Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 18.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng hvor det samler seg fersk fokksnø. Vedvarende svake lag bidrar til at det kan gå store skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes et lavtrykk som gir kraftig vind og en del nysnø i løpet av mandag. Det forventes mye vindtransport inn i lesider, og vind som dreier fører til ustabile fokksnøflak og skavler i flere himmelretninger. Det må forventes enkelte naturlig utløste skred mens uværet står på. Mindre skred eller skavlbrudd kan også være belastningen som trengs for å trigge svakt lag av kantkorn som finnes under den tre uker gamle regnskaren, og dermed også større skred. Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn som ligger enda dypere i snødekket. Disse lagene er generelt svært vanskelig å påvirke, men eventuelle skred kan bli store.
Det er generelt en ujevn snøfordeling i terrenget siden det har vært en del vind den siste tiden. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. Fredag formiddag kom der litt nysnø nær Longyearbyen, og vind natt til lørdag har flyttet på denne og skapt mindre fokksnøflak. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø, generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Opp til 700 moh ligger det et tynt lag av regnskare i snødekket, etter en en periode med tåke og underkjølt regn 23.feb. Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelige å påvirke.
Det ble fredag rapportert om mye løs snø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige delen av regionen, ved Barentsburg. Det ble fredag observert skytende sprekker i fokksnøen i Adventdalen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-25 °C til -14 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 700 moh.
Skyet.
Økende SE-vind utover formiddagen, noe minkende mot kvelden. Forbigåede stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.03.2019 kl. 17:20

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Snøfokk og vind fra S, bilde mot Ø og mot Sukkertoppen fra vei 221, sikt nede i 100m
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot S og sentrum fra Unis mandags ettermiddag, snøværet startet rundt kl. 12.

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Siden kl 12 har det kommet mellomn10-15 cm nysnø, det meste av snøen er i bevegelse pga kuling fra S

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snø og kuling fra S mer vind i høyden og ute i terrenget enn i Longyearbyen.

Vær

Snø -5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Stigende temperatur siste døgn. Nedbøren kom innover Longyearbyen noen timer seinere en meldt, fra rundt klokken 12 og det snør fremdeles. Vinden har dreid fra Ø på S i løpet av dagen og vinden tar mer i høyden og ute i terrenget enn i Lyb.

ObsID: 186936

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 16:43

100 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler og utløsningsområder Huset 1 og 2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen området
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet nord fra gruve 2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler og utløsningsområder Nybyen 1, 2, og 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen 4, 5, 6

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Bilder fra 1200 i dag. Vestvendte sider i Longyeardalen er for det meste avblast, med et fokksnø problem i øvre utløsningsområdet på Sukkertoppen. Utløsningsømråder under toppskavlene på Gruvefjellet er avblast og der ligger begrenset snø tilgjengelig for medrivining i skredbanene. Uløsningsområder på Platåfjellet ser ut å ha et lite fokksnø problem, men størrelsen av forventet skred er begrenset.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnø problem på Platåfjellet og på Sukkertoppen. Begrenset løssnø i skredbanene i øyeblikket. Vurdering gjelder til lokalvarslingen. Strong winds and snow tomorrow will change the avalanche situation in town. However, unless the deeper facets on the December melt freeze package are activated, I think whatever snow we end up getting tomorrow on top of the existing wind slab problems (currently with expected size <2) will be the main concern.

ObsID: 186774

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 14:32

850 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HoltH@unis

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Winds picked up around noon in the tellbreen area from sout-southwest. Readily transporting up to 10 cm SAFT (snow available for transport).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 1 - Små N, NØ Developing storm slab problem in isolated leeward areas. Increasing SSW winds in the early afternoon began transporting snow in the Tellbreen area. Near ridgetops it was possible to trigger small str 1 slabs within this freshly transported snow.

Notater

Drove Blekumbreen, Tellbreen, Flowerpasset / Flowerdalen and back Adventdalen. A decent amount of SAFT (generally 5 - 10 cm) in the Tellbreen Ottofjellet area -- otherwise the snow surface is much harder with more limited SAFT throughout the areas I observed.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ 65% skyer Clear skies earlier in the day gave way to clouds and increasing winds between 1200 and 1400. Increasing southerly winds.

ObsID: 186773

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 14:00

400 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  På Frithamn opptil 10-15 cm løs snø i noen områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Gangskaret fra Frithamn
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Ytterst i Bødalen rundt 5 cm løs snø. Også det samme igjenom Fardalen og mot Colesdalen . På Frithamn ligger det mellom 5 og 10 cm løs snø, høyt i snødekket så har man islaget fra underkjølt regn, iståke tidligere i vinter. Ytterst i Todalen og Advendalen opptil 5 cm løs snø, varierende utbredelse.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Kjørt lillerunden med scooter og en liten skitur på Frithamn. God sikt for å observere fjellsidene.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer Overskyet med noen gløtt av sol.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186798

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 12:46

800 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vestsiden av ryggen mellom Lars H og Sarkofagen.Litt skjerma Lo side etter vind fra Ø i går
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løs snø i mer skjerma forsenkninger på Larsbreen mot Lars H
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blyanten peker på det tynne skare laget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Denne uken har jeg vært på skitur fra Longyearbyen, via Foxdalen, Fleinisen , Tverrdalen, Reindalen,, Kokbreen og Tverrdalen / Todalen. Samt på Obstur i dag til Larsbreen. I løpet av denne uken i felt har jeg ikke observert noen faretegn. Snødekket virker stabilt i denne østlige delen av regionen. Snødekke beskrivelsen på varsom beskriver godt de forholdene jeg har observert i dette området. I tillegg er det som vanlig merkbart mye mer snø skjerma Nord / sør daler. Som innerst i Todalen / Gangdalen og Bolterdalen / Tverrdalen. Den tynne regnskaren fra 23. Feb har jeg kun observert i dag på obstur ved Longyearbreen og tidligere i Fritthamn. Så denne finnes kun i noen fjellsider i regionen. Det har blitt flytte litt snø etter vind fra Øst lørdag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnøproblem og kantkorn under tynt skarelag, med relativt liten utbredelse gir skredprobleme i dag. Forholdene virker stabile i dag. Nå kommer det inn vind og nedbør. det har allerede begynt å snø mye i vestlige deler av regionen ( Grønndalen og Barentsburg). Vinden vil dreie fra SØ til NV. Så vi vil få fokksnøproblem i de fleste eksponeringer. Kantkorn under regnskaren er en skummel joker som kan komme i spill igjen og muligens gi naturlig utløste skred i de fjellsider der den ligger - Longyearbreen - Fardalen - Bødalen - Todalen og Gangdalen, der er den blitt observert Varslet faregrad er riktig Likte varselet godt. Ryddig og fin tekst, oppdatert og beskriver forholdene godt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt. Ikke mye fokksnø som er blitt flytta på heller.

Tester

ECTN6@4cmQ1 Middels

Vær

80% skyer

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i vestvendt siden ned mot Longyearbreen fra Sarkofagen / Larsbreen. Representativt for steder som har samlet noe snø etter vind fra Øst.

ObsID: 186748

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 11:09

413 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjoers
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjoers
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjoers

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20 cm lett f-hard nysnø/snøfokk oppå skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved noe ekstra tilleggsbelastning blir nok det svake laget enda lettere å løse ut. De kommende dagers nedbør og vind tilsier økende faregrad. Det øverste laget av tørr løssnø vil utvikle seg til å skape et flaksskredproblem ved økende vind. Varslet faregrad er for lav I morgen økes faregraden til 3, og det er nok riktig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng SØ

Tester

CTM12@20cmQ1 Middels Kantkornlag under skare v/20 cm dybde.

Vær

Ikke nedbør -17 °C 4 m/s fra Ø ← 50% skyer

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186759

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 18:00

705 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Mye mindre vind i dag i området Longyearbreen / Fardalen enn i byen. Fortsatt 2-5 cm snø tilgjengelig for transport her. Ingen fokksnøflakutvikling observert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-20 °C 0 m/s 3% skyer

ObsID: 186601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:36

107 moh

Audun@unis (***)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene, opptil 2 m . Flaket som sprekker opp er 10 cm 1f vindpåvirket. Det glir på et 3 cm kantkornlag med krystaller opp til 4 mm. Kun observert i dette HENGET. SØ vendt

ObsID: 186619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:30

369 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vinden har lagt inn dyner med fokksnø i nordvent terreng. Hardhet fra 1F til P. N vendt side
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot S, Platåberget med varden. Lett snøfokk
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Tynne flak i N vendt side som har fått sidelast. Lett å tråkke ut flak mellom sporene. Ligger på nedføyket nysnø. Varierende hardhet, der flakene er 1F får man oppsprekk, der snøen er mykere får man lite eller ingen oppsprekk. Varierende utbredelse av fokksnøflakene, gjelder noen eller få brattheng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  NV del av Platåberget mot S Nordenskiold toppen i bakgrunnen. Lite løs snø tilgjengelig for transport på platået. Snødekket har en skorpe på et par cm 1F hard over 5 cm løsere snø. Rabber er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Varierende hardhet på fokksnøen, "papp snø" bryter rundt skiene, liten evne til forplantning. Varierende utbredelsr av fokksnøen i denbe siden. Ligger som dyner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  V vendt heng 150moh som har fått snølast fra Ø, her får jeg noen plasser skytende sprekker ut fra skiene, 2-3m lange. Før også et par svake drønn. 1F hard fokksnø som ligger over nedføyket nysnø. Det er den harde fokksnøen (overgang myk - hard)som er mest potent, får ikke samme utslag i myk fokksnø. Flakene er 5-10 cm tykke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Får oppskrekk mellom skisportens i le side N vendt som har fått sidelast på 350 moh også her er det den harde 1F fokksnøen som er mest potent og i overgangen mellom myk og hardere fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen med vannledningsdalen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Nordvent side opp mot Platåberget med en del mikroterreng, har fått snølast både fra topp og side de siste 24t, varierende snødekke fra vindpakket myk til avblåst og is. Den vindtransporterte snøen er hardest i høyden der vinden har tatt mest.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S og Ø har flyttet snø inn i vest til nordvent terreng det siste døgnet. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport før vinden tok tak i går kveld

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, SV, V, NV over 300 moh Hovedsakelig så har vestvendt terreng fått et tynt lag med fersk fokksnø etter natta og formiddagene vind fra Ø. Varierende utbredelse av fokksnøen gjelder for noen få heng. Det var lite snø tilgjengelig for transport når vinden tok tak.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 7 m/s fra Ø ← Kaldt og skyfri himmel.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186577

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:28

270 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  snø i lufta. kl 1158 toppen av Sukkertoppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  wind transport / cornice accretion. Gruvefjellet 1215.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Easterly winds have worked the snow surface on Sukkertoppen. Most areas are either blown back down to the February 23rd crust or have non-continuous 1F+ wind deposits from the last 24 hours. The only area with concerning loading is the upper release area on Sukkertoppen, where up to 30 cm of P hardness wind slab has accumulated in the last 24 hours. North side of sukkertoppen is stripped by the winds...still a very small amount of snow available for transport at plateau level, with visible saltation layers on Gruvefjellet from Sukkertoppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat New wind slab problems on westerly aspects. Relatively limited distribution and expected size only to str 2. Ongoing wind loading and cornice accretion on westerly aspects. Not too much snow still available for transport. Noteworthy new load on sukkertoppen's upper release area to be monitored with more precip Monday. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk på vestvendt side av Sukkertoppen og på Gruvefjellet. Downslope winds / saltation layers on Sukkertoppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV Easterly winds and snow over the past 24 hours has deposited 1F+ to P hardness windslabs primarily on Westerly aspects. Stability tests indicate these wind slabs are unstable where they have been deposited on top of a lower density layer of near surface facets, surface hoar, and decomposing precip particles. However, I saw no obvious signs of instability while walking and jumping on the fresh wind deposits. Fresh wind slabs felt well-bonded to the older snow surfaces that consisted of harder snow or crust. This avalanche problem was confined only to sukkertoppen's upper release area on my obstur up Sukkertoppen and down vannledningsdalen.

Tester

ECTPV@30cm Dårlig

CTV@30cmQ1 Dårlig Brudd gikk under ferske fokksnø

Vær

Ikke nedbør -19 °C 12 m/s fra Ø ← Kaldt, klart, vindfullt vær. Kraftig ø/nø vind på sukkertoppen. Moderat snøfokk.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Just dug down to the old snow surface at 290 moh to do quick stability tests on the new wind slabs.

ObsID: 186573

Nordenskiöld Land / Lars Hiertafjellet

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

785 moh

Jonas Junker (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen On Saturdaz, 17.03.2019, two groups heared a clear "woom" sound of a collapsing layer when approaching the top via the upper part of Larsbreen respectively via the northward leading ridge at around 12:15

ObsID: 186679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:10

850 moh

havardft (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186612

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 11:28

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen, fra vei 221
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lia og Sukkertoppen, V terreng har fått noe snølast siste døgn fra Ø vind, snømåler ved øvre løsneområde viser at snødekke har vokst med 10 cm i løpet av natta. Også observert snødrift fra Gruvefjellet og over Nybyen. Snømåler over Nybyen viser at man har fått noen cm pålagring i løpet av natta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot V. Man kan se bølger og dyner i siden som viser at vind har transportert snø inn i siden.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk igjennom natta, perioder med snødrev fra toppene på morgenen lørdag, vind fra S dreid på Ø nå p morgenen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Obs gjelder for Lyb, men vind har nok også påvirket snødekket i regionen også.Beskrivelse: Siste døgn perioder med lett snøfokk ned i Lyb, mer vind i høyden, har lagt seg små skavler over veiene. Vinden tok seg opp utover natt til lør. Vind fra SØ -Ø. På morgenen opp i bris og fremdeles lett snødrev i perioder fra toppene i Longyeardalen.

Vær

Ikke nedbør -17,5 °C 7 m/s fra Ø ← Longyearbyen. Lette snøbyger på formiddagen fredag, tiltagende vind fra Ø utover dagen, lett snøfokk i perioder. Generelt lite snø som blir flyttet på i Longyeardalen. Økende vind natt til lørdag opp i frisk bris fra SØ og dreier så på Ø på morgenen lørdag. Fremdeles kaldt og klart vær på lørdag.

ObsID: 186522

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 15:09

284 moh

Jens Abild (****)

Snødekke

Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige del av regionen. Meldinger om opp til 50 cm i området rundt Barentsburg!

ObsID: 186435

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

15.03.2019 kl. 11:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødekket er dominert av nysnø på toppen, og vekselvis harde (skare) lag, med kantkorndannelse både over og under skare. Generelt grei stabilitet i Skjæringa, et tynnere kantkornlag der vi får brudd under ECT, men ingen bruddforplantning i dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i Skjæringa per nå. Skal mye til å trigge kantkornlagene nede i snødekket, ca. 12 cm. nysnø på toppen av snødekket som allerede har begynt å sette seg litt og denne har enda ikke blitt vindpåvirket. Snør fortsatt. Med sterk vind lørdag og mye løssnø tilgjengelig i terrenget vil det dannes fokksnøflak i området Om nysnøen som kommer i dag blir bevart vil dette mest sannsynlig føre til mer ustabile forhold. Skal mye til å trigge kantkornlagene lenger ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Gjelder for området Skjæringa/Svalsatveien. I området det er gjort snødekkeundersøkelser er snøen noe preget av at fresen har slengt snø opp. Dette kan gjøre at for eksempel ustabile lag har blitt brutt opp og potensialet for spredning i lagene kan være større i andre områder.

Tester

ECTN22@22cmQ3 God

Vær

Snø -14 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186389

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 07:05

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Kommet 1 -2 cm nysnø, Sukkertoppen i bakgrunnen, bilde fra vei 221

Vær

Snø -14 °C 1,5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer kaldt klart vær den siste tiden, natt til fredag stigende temperatur igjennom natta. Lette snøbyger natt, fremdeles lett snø på morgenen. Kommet 1-2 cm nysnø. Rolige vindforhold siste døgn, tiltagende vind fra Øst på morgenen fredag

ObsID: 186322
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.