Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Men husk at selv små skred kan være farlige i/ved terrengfeller.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold i eit forutsigbart snødekke som har gjennomgått førefall. Nedbør, kanskje som snø på dei høgaste toppane, kan bygge opp små flak av fersk fokksnø på dei høgaste toppane. Vær merksam på det. Ellers vil hardheiten på snøoverflata bli styrt av temperatursvinging gjennom dagen.
Det har smelta godt og snøgrensa kryp stadig oppover. I ytre strøk og under 800-1000 moh er det generelt lite/ ikkje snø. Siste veka har det vore nattefrost i høgda ved fleire høve. Snødekket er sunke saman og har ingen eller lite lagdeling og er samansett av storkorna smelteformer. Høgt til fjells i indre strøk av regionen kan ein fortsatt finne samanhengande skiføre nokre stader, og da i aust- og nordvendte terrengformasjoner. Her er det også finkorna snø etter nedbøren sist veke.
Observasjon torsdag viser lite/ ikkje snø i store delar av regionen og samanhengande skiføre kun over ca 12-1400 moh
5 - 9 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest.
-2 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.