Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket står litt på tomgang nå og det er ikke de store endringene fra dag til dag. Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil kunne bli svakere i kulda fremover. Den harde fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet om et finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men det er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på dette laget kan bli store.
Det er ujevn snøfordeling i terrenget etter siste tiden med kraftig vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø, generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N. Snødekket er nokså komplekst.
Over 700 moh ligger det et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Søndag er det observasjoner på overflaterim.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-27 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-26 °C til -22 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 18:00

705 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Mye mindre vind i dag i området Longyearbreen / Fardalen enn i byen. Fortsatt 2-5 cm snø tilgjengelig for transport her. Ingen fokksnøflakutvikling observert

Vær

-20 °C 0 m/s 3% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:36

107 moh

Audun@unis (***)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene, opptil 2 m . Flaket som sprekker opp er 10 cm 1f vindpåvirket. Det glir på et 3 cm kantkornlag med krystaller opp til 4 mm. Kun observert i dette HENGET. SØ vendt

ObsID: 186619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:30

369 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vinden har lagt inn dyner med fokksnø i nordvent terreng. Hardhet fra 1F til P. N vendt side
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot S, Platåberget med varden. Lett snøfokk
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Tynne flak i N vendt side som har fått sidelast. Lett å tråkke ut flak mellom sporene. Ligger på nedføyket nysnø. Varierende hardhet, der flakene er 1F får man oppsprekk, der snøen er mykere får man lite eller ingen oppsprekk. Varierende utbredelse av fokksnøflakene, gjelder noen eller få brattheng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  NV del av Platåberget mot S Nordenskiold toppen i bakgrunnen. Lite løs snø tilgjengelig for transport på platået. Snødekket har en skorpe på et par cm 1F hard over 5 cm løsere snø. Rabber er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Varierende hardhet på fokksnøen, "papp snø" bryter rundt skiene, liten evne til forplantning. Varierende utbredelsr av fokksnøen i denbe siden. Ligger som dyner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  V vendt heng 150moh som har fått snølast fra Ø, her får jeg noen plasser skytende sprekker ut fra skiene, 2-3m lange. Før også et par svake drønn. 1F hard fokksnø som ligger over nedføyket nysnø. Det er den harde fokksnøen (overgang myk - hard)som er mest potent, får ikke samme utslag i myk fokksnø. Flakene er 5-10 cm tykke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Får oppskrekk mellom skisportens i le side N vendt som har fått sidelast på 350 moh også her er det den harde 1F fokksnøen som er mest potent og i overgangen mellom myk og hardere fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen med vannledningsdalen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Nordvent side opp mot Platåberget med en del mikroterreng, har fått snølast både fra topp og side de siste 24t, varierende snødekke fra vindpakket myk til avblåst og is. Den vindtransporterte snøen er hardest i høyden der vinden har tatt mest.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 7 m/s fra Ø ← Kaldt og skyfri himmel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S og Ø har flyttet snø inn i vest til nordvent terreng det siste døgnet. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport før vinden tok tak i går kveld

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, SV, V, NV over 300 moh Hovedsakelig så har vestvendt terreng fått et tynt lag med fersk fokksnø etter natta og formiddagene vind fra Ø. Varierende utbredelse av fokksnøen gjelder for noen få heng. Det var lite snø tilgjengelig for transport når vinden tok tak.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186577

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:28

270 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  snø i lufta. kl 1158 toppen av Sukkertoppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  wind transport / cornice accretion. Gruvefjellet 1215.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Easterly winds have worked the snow surface on Sukkertoppen. Most areas are either blown back down to the February 23rd crust or have non-continuous 1F+ wind deposits from the last 24 hours. The only area with concerning loading is the upper release area on Sukkertoppen, where up to 30 cm of P hardness wind slab has accumulated in the last 24 hours. North side of sukkertoppen is stripped by the winds...still a very small amount of snow available for transport at plateau level, with visible saltation layers on Gruvefjellet from Sukkertoppen.

Vær

Ikke nedbør -19 °C 12 m/s fra Ø ← Kaldt, klart, vindfullt vær. Kraftig ø/nø vind på sukkertoppen. Moderat snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk på vestvendt side av Sukkertoppen og på Gruvefjellet. Downslope winds / saltation layers on Sukkertoppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat New wind slab problems on westerly aspects. Relatively limited distribution and expected size only to str 2. Ongoing wind loading and cornice accretion on westerly aspects. Not too much snow still available for transport. Noteworthy new load on sukkertoppen's upper release area to be monitored with more precip Monday. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV Easterly winds and snow over the past 24 hours has deposited 1F+ to P hardness windslabs primarily on Westerly aspects. Stability tests indicate these wind slabs are unstable where they have been deposited on top of a lower density layer of near surface facets, surface hoar, and decomposing precip particles. However, I saw no obvious signs of instability while walking and jumping on the fresh wind deposits. Fresh wind slabs felt well-bonded to the older snow surfaces that consisted of harder snow or crust. This avalanche problem was confined only to sukkertoppen's upper release area on my obstur up Sukkertoppen and down vannledningsdalen.

Tester

ECTPV@30cm Dårlig

CTV@30cmQ1 Dårlig Brudd gikk under ferske fokksnø

Snøprofil

3 lagdelinger observert Just dug down to the old snow surface at 290 moh to do quick stability tests on the new wind slabs.

ObsID: 186573

Nordenskiöld Land / Lars Hiertafjellet

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

785 moh

Jonas Junker (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen On Saturdaz, 17.03.2019, two groups heared a clear "woom" sound of a collapsing layer when approaching the top via the upper part of Larsbreen respectively via the northward leading ridge at around 12:15

ObsID: 186679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:10

850 moh

havardft (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186612

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 11:28

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen, fra vei 221
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lia og Sukkertoppen, V terreng har fått noe snølast siste døgn fra Ø vind, snømåler ved øvre løsneområde viser at snødekke har vokst med 10 cm i løpet av natta. Også observert snødrift fra Gruvefjellet og over Nybyen. Snømåler over Nybyen viser at man har fått noen cm pålagring i løpet av natta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot V. Man kan se bølger og dyner i siden som viser at vind har transportert snø inn i siden.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk igjennom natta, perioder med snødrev fra toppene på morgenen lørdag, vind fra S dreid på Ø nå p morgenen.

Vær

Ikke nedbør -17,5 °C 7 m/s fra Ø ← Longyearbyen. Lette snøbyger på formiddagen fredag, tiltagende vind fra Ø utover dagen, lett snøfokk i perioder. Generelt lite snø som blir flyttet på i Longyeardalen. Økende vind natt til lørdag opp i frisk bris fra SØ og dreier så på Ø på morgenen lørdag. Fremdeles kaldt og klart vær på lørdag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Obs gjelder for Lyb, men vind har nok også påvirket snødekket i regionen også.Beskrivelse: Siste døgn perioder med lett snøfokk ned i Lyb, mer vind i høyden, har lagt seg små skavler over veiene. Vinden tok seg opp utover natt til lør. Vind fra SØ -Ø. På morgenen opp i bris og fremdeles lett snødrev i perioder fra toppene i Longyeardalen.

ObsID: 186522

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 15:09

284 moh

Jens Abild (****)

Snødekke

Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige del av regionen. Meldinger om opp til 50 cm i området rundt Barentsburg!

ObsID: 186435

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

15.03.2019 kl. 11:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødekket er dominert av nysnø på toppen, og vekselvis harde (skare) lag, med kantkorndannelse både over og under skare. Generelt grei stabilitet i Skjæringa, et tynnere kantkornlag der vi får brudd under ECT, men ingen bruddforplantning i dette laget.

Vær

Snø -14 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i Skjæringa per nå. Skal mye til å trigge kantkornlagene nede i snødekket, ca. 12 cm. nysnø på toppen av snødekket som allerede har begynt å sette seg litt og denne har enda ikke blitt vindpåvirket. Snør fortsatt. Med sterk vind lørdag og mye løssnø tilgjengelig i terrenget vil det dannes fokksnøflak i området Om nysnøen som kommer i dag blir bevart vil dette mest sannsynlig føre til mer ustabile forhold. Skal mye til å trigge kantkornlagene lenger ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Gjelder for området Skjæringa/Svalsatveien. I området det er gjort snødekkeundersøkelser er snøen noe preget av at fresen har slengt snø opp. Dette kan gjøre at for eksempel ustabile lag har blitt brutt opp og potensialet for spredning i lagene kan være større i andre områder.

Tester

ECTN22@22cmQ3 God

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186389

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 07:05

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Kommet 1 -2 cm nysnø, Sukkertoppen i bakgrunnen, bilde fra vei 221

Vær

Snø -14 °C 1,5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer kaldt klart vær den siste tiden, natt til fredag stigende temperatur igjennom natta. Lette snøbyger natt, fremdeles lett snø på morgenen. Kommet 1-2 cm nysnø. Rolige vindforhold siste døgn, tiltagende vind fra Øst på morgenen fredag

ObsID: 186322

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 14:45

353 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  situasjonen på testskavlen. 1F fokksnø over P+ gamle skavl / snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  toppskavler
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn under fokksnø. 2 mm raster.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Vi gravde på en Ø/NØ heng (hvor kartet er merket).

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen store endringer til snødekket siden kjetil var her på søndag (https://www.regobs.no/Registration/185436). Nordsiden av fjellet har litt mer myk snø -- noen plasser har opp til 10 cm 4F fokksnø. Overflatrim og near surface facet utvikling i nysnø fra onsdag. <2cm snø tilgjengelig for transport på Platåfjellet. Toppskavlene har en 3-5 cm 1F fokksnølag over P+ gamle snø (se bilde).

Vær

Ikke nedbør -18 °C 0 m/s 18% skyer her har det vært sol, kaldt, og rolig vindforhold i dag

Faretegn

Rimkrystaller overflatrim / near surface facet blanding i nysnø fra onsdag på toppen av Platåfjellet og på veien opp varden

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne turen fant jeg litt mer ustabile forhold enn på Sukkertoppen. Det er sannsynligvis fortsatt "mulig" å få et skred i fokksnø, men størrelsen er begrenset til 2. Så ADAM gir oss FG 2. Vurderingen gjelder for Longyeardalen. Ingen store endringer forventet, men det er meldt snø på mandag. Jeg stoler ikke på dette snødekket med mye nysnø. Varslet faregrad er riktig Vurderingen gjelder for Longyeardalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Her var kantkorn større under desember mf pakken.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Her fant jeg kantkorn under P hardhet fokksnø av varierende tykkelse i utløsområder. Krystaller i kantkornlaget er mellom 0.5-1 mm. Fokksnø over dette laget er ganske hard, så det kan bli litt vanskelig å påvirke dette laget (ingen sprekker når man går), men mulig å utløse et skred hvis laget er påvirket. Så jeg er litt usikker hvis det blir lett eller vanskelig å løse ut -- sannsynligvis et sted i mellom?

Tester

ECTP4@7cm Dårlig Dårlig testresultat...men tror det er litt av en worse case scenario.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186221

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 14:00

397 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  Bilde opp mot Bingtoppen fra Fardalen

Faretegn

Rimkrystaller Område: I dette området. Beskrivelse: Rimkrystaller observert på overflaten av snødekket. 10-15 cm med løssnø (hardhet F) oppå et skarelag i fjellsiden. Skarelaget er litt «pappaktig». Vindstille.

ObsID: 186228

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 13:00

472 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  Bilde tatt fra Longyearbreen retning NV

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser ut til å være et ferskt flakskred, men har ikke vært her oppe de siste dagene, så kan ikke si med sikkerhet om det er fra i dag. Bruddkanten ser helt fersk ut.

ObsID: 186224

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

13.03.2019 kl. 20:30

405 moh

Andrine (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

67 cm totalt 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-19 °C 1 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels

Tester

ECTPV@7cmQ2 Dårlig Gikk ut i kantkornlag under forholdsvis fersk fokksnø

Snøprofil

11 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186046

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:28

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøvær i Longyearbyen igjennom natta til onsdag morgen

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Lett snødryss igjennom natta i Longyearbyen har lagt igjen en liten cm med lett nysnø. Fremdeles kaldt.

ObsID: 185908

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:06

27 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis

Vær

-16 °C 0 m/s 50% skyer Lett snøbyger (S-1) natt til onsdag. Trace - 1cm.

ObsID: 185900
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.