Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket står litt på tomgang nå og det er ikke de store endringene fra dag til dag. Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil kunne bli svakere i kulda fremover. Den harde fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet om et finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men det er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på dette laget kan bli store.
Det er ujevn snøfordeling i terrenget etter siste tiden med kraftig vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø, generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N. Snødekket er nokså komplekst.
Over 700 moh ligger det et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Søndag er det observasjoner på overflaterim.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-27 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-26 °C til -22 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 18:00

705 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Mye mindre vind i dag i området Longyearbreen / Fardalen enn i byen. Fortsatt 2-5 cm snø tilgjengelig for transport her. Ingen fokksnøflakutvikling observert

Vær

-20 °C 0 m/s 3% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186601

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:36

107 moh

Audun@unis (***)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene, opptil 2 m . Flaket som sprekker opp er 10 cm 1f vindpåvirket. Det glir på et 3 cm kantkornlag med krystaller opp til 4 mm. Kun observert i dette HENGET. SØ vendt

ObsID: 186619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 13:30

369 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vinden har lagt inn dyner med fokksnø i nordvent terreng. Hardhet fra 1F til P. N vendt side
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot S, Platåberget med varden. Lett snøfokk
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Tynne flak i N vendt side som har fått sidelast. Lett å tråkke ut flak mellom sporene. Ligger på nedføyket nysnø. Varierende hardhet, der flakene er 1F får man oppsprekk, der snøen er mykere får man lite eller ingen oppsprekk. Varierende utbredelse av fokksnøflakene, gjelder noen eller få brattheng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  NV del av Platåberget mot S Nordenskiold toppen i bakgrunnen. Lite løs snø tilgjengelig for transport på platået. Snødekket har en skorpe på et par cm 1F hard over 5 cm løsere snø. Rabber er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Varierende hardhet på fokksnøen, "papp snø" bryter rundt skiene, liten evne til forplantning. Varierende utbredelsr av fokksnøen i denbe siden. Ligger som dyner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  V vendt heng 150moh som har fått snølast fra Ø, her får jeg noen plasser skytende sprekker ut fra skiene, 2-3m lange. Før også et par svake drønn. 1F hard fokksnø som ligger over nedføyket nysnø. Det er den harde fokksnøen (overgang myk - hard)som er mest potent, får ikke samme utslag i myk fokksnø. Flakene er 5-10 cm tykke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Får oppskrekk mellom skisportens i le side N vendt som har fått sidelast på 350 moh også her er det den harde 1F fokksnøen som er mest potent og i overgangen mellom myk og hardere fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Gruvefjellet mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen med vannledningsdalen

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Nordvent side opp mot Platåberget med en del mikroterreng, har fått snølast både fra topp og side de siste 24t, varierende snødekke fra vindpakket myk til avblåst og is. Den vindtransporterte snøen er hardest i høyden der vinden har tatt mest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, SV, V, NV over 300 moh Hovedsakelig så har vestvendt terreng fått et tynt lag med fersk fokksnø etter natta og formiddagene vind fra Ø. Varierende utbredelse av fokksnøen gjelder for noen få heng. Det var lite snø tilgjengelig for transport når vinden tok tak.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 7 m/s fra Ø ← Kaldt og skyfri himmel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S og Ø har flyttet snø inn i vest til nordvent terreng det siste døgnet. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport før vinden tok tak i går kveld

ObsID: 186577

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:28

270 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 6 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  snø i lufta. kl 1158 toppen av Sukkertoppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  wind transport / cornice accretion. Gruvefjellet 1215.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Stabilitetstest

ECTPV@30cm Dårlig

CTV@30cmQ1 Dårlig Brudd gikk under ferske fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat New wind slab problems on westerly aspects. Relatively limited distribution and expected size only to str 2. Ongoing wind loading and cornice accretion on westerly aspects. Not too much snow still available for transport. Noteworthy new load on sukkertoppen's upper release area to be monitored with more precip Monday. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Easterly winds have worked the snow surface on Sukkertoppen. Most areas are either blown back down to the February 23rd crust or have non-continuous 1F+ wind deposits from the last 24 hours. The only area with concerning loading is the upper release area on Sukkertoppen, where up to 30 cm of P hardness wind slab has accumulated in the last 24 hours. North side of sukkertoppen is stripped by the winds...still a very small amount of snow available for transport at plateau level, with visible saltation layers on Gruvefjellet from Sukkertoppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels V, NV Easterly winds and snow over the past 24 hours has deposited 1F+ to P hardness windslabs primarily on Westerly aspects. Stability tests indicate these wind slabs are unstable where they have been deposited on top of a lower density layer of near surface facets, surface hoar, and decomposing precip particles. However, I saw no obvious signs of instability while walking and jumping on the fresh wind deposits. Fresh wind slabs felt well-bonded to the older snow surfaces that consisted of harder snow or crust. This avalanche problem was confined only to sukkertoppen's upper release area on my obstur up Sukkertoppen and down vannledningsdalen.

Vær

Ikke nedbør -19 °C 12 m/s fra Ø ← Kaldt, klart, vindfullt vær. Kraftig ø/nø vind på sukkertoppen. Moderat snøfokk.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Just dug down to the old snow surface at 290 moh to do quick stability tests on the new wind slabs.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk på vestvendt side av Sukkertoppen og på Gruvefjellet. Downslope winds / saltation layers on Sukkertoppen.

ObsID: 186573

Nordenskiöld Land / Lars Hiertafjellet

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

785 moh

Jonas Junker (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen On Saturdaz, 17.03.2019, two groups heared a clear "woom" sound of a collapsing layer when approaching the top via the upper part of Larsbreen respectively via the northward leading ridge at around 12:15

ObsID: 186679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 12:10

850 moh

havardft (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186612

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

16.03.2019 kl. 11:28

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen, fra vei 221
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lia og Sukkertoppen, V terreng har fått noe snølast siste døgn fra Ø vind, snømåler ved øvre løsneområde viser at snødekke har vokst med 10 cm i løpet av natta. Også observert snødrift fra Gruvefjellet og over Nybyen. Snømåler over Nybyen viser at man har fått noen cm pålagring i løpet av natta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Platåberget mot V. Man kan se bølger og dyner i siden som viser at vind har transportert snø inn i siden.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk igjennom natta, perioder med snødrev fra toppene på morgenen lørdag, vind fra S dreid på Ø nå p morgenen.

Vær

Ikke nedbør -17,5 °C 7 m/s fra Ø ← Longyearbyen. Lette snøbyger på formiddagen fredag, tiltagende vind fra Ø utover dagen, lett snøfokk i perioder. Generelt lite snø som blir flyttet på i Longyeardalen. Økende vind natt til lørdag opp i frisk bris fra SØ og dreier så på Ø på morgenen lørdag. Fremdeles kaldt og klart vær på lørdag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Obs gjelder for Lyb, men vind har nok også påvirket snødekket i regionen også.Beskrivelse: Siste døgn perioder med lett snøfokk ned i Lyb, mer vind i høyden, har lagt seg små skavler over veiene. Vinden tok seg opp utover natt til lør. Vind fra SØ -Ø. På morgenen opp i bris og fremdeles lett snødrev i perioder fra toppene i Longyeardalen.

ObsID: 186522

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 15:09

284 moh

Jens Abild (****)

Snødekke

Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige del av regionen. Meldinger om opp til 50 cm i området rundt Barentsburg!

ObsID: 186435

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

15.03.2019 kl. 11:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødekket er dominert av nysnø på toppen, og vekselvis harde (skare) lag, med kantkorndannelse både over og under skare. Generelt grei stabilitet i Skjæringa, et tynnere kantkornlag der vi får brudd under ECT, men ingen bruddforplantning i dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i Skjæringa per nå. Skal mye til å trigge kantkornlagene nede i snødekket, ca. 12 cm. nysnø på toppen av snødekket som allerede har begynt å sette seg litt og denne har enda ikke blitt vindpåvirket. Snør fortsatt. Med sterk vind lørdag og mye løssnø tilgjengelig i terrenget vil det dannes fokksnøflak i området Om nysnøen som kommer i dag blir bevart vil dette mest sannsynlig føre til mer ustabile forhold. Skal mye til å trigge kantkornlagene lenger ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Gjelder for området Skjæringa/Svalsatveien. I området det er gjort snødekkeundersøkelser er snøen noe preget av at fresen har slengt snø opp. Dette kan gjøre at for eksempel ustabile lag har blitt brutt opp og potensialet for spredning i lagene kan være større i andre områder.

Vær

Snø -14 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 186389

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 07:05

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Kommet 1 -2 cm nysnø, Sukkertoppen i bakgrunnen, bilde fra vei 221

Vær

Snø -14 °C 1,5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer kaldt klart vær den siste tiden, natt til fredag stigende temperatur igjennom natta. Lette snøbyger natt, fremdeles lett snø på morgenen. Kommet 1-2 cm nysnø. Rolige vindforhold siste døgn, tiltagende vind fra Øst på morgenen fredag

ObsID: 186322
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.