Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Naturlige skred kan forekomme. I høyden en er fokksnø skredproblem, mens i lavlandet kan det gå våte flakskred

Skredfarevurdering

Kraftige snøbyger og vind vil danne større ansamlinger av fokksnø i lesider. Utover kvelden vil temperaturen stige ytterligere med plussgrader opptil 900 moh, og regn under denne høyden. Ut over kvelden vil regn og temperaturstigning svekke fokksnøflakene som er dannet tidligere på dagen og enkelte naturlige skred kan forventes. Naturlige skred kan forekomme både høyt til fjells i tørr fokksnø og i lavlandet med regn på fokksnøen. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene i det siste og ventes ikke å bli aktive. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Siste store snøfall av betydning var forrige helg, med opp mot 30 cm nysnø. Første del av uka har det blåst mye fra Ø-SØ med moderat til kraftig snøfokk over skoggrensa. Topografien har ført til at fokksnøflak har blitt dannet i mange himmelretninger. Mest fremtredene fokksnøflak finnes i N- og V-vendte heng. Snøoverflaten er ellers preget av mye vind, med bærende fokksnøflak i de fleste himmelretninger i fjellet. Knauser, rygger og andre oppstikkende terrengformajoner er blåst ren for løssnø. Siste døgn fram til fredag formiddag har det falt omtrent 5-10 cm nysnø i fjellet. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandlet. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.
Resten av fredag ventes S-SV liten kuling i fjellet. 2-12 mm nedbør, som snø over 100-300 moh. Lørdag ventes SV liten kuling i fjellet, om kvelden sterk kuling. Snøbyger, regnbyger under 200-400 moh, om kvelden snøgrense på ca. 500-900 moh. 20-40 mm nedbør.
Stor
4

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, fra om ettermiddagen V-NV sterk kuling. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 500 moh. 20-40 mm nedbør.

Fortsatt mye nedbør og kraftig vind vil gi ytterligere påfyll med snø i lesidene. Faregraden stiger mot 4 - stor i områder som får mest snø. Naturlige skred må forventes. Faregraden vurderes til 4 - stor.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: erlendb ()

i kommune: NARVIK

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten skavl, skjøt ca 1,5m sprekke fra hver ende av skiene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke observert 0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kaj@obskorps (****)

i kommune: NARVIK

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se kommentar felt på skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling av fokksnø i NØ vendt leheng.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppige oppsprekking i fokksnø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen enkelte (kanskje flere som jeg ikke hørte over vind)

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

150 cm snødyp 15 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil

Snøprofil fra 900moh NNØ aspekt 49623

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTP 9@11cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt CTE 8@11cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NARVIK

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat