Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 15.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket står litt på tomgang nå og det er ikke de store endringene fra dag til dag. Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil kunne bli svakere i kulda fremover. Den harde fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet om et finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men det er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på dette laget kan bli store.
Det er ujevn snøfordeling i terrenget etter siste tiden med kraftig vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø, generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N. Snødekket er nokså komplekst.
Over 700 moh ligger det et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag av kantkorn, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Søndag er det observasjoner på overflaterim.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-25 °C til -20 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-27 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 15:09

284 moh

Jens Abild (****)

Snødekke

Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i den sørvestlige del av regionen. Meldinger om opp til 50 cm i området rundt Barentsburg!

ObsID: 186435

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

15.03.2019 kl. 11:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i Skjæringa per nå. Skal mye til å trigge kantkornlagene nede i snødekket, ca. 12 cm. nysnø på toppen av snødekket som allerede har begynt å sette seg litt og denne har enda ikke blitt vindpåvirket. Snør fortsatt. Med sterk vind lørdag og mye løssnø tilgjengelig i terrenget vil det dannes fokksnøflak i området Om nysnøen som kommer i dag blir bevart vil dette mest sannsynlig føre til mer ustabile forhold. Skal mye til å trigge kantkornlagene lenger ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødekket er dominert av nysnø på toppen, og vekselvis harde (skare) lag, med kantkorndannelse både over og under skare. Generelt grei stabilitet i Skjæringa, et tynnere kantkornlag der vi får brudd under ECT, men ingen bruddforplantning i dette laget.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Gjelder for området Skjæringa/Svalsatveien. I området det er gjort snødekkeundersøkelser er snøen noe preget av at fresen har slengt snø opp. Dette kan gjøre at for eksempel ustabile lag har blitt brutt opp og potensialet for spredning i lagene kan være større i andre områder.

Vær

Snø -14 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer

Tester

ECTN22@22cmQ3 God

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186389

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

15.03.2019 kl. 07:05

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Kommet 1 -2 cm nysnø, Sukkertoppen i bakgrunnen, bilde fra vei 221

Vær

Snø -14 °C 1,5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer kaldt klart vær den siste tiden, natt til fredag stigende temperatur igjennom natta. Lette snøbyger natt, fremdeles lett snø på morgenen. Kommet 1-2 cm nysnø. Rolige vindforhold siste døgn, tiltagende vind fra Øst på morgenen fredag

ObsID: 186322

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 14:45

353 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket på Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  situasjonen på testskavlen. 1F fokksnø over P+ gamle skavl / snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  toppskavler
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn under fokksnø. 2 mm raster.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Vi gravde på en Ø/NØ heng (hvor kartet er merket).

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne turen fant jeg litt mer ustabile forhold enn på Sukkertoppen. Det er sannsynligvis fortsatt "mulig" å få et skred i fokksnø, men størrelsen er begrenset til 2. Så ADAM gir oss FG 2. Vurderingen gjelder for Longyeardalen. Ingen store endringer forventet, men det er meldt snø på mandag. Jeg stoler ikke på dette snødekket med mye nysnø. Varslet faregrad er riktig Vurderingen gjelder for Longyeardalen.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen store endringer til snødekket siden kjetil var her på søndag (https://www.regobs.no/Registration/185436). Nordsiden av fjellet har litt mer myk snø -- noen plasser har opp til 10 cm 4F fokksnø. Overflatrim og near surface facet utvikling i nysnø fra onsdag. <2cm snø tilgjengelig for transport på Platåfjellet. Toppskavlene har en 3-5 cm 1F fokksnølag over P+ gamle snø (se bilde).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Her var kantkorn større under desember mf pakken.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Her fant jeg kantkorn under P hardhet fokksnø av varierende tykkelse i utløsområder. Krystaller i kantkornlaget er mellom 0.5-1 mm. Fokksnø over dette laget er ganske hard, så det kan bli litt vanskelig å påvirke dette laget (ingen sprekker når man går), men mulig å utløse et skred hvis laget er påvirket. Så jeg er litt usikker hvis det blir lett eller vanskelig å løse ut -- sannsynligvis et sted i mellom?

Vær

Ikke nedbør -18 °C 0 m/s 18% skyer her har det vært sol, kaldt, og rolig vindforhold i dag

Faretegn

Rimkrystaller overflatrim / near surface facet blanding i nysnø fra onsdag på toppen av Platåfjellet og på veien opp varden

Tester

ECTP4@7cm Dårlig Dårlig testresultat...men tror det er litt av en worse case scenario.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186221

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 14:00

397 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  Bilde opp mot Bingtoppen fra Fardalen

Faretegn

Rimkrystaller Område: I dette området. Beskrivelse: Rimkrystaller observert på overflaten av snødekket. 10-15 cm med løssnø (hardhet F) oppå et skarelag i fjellsiden. Skarelaget er litt «pappaktig». Vindstille.

ObsID: 186228

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

14.03.2019 kl. 13:00

472 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE Kommentar:  Bilde tatt fra Longyearbreen retning NV

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser ut til å være et ferskt flakskred, men har ikke vært her oppe de siste dagene, så kan ikke si med sikkerhet om det er fra i dag. Bruddkanten ser helt fersk ut.

ObsID: 186224

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

13.03.2019 kl. 20:30

405 moh

Andrine (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

67 cm totalt 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels

Vær

-19 °C 1 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTPV@7cmQ2 Dårlig Gikk ut i kantkornlag under forholdsvis fersk fokksnø

Snøprofil

11 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186046

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:28

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøvær i Longyearbyen igjennom natta til onsdag morgen

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Lett snødryss igjennom natta i Longyearbyen har lagt igjen en liten cm med lett nysnø. Fremdeles kaldt.

ObsID: 185908

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:06

27 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis

Vær

-16 °C 0 m/s 50% skyer Lett snøbyger (S-1) natt til onsdag. Trace - 1cm.

ObsID: 185900

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.03.2019 kl. 12:17

244 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 1, 2, 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 4
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 8
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen / Gruvefjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dug right under the snow sensor in the upper starting zone.

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne obsturen (opp Sukkertoppen og nedover Vannledningsdalen) i dag jeg fant stabilt forhold i snødekket. Fokksnøproblemer var ikke reaktive og jeg så ingen andre faretegn. For Sukkertoppen / Vannledningsdalen er vi på FG1, men FG 2 stemmer ok for andre plasser i Longyeardalen med mer fokksnø. Objservasjonen gjelder område Sukkertoppen / Longyearbyen. Uten endringer i været, det er bare å følge med kantkornutvikling... Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket på Sukkertoppen / Vannledningsdalen varierer mellom et skare fra 22/23 februar, gammel og hLiard fokksnø fra de siste to uker og mykere fokksnø fra de siste dagene. I skredbanen er det -- Lia 1 og 2: skare med sidelastet fokksnø på nord-vente siden, Lia 3: nesten helt avblast, Lia 4: sidelastet fokksnø (nord-vente), Lia 5: myk fokksnø mellom og under snøgjerder, Lia 6: avblast, Lia 7: 2-5 cm F-4F fokksnø over skare, Lia 8: vindpakket myk. Ser ut som de beste skiforholdene er faktisk på nordsiden mot Gruvedalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV This layer is dormant at the moment, but the facets in the layer are impressive enough (4 mm; nearly mid-pack depth hoar) that we still need to consider it if we get a large / strange loading event.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å beskrive den nåværende skredsituasjonen med bare et skredproblem fordi det finnes flere vedvarende svake lag i øvre 30-50 cm av snødekket. Vi har flere kantkorn lag mellom fokksnø lag av variabel hardhet dannet i de siste tre uker og rundt skaret dannet 22/23 februar. Men hvilke av disse lagene som er mest problematiske avhenger av lokale variasjoner i fokksnø- og kantkornlagene...

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s fra Ø ← 25% skyer Varmere i dag. Mer vind i Adventdalen / på UNIS enn på Sukkertoppen over 300 moh. Sol med få skyer. Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Entire column / block fractured and slid on the facets over the December crust by prying with the shovel behind the column after the test.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185777
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.