moh) og tydelig mye vind siste døgnet, men det ser også ut til at vinden har blåst vekk mye av snøen og trolig kun markerte leheng man vil finne særlige mengder og sannsylig god binding til gammelt snødekke.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Over 7-800 meter har det vært kjøligere siste døgnet som har gitt en viss påfrysning og nedbøren her har kommet som snø. Tror ikke problemet er særlig aktuelt over denne høyden.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Fuktig Det har kommet mye nedbør i går, som kom som snø over 6-700moh. Det har også kommet myse snø og snøen ligger bare flekkvis. Dette ble observert direkte på observasjonsstedet (Vassdalsfjellet) og omkringliggende fjell (Læigastind, nesten 1400moh). Under denne nye snøen er det et tynt skarelag og under dette 10-15cm våt, grovkornet snø og deretter fuktig finkornet snø i ca. 30-40cm tykkelse over tynt skarelag med delvis smelteomvandlet kantkorn i ca. 5cm tykkelse. Deretter nytt tynt skarekag med delvis smelteovnadlet snø kantkorn (8-10cm) og deretter is.

ObsID: 192261

Ofoten / NARVIK

Snø

22.04.2019 kl. 11:05

698 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vanskelig å tidsfeste de eksakt, men tipper at noen av disse våte løssnø skred er fra siste døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig smelteriller i smelteomvandlet snødekke etter flere dager med mildt temperaturer, regn på snø og fravær av nattefrost.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Enkelt steder (det snødekke er tynn) et det gjennomslagsføre og «råtten» snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Der hvor snødekke er litt tykkere synke man bare 5cm på ski og det er herlig vår forhold
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS160 @700moh S vendt heng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Der hvor snødekke er litt tykkere synke man bare 5cm på ski og det er herlig vår forhold
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye smelting de siste dagene. Dette bilde tatt på ca. 580moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2 akkurat nå, men blir sikkert å øke til FG3 utover ettermiddag når det begynner å regner. Mest sannsynlig skredproblem idag er våte løssnøskred i brattheng på alle aspekter under ca. 800moh. hvor nedbør kommer som regn. Mindre sannsynlig, men med større konsekvenser er våte flak, enten der hvor snødekke er tynnere og der blir opphopning av vann ved bakken, eller der hvor det hoper seg opp rundt gammel skarelag midt i snødekket (hvor det tidligere har blitt observert kantkorn. Høyere til fjells kan sjiktovergang inn i fokksnø fra igår være ustabil, men dette er ikke noe som ble observert på dagens obstur. Det har vært mildt og mye regn på snø i flere dager og det er nå etablert greit dreneringskanal i snødekke. Det verste fare for våteflak er nok forbi (under 1000moh ihvertfall). Sterk solinnstråling imorgen vil nok gjør at mest utsatt aspekt med tanke på våte løssnøskred blir SØ,S,SV og V. Problem med fokksnø forventes å stabilisere seg relativ raskt pga. gunstig temperaturer Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra N ↓ 50% skyer Mildt. Virker som frysepunktet har vært på ca. 800moh natt til mandag. Igår var det sterk vind (opp mot 20-25m/s på Fagernesfjellet 1000moh) fra SSV, og nedbør. Tipper det kom som snø fra ca. 800moh og oppover.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 300 moh Spesielt relevant i område med svaberg under snødekke som er nok greit å unngå med forhold som er nå. Dette problem kan bli ennå mer relevant utover ettermiddag når det kommer så mye nedbør.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 900 moh Dette skredproblem ble ikke observert på dagens obstur- men er nok tilstede høyere til fjells med tanke på gårdagens vær.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 300 moh Dette problem kan bli ennå mer relevant utover ettermiddag når vi får skikkelig mye regn på snø.

Tester

ECTX Etter dette resultat fikk jeg STH i våte MFcl 46cm fra overflate.

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1200 moh og 400 moh Vanskelig å tidsfeste de eksakt, men tipper at noen av disse våte løssnø skred er fra siste døgn.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen str.2 og flere str.1 våte løssnø skred observert fra veien, på alle aspekter, generelt mellom 400> og <1200moh

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opphopning av vann rundt noen gamleskarelag 50-150cm fra overflate.

Snødekke

160 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Meget våt Dagens obstur gikk kun til 740moh. Her er hele snødekket smelteomvandlet og isoterm etter flere dager med mildt temperaturer, regn på snø og fravær av nattefrost. Det ble observert litt opphopning av vann rundt gammel skarelag i det som tidligere var kantkorn men som er nå MFcl. Enkelt steder (det snødekke er tynn) et det gjennomslagsføre og «råtten» snø, mens der hvor snødekke er litt tykkere synke man bare 5cm på ski og det er herlig vår forhold.

ObsID: 192241

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.04.2019 kl. 10:09

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 192212

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.04.2019 kl. 20:46

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 192164

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 19:47

306 moh

Karin (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Karin
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Karin
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Karin

Vær

8 °C 100% skyer

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S Vet ikke hvis skreden gått idag eller tidligere. Antatt gått pga varme. Noen pga skavelbrudd?

ObsID: 192044

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snø

20.04.2019 kl. 13:26

809 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er observert fortsatt ganske markerte kantkornlag nede i snødekket, også på dagens observasjonssted. Tildels kraftig regnvær i går som gikk høyt vil tilsi en klar mulighet for svekking av dette laget og en høyere faregrad. Imidlertid kunne jeg ikke observere at vannet hadde kommet ned til dette laget og det ligger under solide, ganske homogene finkornete, om ikke tykke lag. Ingen andre faretegn eller ferske skred observert. Derfor usikker på om faregraden er helt opp i betydelig per nå. Ny runde med kraftig nedbør på høyere temperaturer vil tilsi at det er stor sannsynlighet for at vann vil komme ned til kantkornlagene. Dette sammen med tildes stor tilleggsbelastning som følge av denne nedbøren, vil tilsi at skredfaren vil øke og store naturlig utløste skred vil kunne ventes. Per nå er jeg usikker på om det er kommet helt opp i faregrad 3, men ligger helt klart på vippen.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer Varmt og lettskyet vær med litt vind helt på toppen av Vassdalsfjellet.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV ikke mellom 1300 moh og 700 moh Det har blitt flere steder observert kantkorn over skare. Der jeg har observert et slikt svak lag mener jeg å se et tynt, snart oppspist skarelg over dette laget også og vil snarere beskrive det som kantkorn mellom skarelag.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1500 moh Med vannmettingen fredag er det å vente at dette vil være et skredproblem, men kun veldig små våte løssnøsred ble observert i dag.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Mye vann i snøen Det regnet tildels ganske mye i går og ved observasjonen i dag kunne det observeres tegn på at dette hadde kommet som regn også på de høyeste toppene i observasjonsområdet (altså rundt 1400moh). Tydelige smelteriller bleobservert i opp til ca. 600moh. Imidlertid kunne det ved graving av profil i n-vendt heng på ca. 800moh ikke finnes tegn på at vann/regn hadde trengt særlig dypere enn 10-20cm.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Annet Våt Det er mye snø i terrenget. Varme temperaturer og regnvær tyder på at grensen på lagdelt snø kryper oppover.

Snøprofil

9 lagdelinger observert Tatt i N-vendt helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Går ikke til bakken, nederst er et solid islag av uviss tykkelse.

ObsID: 192029

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 13:05

805 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt i N-vendt helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet. Øverste ca. 10cm våt, grovkornet snø etter regnværet. Ser ikke ut til å ha trengt dypere ned her.
ObsID: 191998

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 12:45

805 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Læigastind, Narvik kommune. Tatt fra Vassdalsfjellet, mot Nord. Ikke spor av nysnø, ser ut til at nedbøren i går har kommet som regn helt til toppen. Ingen skredaktivitet observert i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tydelige vannrillet på Loapmi, topp på 700moh. Tatt mot Ø-sø.

Snødekke

ObsID: 191994

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 11:15

850 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflate våt også i N vendt terreng nå på formiddag grunnet fravær av nattefrost.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke smelteomvandlet og isoterm på 900moh i N aspekter også. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  isoterm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mild temperatur, regn på snø og fravær av nattefrost høyt til fjells har ført til stor endring i snødekket på relativ kort tid. Det har vært en del fritt vann i snødekke i forbindelse med høy temperaturer og regn, dette har ført til svekkelse i snødekket som kan forårsaker hyppig våte løssnøskred i brattheng (spesielt høyt til fjells der snø på overflate varmes opp for første gang). Av større bekymring er potensial for opphoping av vann rundt skarelag eller ved bakken, som kan gi våteflak eller glidskred (der det underliggende fjell består av svaberg- som noen steder rundt Efjord, Skjomen, Tysfjord). Det verste period med forhøyet skredfare i forbindelse med mildvær er nok forbi, da det er ofte relatert til første gang snødekket er utsatt for regn/varm temperatur, men når det kommer ennå mer regn imorgen kan føre til at det kantkorn som er under 23.02 skare blir fullstendig gjennomvåte og at det går noen naturlig utløst våte flak. Synes vi er i grense land mellom FG2 og 3. Med utgangspunkt i ADAM, og med tanke på at det forventes naturlig utløst skred idag, så synes jeg ikke at dagens høy temperatur er noe som jeg ville klassifisere som "stor pålagring/ svekkelse", det spørs til og med om man kan kalle det for moderat svekkelse... Men gårdagens regn, og morgendagens regn vil nok føre til raskere endring i snøstabilitet og en økning i skredfare

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 800 moh Det er fortsatt er del usikkerhet tilknyttet hvor aktiv dette lag kommer til å bli. På dagens obstur (til 1000moh) ble det gravde et par profil og i alle disse var kantkorn lag rundt 23.02 skare allereddes godt smelteomvandlet og våt- det er ikke blitt registrert noe fersk flak skred fra igår eller idag, men dette skyldes kanskje dårlig sikt igår

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh NB! dette problem gjelder for så å si hele varslingsregion ettersom det finnes veldig få topper som er høyere enn mildværsgrensen

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1200 moh Mange str.1-1,5 våte løssnø skred i ulike himmelretning. Ikke lett å tidsfeste de (noen gikk kanskje for noen dager siden...)

Faretegn

Mye vann i snøen Total fravær av nattefrost også høyt til fjells. Igår kom det mye nedbør som regn i region, opp til kanskje 1000moh.

Snødekke

Våt løssnø Våt

Snøprofil

6 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert isoterm

ObsID: 191987

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 11:00

1013 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet på 1000moh også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Pf30. @900moh, S aspekt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ps10 @900moh, S aspekt.

Vær

4 °C 15 m/s fra S ↑ Mildt også i høyden! Sterk vind, men ingen transport av snø grunnet våt overflate

Snødekke

Våt løssnø Våt

ObsID: 191986

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 10:15

809 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteomvandlet og våt på 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Hele snødekke er smelteomvandlet og isoterm på 800moh. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det finnes litt gammel kantkorn ved bakken som er fortsatt delvis intakt nå (den ligger under et beskyttende lag med MFpc), men smelte fort med høy temperatur og mye fukt i snødekke
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 6 °C 8 m/s fra S ↑ 20% skyer +6 grader i skyggen her ved 800moh

Snødekke

100 cm totalt Våt løssnø Meget våt Hele snødekke er smelteomvandlet og isoterm på 800moh. Det tidligere observert kantkorn ovenfor skare fra 23.02 er så og si total smelteomvandlet på observasjonsted. Det finnes litt gammel kantkorn ved bakken som er fortsatt delvis intakt nå (den ligger under et beskyttende lag med MFpc), men smelte fort med høy temperatur og mye fukt i snødekke Se vedlagt profil.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

ObsID: 191976

Ofoten / NARVIK

Snø

20.04.2019 kl. 09:44

178 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør 6 °C 25% skyer Mildt!. . . Total fravær av nattefrost og mye regn på snø igår. . . . . Idag er det fortsatt veldig mildt med frysepunktet opp på ca. 1500moh (?), men ingen nedbør

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Total fravær av nattefrost og mye regn på snø igår.

Snødekke

Våt løssnø Meget våt

ObsID: 191954
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.