Snøskredvarsel for Ofoten fredag 26.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med ferske nysnøflak. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for små våte løssnøskred i nysnøen.

Skredfarevurdering

Det er fortsatt litt sammensatte forhold. Vinter i høyden. Mer vårlig i lavereliggende områder. Litt nedbør i kombinasjon med vind vil danne nysnøflak i høyden. Det vil ta litt tid før disse stabiliseres . Solinnstråling og milde temperaturer vil kunne medføre naturlig utløste våte skred. Vær også obs på glideskred og skavler som kan brekke. Skredfaren er synkende, men vurderes fortsatt til 2 - moderat i de områder som har fått mest snø de siste dagene. I andre områder vurderes den til 1 - liten

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det gamle snødekket er generelt stabilt. Opp til ca. 600 moh. i nordlig sektor og 1000 moh ellers er snødekket observert å være gjennomfuktet med lite lagdeling. I enkelte leområder kan gjennom siste uke i isloerte områder ha bygd seg opp fokksnøflak i høyden. Det forventes også at eventuelle vedvarende svake lag har stabilisert seg de fleste steder som følge av gunstige temperaturgradienter i snødekket. Torsdag formiddag er det overskyet, lite vind og rundt null garder på målestasjonen på Fagernesfjellet ved Narvik (1000 moh).
Fra torsdag ettermiddag ventes N-NV frisk bris i fjellet. Perioder med regn, snø over 200-800 moh. Om kvelden lettere skydekke og avtagende nedbør. 2-8 mm nedbør. Fredag ventes skiftende bris. Opphold og lange perioder med sol. Plussgrader opptil 800-900 moh midt på dagen.
Liten
1

Lørdag ventes Ø-NØ perioder med frisk bris. Opphold og til dels pent vær, men tilskyende om ettermiddagen. Plussgrader opptil 500-800 moh.

Værutviklingen endrer ikke mye på snøskredfaren. Solinnstråling bidrar til muligheter for våte skred. Vår også oppmersom på glideskred og skavlbrekk. I høyden vil eldre nysnøflak stabiliseres ganske raskt. Snøskredfaren vurderes til 1 - liten

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.