Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 10.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er lokalt ustabilt. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket. Merk at skred på svake lag kan fjernutløses.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren i regionen virker å være lokalt ustabil og preget av variasjoner. I flere himmelretninger, men kanskje mest fremtredende i vestvendte leområder, ligger det fremdeles ustabil fokksnø fra tidligere i uken pluss litt nytt fra de siste dagene. Det er fremdeles lett å løse ut skred på dette laget, særlig der fokksnøen har bundet seg til myke flak, men skredene blir neppe mer enn middels store. Merk at som skuterfører kan du også lett løse ut skred i hardere fokksnøflak. Noen steder er det funnet et tynt skare- og islag med et svakt lag av kantkorn under. Dette laget kan være lett å påvirke, det kan fjernutløses og kan gi store skred, men utbredelsen er virker å være begrenset. Dypere i snødekket ligger det også et annet vedvarende svakt lag av kantkorn. Stort sett ligger dette laget under bærende fokksnø og er vanskelig å påvirke, men der snødekket et tynt bør man ha i bakhodet at dette laget kan være mulig å påvirke. Skred på dette laget kan fjernutløses og bli meget store.
Klart og kaldt vær er beskrivende for været i regionen den siste perioden. Nå og da har det kommet noen centimeter med nysnø, og til dels kraftig vind som har lagt opp vindtransportert snø og bygget ut skavler. Stort sett har dominerende vindretning vært fra Ø, NØ, SØ. Snøoverflaten består av myke og harde flak av fokksnø og avblåste rygger og topper. For øvrig består snødekket av eldre lag av fokksnø, skarelag og kantkorn. Det ligger generelt mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Både ved Fritham, ved Lars Hiertafjellet og over 700 moh på Trollsteinen er det funnet et tynt lag av regnskare i snødekket (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. feb). Under dette laget er det dannet kantkorn. Skred og drønn den siste periodene kan ha gått på dette laget, men selv om det er gravd i snøen flere steder har man ikke funnet tilsvarende lag ellers. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Tirsdag 5. mars ble et str. 2 - middels stort skred fjernutløst av skikjørere på Nordenskiöldfjellet ved Longyearbreen. I løpet av uken er det også meldt om stedvis drønn og stedvis skytende sprekker.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-22 °C til -15 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om kvelden.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Skardalen

Snø

10.03.2019 kl. 18:30

249 moh

BackyardSvalbard (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

10. mar 10:29 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 273 moh og sluttet på 250 moh 30 cm høy og 80 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Over elveleiet Gått ned til scootersporet men ikke over.

ObsID: 185539

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snø

10.03.2019 kl. 12:49

279 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra byen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platået fra byen. Legg merke til at reinsdyr har vært og gravd etter mat litt til høyre for strammestasjonen. DVS de har påvirket alle lagene i snødekket. Snøprofilen er tatt over den pinakkelen over strammestasjonen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet sørover sett fra byen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Område for snøprofil. Jeg har gravd oppe til høyre i bildet, og reinsdyr har gravd nede til venstre
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke på Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løs ubunden snø over hardere fokksnø

Tester

ECTN12@19cmQ3 Dette er det game kantkornlaget fra desember som her er veldig tykt

ECTN2@3cmQ1 Ikke noe bruddforplantning her. Mulig fordi det overliggende laget ikke er et flak av betyning akkurat her. Også det underliggende laget er tykt og tar mulig opp mye energi

Snødekke

Litt vind i går kveld flyttet litt på noe snø, slik at det nå ligger litt fersk fokksnø i vestvendte områder. Ellers er snødekket lite forandret.Oppå platået er det 1-2cm med helt løs ubunden snø. Så enten p hard fokksnø eller et tynt skarelag. Opp nordsiden av platået er det noen cm med p hard fokksnø og enkelte områder med tynt skarelag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette er det gamle kantkornproblemet fra desember. Liten sannsynlighet og stor konsekvens. Etterhvert begynner dette laget, iallefall her på denne fjellside, å bli så tykt at det vil være vanskelig å få noe god bruddforplantning.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV Mulig mest betydning i NV sektor, men finnes eldre fokksnøproblem som mulig ikke har stabilisert seg helt enda i andre sektorer.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Fant i dag helt tydelig kantkorn under dette creme-brulee laget. Her er det mye myk snø under så det var ingen bruddforplantning. Setter utbredelsen til få heng med begrunnelse i at: - Det skal være tilstede, - det skal ligge på et hardere lag enn seg selv, - og flaket over skal finnes.

Vær

-19 °C 0 m/s Kaldt og klart. Sola varmer bittelitt. Litt trekk nede i byen fra kald-rush som kommer ut dalene

Faretegn

Ingen faretegn observert Gått opp Nord-siden av platået og over platåfjellet til Ninavarden. Hulromslyd, men ingen drønn

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen gjelder for Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Generelt lite snø for årstiden. Et lite fokksnøproblem fra vinden i går kveld. Ellers vurderer jeg det øverste kantkornproblemet som det mest potente for øyeblikket. Stor temp gradient i overflaten, og kaldt og klart vil fortsette kantkorndannelse Varslet faregrad er riktig Ja jeg har begrenset sektoren for fokksnø til vestlig. Så mener jeg det skal liten tilleggsbelastning og ikke stor for å løse ut det øverste kantkornlaget. Ellers mener jeg det beskriver en ikke veldig truende men kompleks situasjon.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 185436

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

10.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vestsiden ned mot lars breen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  ned mot øst siden fra Trollsteinen. Usikker på utbredelsen av rimen på øst siden.

Vær

Snø -20 °C 2-5 cm nysnø nesten hele veien opp til Trollsteinen. Snøen var overraskende løs, og virker ikke som om at vinden har tatt så hardt i denne nysnø i høyden ennå.

Faretegn

Rimkrystaller Overflate rim hele veien opp fra lars breen til Trollsteinen. Rimen ligger oven på noen centimeter løs nysnø. Rimen har trolig kommet fra skyer/tåke som ble blåst inn fra vest mot øst.

ObsID: 185419

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

10.03.2019 kl. 10:53

73 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen med Operafjellet fra Todalen

Vær

Ikke nedbør -17 °C 3 m/s fra SØ ↖ Lett snø med frisk bris fra Ø i går kveld og igjennom natta. Vinden avtok mot søndag morgen, svak vind fra SØ nå på morgenen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat snøfokk lørdag kveld ned i Adventdalen og ytterst i Todalen. Ikke mye løs snø for vinden å hente, men nok fokk til at sikten var nede i 50-100m i perioder. Kan forvente at man har tynne fokksnø flak i noe V vendt terreng etter vinden i natt. Mer vind nede i dalen enn i høyden

ObsID: 185325

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.03.2019 kl. 19:09

800 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Ryggen mot Trollsteinen. Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Snødekket og nedbør i lufta på Larsbreen. 450moh.

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snø og litt snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Blåser bra fra sørøst og snør litt. Blåser mer nede i Longyearbyen enn på 800 moh

ObsID: 185244

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

09.03.2019 kl. 18:00

617 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Mathis Karlsen Kommentar:  Dårlig sikt og mye snø i lufta

Vær

Snø 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Delevisnedbrutt snø og nysnø i lufta, dårlig sikt når man kjører scooter

ObsID: 185360

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.03.2019 kl. 17:00

604 moh

Ida@ANG (Ukjent)

Notater

Vindpakka snø over løs og myk snø, lager hule lyder. Det øverste vindpakka sprekker når det belastes med ski, ingen forplantning. Tykkere vindpakk under igjen, så et skarelag. Omtrent 50cm ned til skaren. Sukkersnø under, men veldig vanskelig å påvirke. Kan brekke løs en slab med spaden, da brekker det over skarelaget.

Vær

Snø -16 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket hard

ObsID: 185237

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

09.03.2019 kl. 12:50

29 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Over Huset mot Sverdrupbyen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell ned mot Kirkegård til høyre i bildet
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen kl 1700

Notater

Bilder av snødekke Longyearbyen. På kveldinga, ca mellom 1900 og 2300 tar vinden seg opp fra øst. Det er dårlig sikt og snø under transport i denne tiden. Skaper sannsynligvis et mindre tillegg til fokksnøproblem i vestlig sektor.

ObsID: 185253

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

08.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Min stabilitets test! Virker svært stabilt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt kanskje 200 meter unna den andre sprekken

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snøen med spaden, sklei noe av blokken ut på det kantkorn lag som ligger ca 30 cm nede i snødekket. Men bruddet forplantet seg ikke hele veien bortover.

Snødekke

75 cm totalt snødekket var 75 cm dypt der jeg gravde i en vestvendt le side.

Faretegn

Ferske sprekker 2 steder. Men det er trolig store lokale variasjoner i utbredelsen av dette faretegn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Synes det er vanskelig å bli klok på dette snødekket. Dette fordi man noen steder får respons i det øverste lag av fokksnø, og andre steder får man ikke noen respons i det hele tatt, og der virker snødekket svært stabilt. Trolig er det store variasjoner i skredfaren i regionen. Lengre nede i lars morenen fikk jeg to skytende sprekker, men lengre oppe fikk jeg ikke noen brudd ved ECT testen. Dessuten fant jeg i en bratt side, beger krystaller høyt oppe i snødekket. Det var fordi at der var lite snø og en stein som stakk opp. Kan vi kanskje klatre å påvirke alle disse kantkorn lag som ellers ligger unner harde fokksnø flakk, hvis vi treffer på de der snødekket er tynt ? Skred aktiviteten på Nordenskiold fjellet synes jo å indikere dette, til tross for at mange har meldt inn at det skal være vanskelig å påvirke kantkornene nede i snødekket. Hadde vært interessant å finne ut om skredene på Nordenskiold gikk på den nedføyket nysnø noen få cm nede i snødekket, eller om de gikk på kantkornlag lengre nede i snøen ? Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det har vært skred på nordenskiold, og fordi det har blitt observert drønn, og fordi jeg traff på skytende sprekker idag. Men det virker jo som om at det er store lokale variasjoner, er det da en sterk 2 eller en svak 3 vi har med å gjøre ?

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter N, S, SV, V, NV over 0 moh

Snøprofil

6 lagdelinger observert Unner alle disse lagene, var det 8 ulike skarelag med kantkorn mellom seg. Jeg har ikke tatt de med i profilen, da det trolig er veldig vanskelig å påvirke disse lagene. I bunnen er det beger krystaller.

ObsID: 185010

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

08.03.2019 kl. 10:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN4@1cmQ2 Dårlig laget bryter under spade. Liten evne til forplantning i laget, men observerer også at det sprekker opp rundt føttene når man går.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Noe innblåst myk fokksnø med dårlig binding mellom lagene i fokksnøen (tynne sjikt med nedføyket nysnø) og også til underliggende skare. Finner også flere kantkornlag og temperaturgradienten legger til rette for at denne utviklingen vil fortsette.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Ligger under skare og fokksnø, krever mye belastning for å løse det ut. Ser heller ikke noen store tegn til bruddforplantning i laget, men kan være et problem der snødekket er tynnere.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NV Bryter lett, men med forholdsvis dårlig forplantningsevne.

Vær

Ikke nedbør -17,9 °C 8 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Antydning til skytende sprekker i fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Greie forhold i Skjæringa/Svalsatveien, finner svake lag i toppsjiktet av snøen, men disse vil trolig ikke gi noe utslag uten ekstra belastning. Vær obs på snø og laber bris i værmeldingen lørdag kveld. Dette kan endre situasjonen ettersom de svake lagene er tilstede og krever relativt liten tilleggsbelastning for å få brudd. Stabil kald temperatur. Varslet faregrad er riktig Dette er en vurdering for det isolerte området Skjæringa/Svalsatveien, men ser at de samme skredproblemene finnes igjen i andre områder.

Snøprofil

12 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184923

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.03.2019 kl. 15:51

782 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt fokksnø over løssnø og en tynn skarehinne under
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

På turen opp til Trollsteinen i ettermiddag gikk jeg musestille kun på urørt snø og lyttet etter drønn. Tiltross for iherdig innsats var det ingen respons. Snødekket virker stabilt her, et lite fokksnøproblem i få områder, men ingen tegn til ustabilitet i denne fokksnøen. Altså innblåst løssnø er vel mer presist. under den innblåste løssnøen var det i den vestvendte siden opp til Trollsteinen ca 700 moh et tynt skare lag, som kjetil har kaldt opp etter en eller annen kontinental dessert. jeg tror det er fuktighet fra Iståke som har frosset på kald snøoverflate og med snø som har lagt seg og føyka over. Utbredelsen er ukjent. men Jeg fant det tydelig på Fritthamn i helga, og Kjetil fant på Lars H.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184694

Nordenskiöld Land / Nordenskioldtoppen

Snø

07.03.2019 kl. 12:45

1000 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten

Skredfarevurdering

2 Moderat Krevende og kompleks situasjon. Det har gått 3 fjernutløste skred sist uke, og rapporter om drønn. Men på min tur i dag, i flere renner og østvendte sider, som er ca 100m lavere og 200m lengere nord enn den siste skred-hendelsen finner jeg ikke noe som skal gi så god bruddforplanting. På grunn av egen sikkerhet kommer vi oss ikke inn i områdene der de skredne har gått. Jeg mener vi har gått de obsturene som burde gi svar på dette problemet. Anslår da utbredelsen av dette problemet som er grunnen til de skredene til å være få heng. Fokksnøproblemet vil sannsynligvis gi strl 2 skred, og kantkorn fra desember er veldig vanskelig å påvirke. Forholdene som er nå er en typisk utfordring med faregrad 2 da det er svært lett å løse ut skred i få heng som mulig kan gi strl 3 skred, og man vet ikke hvor disse få hengene er. Stabilt og kalt vær. Mulig mer kantkorndanning, og jokeren her er det creme-brulee laget og kantkorn over og under dette. Varslet faregrad er riktig Tror vi kan løfte det øverste vedvarende svake laget fra 0moh til 3-400moh, da jeg ikke har sett det lengere ned.

Notater

Nytt bilde av skredet i reg 184313. nå mer føyket over.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette kantkornlaget er tilstede også her, men godt gjemt under et hardt, tykt og bærende fokksnølag dannet 22 feb.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette fokksnøproblemet har jeg sett den siste uka, og virker å være det samme. PGA at det her viser forholdsvis lite evne til bruddforplantning mener jeg det ikke kan være mer enn strl2 skred. Finner ikke dette creme-brulee laget der det er fokksnø over, men vet det er i regionen. Tar det ikke med som skredproblem her da jeg ikke observerte det på min tur i dag.

Vær

Ikke nedbør -15 °C Kaldt klart og sol

Tester

ECTN5@7cmQ2 Neste lag ned går også til brudd lett, litt mer tegn til forplantning, fremdeles ikke veldig evne til forplanting, og mulig det mest potente i denne høyde og fjellside.

ECTN4@3cmQ2 Går lett til brudd, men liten forplantning på de områdene jeg var

Snødekke

Varierende. På platåfjellet er det 50% 4f/1f fokksnø, 25% tynn skare fra underkjølt regn 25 feb, og 25% P hard fokksnø. Var litt vind og snøtransport fra øst-sør-øst i går, som har laget noen beskjedne skavler i NV heng.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184803
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.