Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 27.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Nysnøflak kan være ustabile. I tillegg så er det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som kan gi store skred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vindøkning fra SV vil gi stor vindtransport og ferske nysnøflak i leområder mot NØ, dette vil være hovedskredproblemet nå. Der finnes også mye løs snø tilgjengelig for vindtransport som forsterker problemet, og det må forventes å fortsatt finnes ustabile fokksnø- / nysnøflak etter bygene fra NV som kan påvirkes av skiløper. I lavlandet kan det forventes enkelte våte løssnøskred når regnet setter i gang. Der det er dannet hard skare etter mildvær sist fredag og der overliggende fokksnøflak er harde og tjukke så vil det være mindre sannsynlig å påvirke det vedvarende svake laget av kantkorn nå. Men rundt tregrensa og der snødekket er tynt litt høyere til fjells kan det fortsatt være mulig. Skred i nysnø/fokksnø kan være tilleggsbelastningen som trengs for å påvirke kantkornlaget, og da gi store skred. I lavere områder som har fått mye fuktighet i snødekket ifm uværet 22.-23. så er sannsynligvis problemet eliminert nå.
Sist fredag var det plussgrader og regn helt opp til ca.600-700 moh. Etter dette har det kommet tildels mye nysnø med kuling fra SV-V-NV, som har gitt store mengder fokksnø i NØ-Ø-SØ-vendte leformasjoner i høyden. Snødekket er skikkelig vindbanket i høyden, mens i lavlandet har mye av nedbøren kommet som regn/sludd og gitt et ganske fuktig snødekke. Natt til mandag kom det nysnø til havnivå i nær hele regionen.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget går lett til brudd og har god bruddforplantningsevne, men ligger stort sett under hard fokksnø nå.
Det ble lørdag rapportert om et naturlig utløst str 3 flakskred i Skjomen, og vått løssnøskred 400 moh i Fagernesfjellet/Narvik.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

26.03.2019 kl. 12:36

620 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
ObsID: 188274

Ofoten / NARVIK

Snø

26.03.2019 kl. 12:20

620 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 10 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Det var såpass mange harde lag at jeg grov meg en smal pit, akkurat plass til ett par sko på tvers
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 10 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Her var det skikkelig skarelag og kantkorn- fest. Bekymringsverdig mye kantkorn, men disse ligger godt beskyttet mellom skarelag. Fikk ikke brudd på ECT og det var litt jobb å få sagd over alle skarelagene, samt steinharde smelteomdanna tykke snøpakker. I bunn av profilet ned til bakken var det et tykt lag med kantkorn av varierende hardhet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ved start av tur
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ved start av tur
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnøkrystaller som fremdeles er intakte, særlig i skyggeområder. Disse fins ikke over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stedvis en del innblåst snø, men fikk ikke helt grep på hvilken himmelretning som hadde fått største trykket, virket til å ha vært lokale variasjoner
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over skoggrensa er det en salig blanding av avblåst skare, myke og harde fokksnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over skoggrensa er det mange vindtegn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store over 400 moh Kantkorn fins mange steder i snødekket - under/over skare og lengre ned ved bakken, men det virker til at det laget som er mest shaky ligger ganske langt ned i snødekket og er beskyttet av flere skarelag. Men i en reell skredsituasjon og der kantkornet ikke er "avlåst" av skare/islag tror jeg bruddet vil skje høyere i snødekket og det vil ha god forplatningsevne. Basert på det jeg så idag ville jeg landet på fg2, men da er det ikke tatt hensyn til ferske fokksnøflak!

Skredfarevurdering

3 Betydelig På dagens obstur har jeg kun sett på kantkornproblematikken pga jeg ikke kom meg opp i høyden til tenkt sted da det var store ansamlinger fokksnø og skavler i normalruta. Vil tro at fokksnø fra søndag og natt til mandag er høvelig stabile, men grunnet lave temperaturer må man anta at de fortsatt er under stabilisering. Igår var jeg i nordvendt terreng og i øvre del var det flak, men det var ingen tegn til oppsprekking. skredproblemene er fersk fokksnø og kantkorn i snødekket. Det skal en del til for å påvirke kantkorn, men skred vil kunne bli store. Basert på ADAM ville jeg havnet på fg 2 på kantkorn, men sammen med fersk fokksnø mener jeg man er på fg3 for regionen som helhet. Det er mye snø i terrenget og kantkornlagene kompliserer forholdene. Tror at det er størst sjangse for å påvirke kantkorn i og ved skoggrensa. Over dette nivået er overliggende snø såpass hard og lagdelt (typ hard skare) at det skal mer til - men til gjengjeld vil skred kunne bli store Om det kommer tilstrekkelig nok snø over snøgrensa kan nok kantkornlaget trigges. Vi hadde nettopp en runde med regnvær opp til skoggrensa ca uten at det skjedde stort, er derfor ikke så bekymra for nedbør som regn. Varslet faregrad er riktig Synes det stemmer godt!

Snøprofil

9 lagdelinger observert Profilet stemmer ikke helt med bildet fra pit. Markerte alle løse lag og det er det nederste laget med kantkorn som gikk til brudd når jeg frigjorde blokka med spade i bakkant. Fikk ikke utslag på ECT og hadde trodd at bruddet ville gå lengre opp

Vær

-1 °C 4 m/s fra S ↑ 20% skyer

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Lett snøfokk over skoggrensa. Under skoggrensa er snødekket mykt og består av løs nysnø - kunne se krystaller glitre på overflata. Over skoggrensa er det myke og harde flak, stedvis avblåst til skare. Oppstikkende steiner og rabber er avblåste, og det er ellers en del skavler og større ansamlinger av fokksnø særlig i østvendte leområder.

ObsID: 188266

Ofoten / NARVIK

Snø

26.03.2019 kl. 11:34

522 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Kjapp profil og blokktest i skoggrensa. N-NØ-vendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  kantkorn i bunn av snødekket - ligger oppå et skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddet var rent og lokalisert innenfor en meter fra overflaten. Men det skulle en del til for å få kollaps

Snøprofil

10 lagdelinger observert Lille blokktest gikk helt i bunn av profilet, på kantkornlaget. Grov 86 cm ned fra overflata til jeg møtte på et hardt islag. Det var velutviklede krystaller her. Hadde flere sjikt i fokksnøen lengre opp og hadde trodd at første kollaps ville komme her. Måtte ta litt i for å få reaksjon i blokka, men den gikk til brudd helt i nedre del.

ObsID: 188253

Ofoten / NARVIK

Snø

26.03.2019 kl. 10:41

232 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Inntil 10 tørr ubundet løs snø under skoggrensa. Siste snøfall var søndag og mandag morgen. Under dette er det bærende skare

ObsID: 188235

Ofoten / NARVIK

Snø

25.03.2019 kl. 15:00

901 moh

micke@Obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  micke@Obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: 10-15 cm tykt vindflak i leheng som løsner ved belastning fra skikjører. Ca 3 meter utbredelse/sprekkdannelse foran skituppene. Sklei ikke ut men stoppet på ru overflate.

ObsID: 188138

Ofoten / NARVIK

Snø

25.03.2019 kl. 10:30

527 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 580moh. NØ aspekt. Indrestrøk. Se vedlagt profil. (øverste sjiktovergang i fokksnø-25cm fra overflate, er tydeliggjort.)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært ujevn fordeling av nysnø fra de siste 3 dager. Bilder viser innsamling av fokksnø bak hytta
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Hansker viser tynn sjiktovergang i fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 400 moh Det finnes flere sjiktovergang i fokksnø, i enkelte (få) heng vil det være mulig å løse ut str.2 flak med bare liten tilleggsbelastning. Mens i andre heng (noen) er det vanskelig å påvirke (stor tilleggsbelastning ) men mulig med opp til str.3 flak

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mye vær de siste dagene. Nysnø i forbindelse med sterk vind har gitt store mengder fokksnø i mange leheng ovenfor skoggrensen. Svingende temperatur, varierende vindstyrke og dreiende vindretning har også skapt tynn sjiktovergang i fokksnø. Det er nå litt roligere vindforhold, og selvom det er pågående vindtransport så er det ikke like ille som det var under helgen. . . Vedvarende svaklag med kantkorn som har blitt observert tidligere var ikke tilstede der hvor profil ble gravde idag, på disse høyde virker det som at det har blitt nøytralisert av mildvær på fredag/lørdag. Det er fortsatt uklar i hvilken grad dette PWL ble påvirket av mildvær høyere til fjells. >800moh er det mulig at det finnes intakt lomme- men disse ligger da antakelig under veldig mye fokksnø nå. . . . Utvikling videre er avhengig av vindstyrke. Det finnes fortsatt løssnø tilgjengelig på fjellet og hvis vinden skulle øker i styrke igjen kan det forekommer fare for naturlig utløst skred i forbindelse med fokksnø problemen. Temperaturen er i hvertfall gunstig for en relativ raskt stabilisering av fokksnø problemen. Det er en del usikkerhet tilknyttet dette registrering pga. begrenset sikt under dagens obstur og fravær av observasjoner fra andre steder i region.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger siste døgn. Stor lokal variasjon i nedbørsmengde over varslingsregion forventes. Temperatur har vært noe svingende, igår var det relativ mildt (2-3 plussgrader ved havnivå) idag litt kaldere (rundt 0 grader ved havnivå)

Faretegn

Drønn i snøen En enkelt liten drønn ned i dalen. (Svært lite propagering-bare under skiene)

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Størst innsamling av fokksnø inn i leheng vendt mot NØ

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Svært ujevn fordeling av nysnø fra de siste 3 dager. Største innsamling ligger i NØ vendt leheng. Tynn sjiktovergang i fokksnø er observert, fra 20-60cm fra overflate. Overliggende flak er hardt (cirka 1F) og stiv. Øverste del av snødekke er tørr. Mens snøen fra fredag/lørdag er fuktig. Det ble ikke observert kantkorn problem på dagens obstur. Det finnes fortsatt tørr løs snø tilgjengelig for transport.

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt.

ObsID: 188086

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2019 kl. 09:55

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værforholdene . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Snø -2 °C Efjorddalen (400moh) kl 09:59 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 188035

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2019 kl. 09:00

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -2 °C Beisfjord (0moh) kl 09:00 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 188025

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2019 kl. 08:12

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 188010
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.