Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 13.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under, ganske høyt i snødekket. Dette er stedvis lett å løse ut og laget vil kun bli svakere i kulda fremover. Den harde fokksnøen er vanskelig å påvirke, men bidrar til å øke farepotensialet om et finnes kantkorn under. Dypere i snødekket ligger det også vedvarende svake lag av kantkorn, men det er generelt svært vanskelig å påvirke. Men skred på dette laget kan bli store.
Det er ujevn snøfordeling i terreng er siste tidens kraftige vind. Det har lagt seg opp skavler og mange rygger og topper er avblåst. I forsenkninger ligger det varierende mengde fokksnø. Generelt ligger det mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Både ved Fritham, ved Lars Hiertafjellet og over 700 moh på Trollsteinen er det funnet et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Søndag er det observert et naturlig utløst flakskred som trolig gikk pga. pålagring i leheng.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. I løpet av uken er det meldt om stedvis drønn og stedvis skytende sprekker. Søndag er det observasjoner på overflaterim.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-26 °C til -16 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-23 °C til -18 °C på 700 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Breinosa

Snø

13.03.2019 kl. 20:30

405 moh

Andrine (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

67 cm totalt 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-19 °C 1 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels

Snøprofil

11 lagdelinger observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 186046

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:28

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Lett snøvær i Longyearbyen igjennom natta til onsdag morgen

Vær

Ikke nedbør -16 °C 1 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Lett snødryss igjennom natta i Longyearbyen har lagt igjen en liten cm med lett nysnø. Fremdeles kaldt.

ObsID: 185908

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

13.03.2019 kl. 08:06

27 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis

Vær

-16 °C 0 m/s 50% skyer Lett snøbyger (S-1) natt til onsdag. Trace - 1cm.

ObsID: 185900

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

12.03.2019 kl. 12:17

244 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 1, 2, 3
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 4
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia 8
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vannledningsdalen / Gruvefjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Dug right under the snow sensor in the upper starting zone.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne obsturen (opp Sukkertoppen og nedover Vannledningsdalen) i dag jeg fant stabilt forhold i snødekket. Fokksnøproblemer var ikke reaktive og jeg så ingen andre faretegn. For Sukkertoppen / Vannledningsdalen er vi på FG1, men FG 2 stemmer ok for andre plasser i Longyeardalen med mer fokksnø. Objservasjonen gjelder område Sukkertoppen / Longyearbyen. Uten endringer i været, det er bare å følge med kantkornutvikling... Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket på Sukkertoppen / Vannledningsdalen varierer mellom et skare fra 22/23 februar, gammel og hLiard fokksnø fra de siste to uker og mykere fokksnø fra de siste dagene. I skredbanen er det -- Lia 1 og 2: skare med sidelastet fokksnø på nord-vente siden, Lia 3: nesten helt avblast, Lia 4: sidelastet fokksnø (nord-vente), Lia 5: myk fokksnø mellom og under snøgjerder, Lia 6: avblast, Lia 7: 2-5 cm F-4F fokksnø over skare, Lia 8: vindpakket myk. Ser ut som de beste skiforholdene er faktisk på nordsiden mot Gruvedalen.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s fra Ø ← 25% skyer Varmere i dag. Mer vind i Adventdalen / på UNIS enn på Sukkertoppen over 300 moh. Sol med få skyer. Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV This layer is dormant at the moment, but the facets in the layer are impressive enough (4 mm; nearly mid-pack depth hoar) that we still need to consider it if we get a large / strange loading event.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å beskrive den nåværende skredsituasjonen med bare et skredproblem fordi det finnes flere vedvarende svake lag i øvre 30-50 cm av snødekket. Vi har flere kantkorn lag mellom fokksnø lag av variabel hardhet dannet i de siste tre uker og rundt skaret dannet 22/23 februar. Men hvilke av disse lagene som er mest problematiske avhenger av lokale variasjoner i fokksnø- og kantkornlagene...

ObsID: 185777
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.