Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 13.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil kun bli svakere i kulda fremover. Den harde fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet om et finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men det er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på dette laget kan bli store.
Det er ujevn snøfordeling i terreng er siste tidens kraftige vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø. Generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Både ved Fritham, ved Lars Hiertafjellet og over 700 moh på Trollsteinen er det funnet et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Søndag er det observert et naturlig utløst flakskred som trolig gikk pga. pålagring i leheng.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. I løpet av uken er det meldt om stedvis drønn og stedvis skytende sprekker. Søndag er det observasjoner på overflaterim.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-26 °C til -16 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -18 °C på 700 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

13.03.2019 kl. 20:30

405 moh

Andrine (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@7cmQ2 Dårlig Gikk ut i kantkornlag under forholdsvis fersk fokksnø

Vær

-19 °C 1 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

67 cm totalt 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Snøprofil

11 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186046

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:28

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøvær i Longyearbyen igjennom natta til onsdag morgen

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Lett snødryss igjennom natta i Longyearbyen har lagt igjen en liten cm med lett nysnø. Fremdeles kaldt.

ObsID: 185908

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:06

27 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis

Vær

-16 °C 0 m/s 50% skyer Lett snøbyger (S-1) natt til onsdag. Trace - 1cm.

ObsID: 185900

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.03.2019 kl. 12:17

244 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 1, 2, 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 4
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 8
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen / Gruvefjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dug right under the snow sensor in the upper starting zone.

Tester

ECTX God Entire column / block fractured and slid on the facets over the December crust by prying with the shovel behind the column after the test.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s fra Ø ← 25% skyer Varmere i dag. Mer vind i Adventdalen / på UNIS enn på Sukkertoppen over 300 moh. Sol med få skyer. Stabilt vær.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV This layer is dormant at the moment, but the facets in the layer are impressive enough (4 mm; nearly mid-pack depth hoar) that we still need to consider it if we get a large / strange loading event.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å beskrive den nåværende skredsituasjonen med bare et skredproblem fordi det finnes flere vedvarende svake lag i øvre 30-50 cm av snødekket. Vi har flere kantkorn lag mellom fokksnø lag av variabel hardhet dannet i de siste tre uker og rundt skaret dannet 22/23 februar. Men hvilke av disse lagene som er mest problematiske avhenger av lokale variasjoner i fokksnø- og kantkornlagene...

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket på Sukkertoppen / Vannledningsdalen varierer mellom et skare fra 22/23 februar, gammel og hLiard fokksnø fra de siste to uker og mykere fokksnø fra de siste dagene. I skredbanen er det -- Lia 1 og 2: skare med sidelastet fokksnø på nord-vente siden, Lia 3: nesten helt avblast, Lia 4: sidelastet fokksnø (nord-vente), Lia 5: myk fokksnø mellom og under snøgjerder, Lia 6: avblast, Lia 7: 2-5 cm F-4F fokksnø over skare, Lia 8: vindpakket myk. Ser ut som de beste skiforholdene er faktisk på nordsiden mot Gruvedalen.

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne obsturen (opp Sukkertoppen og nedover Vannledningsdalen) i dag jeg fant stabilt forhold i snødekket. Fokksnøproblemer var ikke reaktive og jeg så ingen andre faretegn. For Sukkertoppen / Vannledningsdalen er vi på FG1, men FG 2 stemmer ok for andre plasser i Longyeardalen med mer fokksnø. Objservasjonen gjelder område Sukkertoppen / Longyearbyen. Uten endringer i været, det er bare å følge med kantkornutvikling... Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185777

Nordenskiöld Land / Skardalen

Snø

10.03.2019 kl. 18:30

249 moh

BackyardSvalbard (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

10. mar 10:29 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 273 moh og sluttet på 250 moh 30 cm høy og 80 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Over elveleiet Gått ned til scootersporet men ikke over.

ObsID: 185539

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snø

10.03.2019 kl. 12:49

279 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra byen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platået fra byen. Legg merke til at reinsdyr har vært og gravd etter mat litt til høyre for strammestasjonen. DVS de har påvirket alle lagene i snødekket. Snøprofilen er tatt over den pinakkelen over strammestasjonen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet sørover sett fra byen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Område for snøprofil. Jeg har gravd oppe til høyre i bildet, og reinsdyr har gravd nede til venstre
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke på Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løs ubunden snø over hardere fokksnø

Tester

ECTN12@19cmQ3 Dette er det game kantkornlaget fra desember som her er veldig tykt

ECTN2@3cmQ1 Ikke noe bruddforplantning her. Mulig fordi det overliggende laget ikke er et flak av betyning akkurat her. Også det underliggende laget er tykt og tar mulig opp mye energi

Vær

-19 °C 0 m/s Kaldt og klart. Sola varmer bittelitt. Litt trekk nede i byen fra kald-rush som kommer ut dalene

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette er det gamle kantkornproblemet fra desember. Liten sannsynlighet og stor konsekvens. Etterhvert begynner dette laget, iallefall her på denne fjellside, å bli så tykt at det vil være vanskelig å få noe god bruddforplantning.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV Mulig mest betydning i NV sektor, men finnes eldre fokksnøproblem som mulig ikke har stabilisert seg helt enda i andre sektorer.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Fant i dag helt tydelig kantkorn under dette creme-brulee laget. Her er det mye myk snø under så det var ingen bruddforplantning. Setter utbredelsen til få heng med begrunnelse i at: - Det skal være tilstede, - det skal ligge på et hardere lag enn seg selv, - og flaket over skal finnes.

Faretegn

Ingen faretegn observert Gått opp Nord-siden av platået og over platåfjellet til Ninavarden. Hulromslyd, men ingen drønn

Snødekke

Litt vind i går kveld flyttet litt på noe snø, slik at det nå ligger litt fersk fokksnø i vestvendte områder. Ellers er snødekket lite forandret.Oppå platået er det 1-2cm med helt løs ubunden snø. Så enten p hard fokksnø eller et tynt skarelag. Opp nordsiden av platået er det noen cm med p hard fokksnø og enkelte områder med tynt skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen gjelder for Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Generelt lite snø for årstiden. Et lite fokksnøproblem fra vinden i går kveld. Ellers vurderer jeg det øverste kantkornproblemet som det mest potente for øyeblikket. Stor temp gradient i overflaten, og kaldt og klart vil fortsette kantkorndannelse Varslet faregrad er riktig Ja jeg har begrenset sektoren for fokksnø til vestlig. Så mener jeg det skal liten tilleggsbelastning og ikke stor for å løse ut det øverste kantkornlaget. Ellers mener jeg det beskriver en ikke veldig truende men kompleks situasjon.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 185436

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

10.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vestsiden ned mot lars breen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  ned mot øst siden fra Trollsteinen. Usikker på utbredelsen av rimen på øst siden.

Vær

Snø -20 °C 2-5 cm nysnø nesten hele veien opp til Trollsteinen. Snøen var overraskende løs, og virker ikke som om at vinden har tatt så hardt i denne nysnø i høyden ennå.

Faretegn

Rimkrystaller Overflate rim hele veien opp fra lars breen til Trollsteinen. Rimen ligger oven på noen centimeter løs nysnø. Rimen har trolig kommet fra skyer/tåke som ble blåst inn fra vest mot øst.

ObsID: 185419

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

10.03.2019 kl. 10:53

73 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen med Operafjellet fra Todalen

Vær

Ikke nedbør -17 °C 3 m/s fra SØ ↖ Lett snø med frisk bris fra Ø i går kveld og igjennom natta. Vinden avtok mot søndag morgen, svak vind fra SØ nå på morgenen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat snøfokk lørdag kveld ned i Adventdalen og ytterst i Todalen. Ikke mye løs snø for vinden å hente, men nok fokk til at sikten var nede i 50-100m i perioder. Kan forvente at man har tynne fokksnø flak i noe V vendt terreng etter vinden i natt. Mer vind nede i dalen enn i høyden

ObsID: 185325
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.