Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 18.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Regnvær gir økt fare for våte skred i lavlandet, mens det kan være svært lett å løse ut skred i fersk fokksnø i fjellet. Vær oppmerksom på fare for skavlbrudd.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær ekstra forsiktig når det regner og når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med stigende temperaturer og nedbør som regn kan det ventes naturlig utløste våte skred. Kraftig vind og mer nedbør vil føre til ytterligere pålagring av fokksnø lesider i fjellet. Større naturlig utløste skred kan forekomme. Det finnes også svake lag dypere i snødekket som er mulig å påvirke der snødekket er tynt eller mykt. Vær oppmerksom på at skavler kan ha bygget seg store. Skavlbrudd er sannsynlig og vær obs på at skavlbrudd kan løse ut større skred i snøen nedenfor.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og avblåst skare. Opp til 400 moh har det vært mildt og det har dannet seg et islag i overflaten. Fuktig og våt snø opptil 300-400 moh. I løpet av den siste uken har det vært perioder med sterk vind i kombinasjon med noen cm med nysnø. Dette har gitt fokksnøflak i lesider vendt mot N og Ø. Enkelte vindutsatte rygger og formasjoner er blåst fri for snø. Skavler av betydelig størrelse finnes i flere himmelretninger.
Det er flere lag av delvis utviklete og velutviklete kantkorn i snødekket. Noen steder kan lag av kantkorn og nedføyket rim ligger høyt i snødekket, andre steder er det kun et dypere lag av kantkorn som er tilstede. Det er stort sett vanskelig å påvirke lagene, da de ligger under hardere lag av fokksnø og is.
Både mandag, tirsdag og onsdag er det rapportert om flere små og middels store skred i NØ og Ø vendt terreng rundt Svalsatveien, Platåfjellet og Gruvefjellet. Enkelte av skredene har begynt som skavlbrudd som senere har løst ut skred i fokksnøen. Det samme gjelder et skavlbrudd som utløste et større flakskred i Sassendalen.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør om kvelden. Kan hende perioder med stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-2 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 17:00

94 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mnskeyser Kommentar:  Hunden står på 1-1,5 m vannmettet snø. Ikke mulig å gå der før det ble drenert. I bakgrunnen ser man vannet som har kommet ned fra fjellet og over veien.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: En god meter i snødekket rundt hundegården var mettet med vann som kom fra Gruve7fjellet.

Vær

3 °C fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Sørpe

ObsID: 191783

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 16:10

174 moh

KennetN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KennetN

Notater

Naturlig utløst snøskred. Tok med seg et taubanetårn.

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred ved midten av platåberget. Tok med seg et taubanetårn. Snø

Skredhendelse

18. apr 16:11 Skredet startet på 182 moh og sluttet på 182 moh

ObsID: 191765

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 14:18

100 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  Skavlbrudd løste ut et lite D1 flakskred i fokksnø rett under skavl, som igjen utløste et D2 vått løssnø skred lenger nede.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 191756

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 12:23

178 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Adventdalen mot Ø fra Todalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Tykt lag med kantkorn og beger krystaller over is, Snøen over er fuktig, våt snø. Hele blokka går, men Q3 brudd.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  75 cm snødekke, øverste 50 cm er fuktig, belte med meget våt snø over is er synlig i profilen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP19@51cmQ3 God Midels til god stabilitet pga Q3 brudd

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet siste døgn, men natt til onsdag flere str 1 våte flakskred i N vendt terreng fra 350 moh i innløpet til Todalen

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 300 moh Tydelig belte med 5-10 cm V snø i profilen, ligger over is, skarelag. Ingen utslag på stab.test. dette i N vendt heng, men pga mildvær kan dette forventes i alle himmelretninger

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 200 moh Antar at problemet gjelder i alle himmelretninger. Var i dag i N vendt side som har fått snølast siste uke. Snødekket er våt, fuktig hele veien opp til 200 moh, har ikke vært høyere i dag

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra SV ↗ 60% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Annet Våt Onsdag morgen regnskare etter tirsdagens mildvær, regn utover kvelden onsdag, natt til torsdag med vind fra av våt snødekke nede i dalen fuktig på 300 moh, Snøen har sunket mye sammen i løpet av natta nede i dalen og i fjellsiden.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191750

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 12:04

242 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Ved 250 moh har mildværet virket 30-40 cm ned i snødekket. dyprere ned er det en hard pakke fokksnø som isolerer godt for påvirkning i kankornlaget under. snødekket virker stabilt ved denne høyden.

Snøprofil

7 lagdelinger observert Profili i øvre del av sukkertoppen på høyde med snømålern

Tester

ECTX God Ingen utslag

ObsID: 191704

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 10:56

125 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

ObsID: 191675

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

18.04.2019 kl. 10:07

364 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Opp til ca 400m har siste døgns nedbør kommet som regn. Det har gjort at det nedføykete nysnølaget over skare vi fant på denne plassen i går nå er fuktig. Bryter i fokksnø lengere ned. I dette området er ikke fokksnøproblemet like lett å løse ut som i går.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN7@11cmQ3

ObsID: 191705

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.04.2019 kl. 09:36

217 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 200 moh

ObsID: 191660

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 19:03

414 moh

HoltH@unis (***)

Snødekke

0 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Transition from wet spring snow down at least 30 cm at low elevations to a thin moist surface layer and then dry wind slab over facets over crust at this elevation. Fresh wind slabs from the last few days shearing cleanly in hand shear tests.

ObsID: 191601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 19:00

369 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

Snøprofil

12 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen Profil i nordvendt side og relativt tynt snødekke.

Tester

ECTP17@39cmQ2 Middels

CTM16@39cmQ2 Middels

CTE10@5cmQ3 Middels

ObsID: 191599

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 14:00

50 moh

lakune (Ukjent)

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavel hadde rast ned.

Vær

Yr 2 °C 80% skyer Plussgrader og noe nedbør.

ObsID: 191609

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 11:48

508 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø på løssnø og noe kantkorn og en tynn regnskare hinne
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Longyeardalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Tester

ECTN4@11cmQ2 Middels

Skredaktivitet

17. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. V 2 skred fra gruvefjellet ned mot Larsbreen. Skavlbrudd som har påvirka fokksnø i renna under. Det største ser ut til å ha gått helt ned til bakken. Vind fra Sør har nok lasta på noe snø som tverlast i renner

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 100 moh Akurat nå, når jeg var ute hadde det fryst på en del og forholdene er lang mer stabile enn i går, men det er varslet mer vind og nedbør så da vil vi nok forvente str 3 skred på dette problemet

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 3 m/s fra S ↑ 40% skyer Klart kaldere i høyden enn nede i Longyeardalen. Soloppvarming pågår nå, og skavler går på begge sider av dalen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi er inne i en periode med høy temperaturer, nedbør og vind som gir et klart fokksnø problem, der skavlbrudd som utløser gjør at skred går naturlig. Onsdag formiddag var det klart vær og kaldere, snødekket var nå i en kort periode mer stabilt, men det kommer inn regn i ettermiddag. Vil regnet aktivere kantkornlag dypere ned i snødekket som tildlegere har vært isolert av harde fokksnølag og hvor høyt opp på fjellet vil det regne? Må vi begynne å tenke på om våte flakskred er et skredproblem torsdag og fredag? (kanskje under 4-500m??) Observasjonen i dag tilsier at det fra 4-500 moh ikke har regnet under de siste dagers mildvær, men det er varslet enda høyere temperaturer torsdag. Varslet faregrad er riktig Synes det ser fint ut

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 150 moh Vindpakket myk Tørr 2 dager med regn i lavlandet har tæret mye på snødekket i lavereliggende strøk. Opp til ca 250 moh er størstedelen av snøpakka våt. Men en bærende skare i overflaten i dag. Fra 250 moh jar noe nedbør kommet som snø og overflaten har innblåst tørrsnø over skarelag, med noe våtere snø under. Fra 400 moh har det nesten ikke regnet . finner en liten regnskarehinne høyt opp i snødekket, men eller lite tegn på smelting. Dypereliggende kantkornlag er her tykke med liten forplantningsevne . Lagene over kantkorna er harde.

Snøprofil

13 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil i nordvent side med noe innblåst snø. blokka solid stabil under det øverste skredproblemet. ved kraftig påvirkning for jeg ingen utslag i dypere liggende kantkorn lag. disse laga har vokst seg tykke

ObsID: 191544

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 11:47

25 moh

mnskeyser (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mnskeyser

Skredaktivitet

17. apr. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Over 0 moh Vått flakskred utløst av skavlknekk

ObsID: 191552

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

17.04.2019 kl. 11:01

364 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten. Legg merke til is-laget ca 6cm nede i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Blokka får ikke full forplantning, men løsner lett ved påvirkning sideveis, som i lille blokktest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 300 moh Fokksnøproblemet i nordlig (og østlig) sektor er mulig enda mer potent i svalsatveien enn de to foregående dagene. Dette ligger oppå 1 cm med is.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fremdeles fokksnøproblem. Nå dreid mer fra østlig til nordlig sektor. Flere naturlig utløste skred i denne sektor. Også endel skavelbrudd på grunn av økende temperatur?. Rapporter fra grønndalen om overvann i hele dalen. Overvann på tempelfjorden. Pågående regn i lavlandet og snø i høyden. I 11-12 tiden i dag var mildværsgrensen rundt 3-400m

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN5@6cmQ2 Dårlig Får ikke total bruddforplantning i hele 90cm men forplantning i ca 60cm. Gjort flere tester, og får nesten samme resultat

ObsID: 191614

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 10:25

310 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredaktivitet

17. apr. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 200 moh Skavelbrekk med forplantning til fokksnøproblem

ObsID: 191531

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.04.2019 kl. 09:23

25 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  D1-2 skred i NØ himmelretning.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Bilde er tatt SV mot platåfjellet, lite flakskred har løsnet i innblåst heng (NØ). Tror kanskje dette løsnet ila. dagen i går, men det er først nå når sola kom frem at det var mulig å si med sikkerhet ved hjelp av bruddkanten/konturer/ta bilde at dette var et flakskred.

ObsID: 191508

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.04.2019 kl. 19:56

105 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  et skred i fjellsiden mellom sverdrupbyen og huset
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  lite skred i fjellsiden mellom huset og kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  platåfjellsiden mellom sverdtup og Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Nybyen

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø ser på runden i kveld at det har gått to skred ned fra platåfjellet. vasnkelig å se om det er løsna skavl og finne bruddkanten. det største skredet var mellom sverdrupbyen og huset str 2, ser det ut til

Snødekke

Ikke snøfokk Ingen snøfokk observert i fjellsidene på runden i kveld

ObsID: 191469

Nordenskiöld Land / svalsatveien

Snø

16.04.2019 kl. 10:56

382 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser 3 skred. Strl2. Mulig tørr snø i løsneområdet og mulig våtere der skredet har stoppa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant på 7-15cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Is-lag på alt. Tykkere is-lag på 400moh enn på 250m

Tester

ECTN1@1cmQ3 Det øverste is-laget kollapser uten forplantning. Fokksnøen fra siste døgn kollapser også etter 5-6 slag. Uten forplantning

Skredaktivitet

16. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV Dårlig sikt men ser et nytt skred i skytebanegropa. Stoppet i henget. Strl1-2. I gropa lengere vest og inn mot svalsatveien har det gått 3 strl2 skred. Gikk også noen skred i blomsterdalen i går.

Notater

Det faktum at det har gått 3 skred i NØ vendte områder på 3-400moh klarer vi ikke helt å finne årsaken til i vår observasjon på toppen av skjæringa (400moh). Hva grunnen til denne forskjellen er kan jeg bare spekulere i, men regner med en kombinasjon av -mer innlasting av fokksnø i NØ-lige heng kontra Nordlige. - lavere temperatur der vi tok vår observasjon enn i løsneområdet.

Vær

Tåkete oppe på platået. Vind og nedbør som regn i lavlandet. Også fuktig oppe på toppen av skjæringa dvs ca 400moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøproblemet har vært og er muligens enda: Lett å løse ut, noen områder, strl2 skred. Vestlig og Nordlig sektor. Mao FG3. Fremdels snø og vind opprettholder fokksnøproblemet. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Nedbør som regn opp til3-400m. Mildværsgrensen har nok variert endel siste døgn. Fra 250m og opp så langt vi gikk, 400moh, er det et is-lag øverst nå, under dette er det tørr snø ved 400m og fuktig snø ved 250m

ObsID: 191413

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.04.2019 kl. 08:18

100 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

ObsID: 191391
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.