Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vær oppmerksom der det er dannet mindre, ferske fokksnøflak, disse kan være ustabile. Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil fortsatt kunne bli svakere med kaldt vær. Den harde, eldre fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet der det finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men de er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på disse lagene kan bli store.
Det er generelt en ujevn snøfordeling i terrenget etter siste tiden med endel vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. Fredag formiddag kom der litt nysnø nær Longyearbyen, og vind natt til lørdag har flyttet på denne og skapt mindre fokksnøflak. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø, generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Opp til 700 moh ligger det et tynt lag av regnskare i snødekket, etter en en periode med tåke og underkjølt regn 23.feb. Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelige å påvirke.
Det ble fredag rapportert om mye løs snø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige delen av regionen, ved Barentsburg. Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-26 °C til -22 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-25 °C til -14 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 16:43

100 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler og utløsningsområder Huset 1 og 2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sverdrupbyen området
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet nord fra gruve 2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppskavler og utløsningsområder Nybyen 1, 2, og 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nybyen 4, 5, 6

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnø problem på Platåfjellet og på Sukkertoppen. Begrenset løssnø i skredbanene i øyeblikket. Vurdering gjelder til lokalvarslingen. Strong winds and snow tomorrow will change the avalanche situation in town. However, unless the deeper facets on the December melt freeze package are activated, I think whatever snow we end up getting tomorrow on top of the existing wind slab problems (currently with expected size <2) will be the main concern.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Bilder fra 1200 i dag. Vestvendte sider i Longyeardalen er for det meste avblast, med et fokksnø problem i øvre utløsningsområdet på Sukkertoppen. Utløsningsømråder under toppskavlene på Gruvefjellet er avblast og der ligger begrenset snø tilgjengelig for medrivining i skredbanene. Uløsningsområder på Platåfjellet ser ut å ha et lite fokksnø problem, men størrelsen av forventet skred er begrenset.

ObsID: 186774

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 14:32

850 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HoltH@unis

Notater

Drove Blekumbreen, Tellbreen, Flowerpasset / Flowerdalen and back Adventdalen. A decent amount of SAFT (generally 5 - 10 cm) in the Tellbreen Ottofjellet area -- otherwise the snow surface is much harder with more limited SAFT throughout the areas I observed.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 1 - Små N, NØ Developing storm slab problem in isolated leeward areas. Increasing SSW winds in the early afternoon began transporting snow in the Tellbreen area. Near ridgetops it was possible to trigger small str 1 slabs within this freshly transported snow.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ 65% skyer Clear skies earlier in the day gave way to clouds and increasing winds between 1200 and 1400. Increasing southerly winds.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Winds picked up around noon in the tellbreen area from sout-southwest. Readily transporting up to 10 cm SAFT (snow available for transport).

ObsID: 186773

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 14:00

400 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  På Frithamn opptil 10-15 cm løs snø i noen områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Gangskaret fra Frithamn
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis

Notater

Kjørt lillerunden med scooter og en liten skitur på Frithamn. God sikt for å observere fjellsidene.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Ytterst i Bødalen rundt 5 cm løs snø. Også det samme igjenom Fardalen og mot Colesdalen . På Frithamn ligger det mellom 5 og 10 cm løs snø, høyt i snødekket så har man islaget fra underkjølt regn, iståke tidligere i vinter. Ytterst i Todalen og Advendalen opptil 5 cm løs snø, varierende utbredelse.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer Overskyet med noen gløtt av sol.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186798

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 12:46

800 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vestsiden av ryggen mellom Lars H og Sarkofagen.Litt skjerma Lo side etter vind fra Ø i går
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løs snø i mer skjerma forsenkninger på Larsbreen mot Lars H
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blyanten peker på det tynne skare laget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Et lite fokksnøproblem og kantkorn under tynt skarelag, med relativt liten utbredelse gir skredprobleme i dag. Forholdene virker stabile i dag. Nå kommer det inn vind og nedbør. det har allerede begynt å snø mye i vestlige deler av regionen ( Grønndalen og Barentsburg). Vinden vil dreie fra SØ til NV. Så vi vil få fokksnøproblem i de fleste eksponeringer. Kantkorn under regnskaren er en skummel joker som kan komme i spill igjen og muligens gi naturlig utløste skred i de fjellsider der den ligger - Longyearbreen - Fardalen - Bødalen - Todalen og Gangdalen, der er den blitt observert Varslet faregrad er riktig Likte varselet godt. Ryddig og fin tekst, oppdatert og beskriver forholdene godt

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Denne uken har jeg vært på skitur fra Longyearbyen, via Foxdalen, Fleinisen , Tverrdalen, Reindalen,, Kokbreen og Tverrdalen / Todalen. Samt på Obstur i dag til Larsbreen. I løpet av denne uken i felt har jeg ikke observert noen faretegn. Snødekket virker stabilt i denne østlige delen av regionen. Snødekke beskrivelsen på varsom beskriver godt de forholdene jeg har observert i dette området. I tillegg er det som vanlig merkbart mye mer snø skjerma Nord / sør daler. Som innerst i Todalen / Gangdalen og Bolterdalen / Tverrdalen. Den tynne regnskaren fra 23. Feb har jeg kun observert i dag på obstur ved Longyearbreen og tidligere i Fritthamn. Så denne finnes kun i noen fjellsider i regionen. Det har blitt flytte litt snø etter vind fra Øst lørdag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Fokksnø over løssnø / kantkorn. Liten evne til forplantning her, det svake laget er tykt. Ikke mye fokksnø som er blitt flytta på heller.

Vær

80% skyer

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet Profil tatt i vestvendt siden ned mot Longyearbreen fra Sarkofagen / Larsbreen. Representativt for steder som har samlet noe snø etter vind fra Øst.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186748

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.03.2019 kl. 11:09

413 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 3 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Kjoers
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 3 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Kjoers
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 3 av 3 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Kjoers

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

CTM12@20cmQ1 Middels Kantkornlag under skare v/20 cm dybde.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ved noe ekstra tilleggsbelastning blir nok det svake laget enda lettere å løse ut. De kommende dagers nedbør og vind tilsier økende faregrad. Det øverste laget av tørr løssnø vil utvikle seg til å skape et flaksskredproblem ved økende vind. Varslet faregrad er for lav I morgen økes faregraden til 3, og det er nok riktig.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-20 cm lett f-hard nysnø/snøfokk oppå skare

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng SØ

Vær

Ikke nedbør -17 °C 4 m/s fra Ø ← 50% skyer

ObsID: 186759

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 18:00

705 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Mye mindre vind i dag i området Longyearbreen / Fardalen enn i byen. Fortsatt 2-5 cm snø tilgjengelig for transport her. Ingen fokksnøflakutvikling observert

Vær

-20 °C 0 m/s 3% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:36

107 moh

Audun@unis (***)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene, opptil 2 m . Flaket som sprekker opp er 10 cm 1f vindpåvirket. Det glir på et 3 cm kantkornlag med krystaller opp til 4 mm. Kun observert i dette HENGET. SØ vendt

ObsID: 186619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:30

369 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vinden har lagt inn dyner med fokksnø i nordvent terreng. Hardhet fra 1F til P. N vendt side
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot S, Platåberget med varden. Lett snøfokk
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Tynne flak i N vendt side som har fått sidelast. Lett å tråkke ut flak mellom sporene. Ligger på nedføyket nysnø. Varierende hardhet, der flakene er 1F får man oppsprekk, der snøen er mykere får man lite eller ingen oppsprekk. Varierende utbredelse av fokksnøflakene, gjelder noen eller få brattheng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  NV del av Platåberget mot S Nordenskiold toppen i bakgrunnen. Lite løs snø tilgjengelig for transport på platået. Snødekket har en skorpe på et par cm 1F hard over 5 cm løsere snø. Rabber er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Varierende hardhet på fokksnøen, "papp snø" bryter rundt skiene, liten evne til forplantning. Varierende utbredelsr av fokksnøen i denbe siden. Ligger som dyner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  V vendt heng 150moh som har fått snølast fra Ø, her får jeg noen plasser skytende sprekker ut fra skiene, 2-3m lange. Før også et par svake drønn. 1F hard fokksnø som ligger over nedføyket nysnø. Det er den harde fokksnøen (overgang myk - hard)som er mest potent, får ikke samme utslag i myk fokksnø. Flakene er 5-10 cm tykke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Får oppskrekk mellom skisportens i le side N vendt som har fått sidelast på 350 moh også her er det den harde 1F fokksnøen som er mest potent og i overgangen mellom myk og hardere fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen med vannledningsdalen

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Nordvent side opp mot Platåberget med en del mikroterreng, har fått snølast både fra topp og side de siste 24t, varierende snødekke fra vindpakket myk til avblåst og is. Den vindtransporterte snøen er hardest i høyden der vinden har tatt mest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, SV, V, NV over 300 moh Hovedsakelig så har vestvendt terreng fått et tynt lag med fersk fokksnø etter natta og formiddagene vind fra Ø. Varierende utbredelse av fokksnøen gjelder for noen få heng. Det var lite snø tilgjengelig for transport når vinden tok tak.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 7 m/s fra Ø ← Kaldt og skyfri himmel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S og Ø har flyttet snø inn i vest til nordvent terreng det siste døgnet. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport før vinden tok tak i går kveld

ObsID: 186577

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:28

270 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 6 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  snø i lufta. kl 1158 toppen av Sukkertoppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  wind transport / cornice accretion. Gruvefjellet 1215.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Stabilitetstest

ECTPV@30cm Dårlig

CTV@30cmQ1 Dårlig Brudd gikk under ferske fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat New wind slab problems on westerly aspects. Relatively limited distribution and expected size only to str 2. Ongoing wind loading and cornice accretion on westerly aspects. Not too much snow still available for transport. Noteworthy new load on sukkertoppen's upper release area to be monitored with more precip Monday. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Easterly winds have worked the snow surface on Sukkertoppen. Most areas are either blown back down to the February 23rd crust or have non-continuous 1F+ wind deposits from the last 24 hours. The only area with concerning loading is the upper release area on Sukkertoppen, where up to 30 cm of P hardness wind slab has accumulated in the last 24 hours. North side of sukkertoppen is stripped by the winds...still a very small amount of snow available for transport at plateau level, with visible saltation layers on Gruvefjellet from Sukkertoppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV Easterly winds and snow over the past 24 hours has deposited 1F+ to P hardness windslabs primarily on Westerly aspects. Stability tests indicate these wind slabs are unstable where they have been deposited on top of a lower density layer of near surface facets, surface hoar, and decomposing precip particles. However, I saw no obvious signs of instability while walking and jumping on the fresh wind deposits. Fresh wind slabs felt well-bonded to the older snow surfaces that consisted of harder snow or crust. This avalanche problem was confined only to sukkertoppen's upper release area on my obstur up Sukkertoppen and down vannledningsdalen.

Vær

Ikke nedbør -19 °C 12 m/s fra Ø ← Kaldt, klart, vindfullt vær. Kraftig ø/nø vind på sukkertoppen. Moderat snøfokk.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Just dug down to the old snow surface at 290 moh to do quick stability tests on the new wind slabs.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk på vestvendt side av Sukkertoppen og på Gruvefjellet. Downslope winds / saltation layers on Sukkertoppen.

ObsID: 186573

Nordenskiöld Land / Lars Hiertafjellet

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

785 moh

Jonas Junker (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen On Saturdaz, 17.03.2019, two groups heared a clear "woom" sound of a collapsing layer when approaching the top via the upper part of Larsbreen respectively via the northward leading ridge at around 12:15

ObsID: 186679
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.