Snøskredvarsel for Ofoten fredag 18.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes rolige værforhold, men vær oppmerksom på at det kan være store lokale forskjeller på grunn av spredte snøbyger de siste dagene. Skredproblemet ventes å være fokksnøflak, vær varsom i områder der snødekket er tynt eller mykt. Stedvis kan fokksnøen ligge oppå glatt skare, men utbredelsen er trolig begrenset ettersom det var kraftig vind og fuktig luft da denne ble dannet i forbindelse med uvær 10 januar. Begynnende kantkorndannelse i forbindelse med skarelag dannet 10 januar ventes ikke å utgjøre et problem per nå, men værforholdene som er i regionen nå med kulde og klarvær legger tilrette for videreutvikling av dette.
De siste tre dagene er det kommet et lite dryss med nysnø, hovedsakelig lengst nord i regionen. I helgen var det en del vind i fjellet og snøen ligger i dyner og skavler der vinden har tatt mest, men i mange områder ligger det tørr ubunden snø over skoggrensa og snødekket er realtivt jevn fordelt. Enkelte steder i fjellet er skaren avblåst, og denne veksler mellom glatt og ru overflate. Snødekket er stabilt under ca 700 moh, og oppå skaren ligger det løs tørr snø.
Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø. En observasjon fra Narvik viser begynnende kantkorndannelse rundt mildværsskaren fra 10 januar.
Det har ikke vært skredaktivitet i regionen de siste tre dagene.
Klarvær og lave temperaturer de siste dagene har ført til dannelse av overflaterim. Dette utgjør ikke et problem før det eventuelt snør ned. Onsdag er det observert at enkelte V-vendte heng i høyden har fått sålen ødelagt av den kraftige vinden 10 januar. Observasjon av dette er fra Fagernesfjellet i Narvik. Torsdag formiddag er det lettskyet og noe bygeaktivitet i regionen.
1 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest.
-22 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: NARVIK

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Snødekke

15 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALLANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Notater

Faretegn

Rimkrystaller

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Litt overflaterim observert opp på PP- nå blandet med nysnø fra natt til onsdag. Utgjør ingen fare per idag

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Snøprofil (2012)

RegObs profil kommer

100314

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP23@52cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTP23@52cmIkke spesifisert

Snødekke

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 165,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Vær

Ikke nedbør

-8.5 grader

Snøprofil (2012)

NB! Lag på 13-15cm fra overflate er PPrm, IKKE MFcr. RegObs profil kommer etterhvert.

100336

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN14@31cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM15@31cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN14@31cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTM15@31cmQ2

Snødekke

86 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 86,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.