Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 09.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er komplekst. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket. Skred på svake lag kan fjernutløses.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren i regionen er kompleks og sammensatt. Høyt i snødekket, under et tynt skarelag, i alle himmelretninger, ligger det enkelte steder et vedvarende svakt lag av kantkorn. Laget kan være svært lett å påvirke, det kan fjernutløses og gi store skred, men utbredelsen virker å være noe begrenset. I flere himmelretninger, men kanskje mest fremtredende i vestvendte leområder, ligger det fremdeles ustabil fokksnø fra tidligere i uken. Det er lett å løse ut skred på dette laget, særlig der fokksnøen har bundet seg til myke flak. Merk at som skuterfører kan du også lett løse ut skred i hardere fokksnøflak. Dypere i snødekket ligger det også et annet vedvarende svakt lag av kantkorn. Mange steder ligger dette laget under bærende fokksnø og er vanskelig å påvirke, men særlig der snødekket et tynt er dette laget mulig å påvirke. Skred på dette laget kan fjernutløses og bli meget store.
Klart og kaldt vær er beskrivende for været i regionen den siste perioden. Nå og da har det kommet noen centimeter med nysnø, og til dels kraftig vind nå og da har lagt opp vindtransportert snø og bygget ut skavler. Stort sett har dominerende vindretning vært fra Ø, NØ, SØ. Snøoverflaten består av myke og harde flak av fokksnø og avblåste rygger og topper. For øvrig består snødekket av eldre lag av fokksnø, skarelag og kantkorn. Det ligger generelt mest snø i fjellsider som vender mot V og N.
Noen steder er det funnet et tynt lag av regnskare (fra en periode med tåke og underkjølt regn 23. febr) i snødekket. Under dette laget er det dannet kantkorn. Skred og drønn den siste periodene kan ha gått på dette laget, men utbredelsen er nok begrenset. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Tirsdag 5. mars ble et str. 2 - middels stort skred fjernutløst av skikjørere på Nordenskiöldfjellet ved Longyearbreen. Den siste perioden er det meldt om flere drønn i snødekket fra flere ulike steder i regionen og tidligere er det rapportert om to middels store (str. 2), fjernutløste skred. Det er trolig kantkorn i øvre del av snødekket som er årsaken til alle skredene og alle drønnene.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-22 °C til -18 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-22 °C til -15 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.03.2019 kl. 19:09

800 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Ryggen mot Trollsteinen. Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Snødekket og nedbør i lufta på Larsbreen. 450moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Blåser bra fra sørøst og snør litt. Blåser mer nede i Longyearbyen enn på 800 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snø og litt snøfokk

ObsID: 185244

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

09.03.2019 kl. 18:00

617 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Mathis Karlsen Kommentar:  Dårlig sikt og mye snø i lufta

Vær

Snø 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Delevisnedbrutt snø og nysnø i lufta, dårlig sikt når man kjører scooter

ObsID: 185360

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.03.2019 kl. 17:00

604 moh

Ida@ANG (Ukjent)

Vær

Snø -16 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket hard

Notater

Vindpakka snø over løs og myk snø, lager hule lyder. Det øverste vindpakka sprekker når det belastes med ski, ingen forplantning. Tykkere vindpakk under igjen, så et skarelag. Omtrent 50cm ned til skaren. Sukkersnø under, men veldig vanskelig å påvirke. Kan brekke løs en slab med spaden, da brekker det over skarelaget.

ObsID: 185237

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

09.03.2019 kl. 12:50

29 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Over Huset mot Sverdrupbyen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell ned mot Kirkegård til høyre i bildet
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen kl 1700

Notater

Bilder av snødekke Longyearbyen. På kveldinga, ca mellom 1900 og 2300 tar vinden seg opp fra øst. Det er dårlig sikt og snø under transport i denne tiden. Skaper sannsynligvis et mindre tillegg til fokksnøproblem i vestlig sektor.

ObsID: 185253

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

08.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Min stabilitets test! Virker svært stabilt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt kanskje 200 meter unna den andre sprekken

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snøen med spaden, sklei noe av blokken ut på det kantkorn lag som ligger ca 30 cm nede i snødekket. Men bruddet forplantet seg ikke hele veien bortover.

Faretegn

Ferske sprekker 2 steder. Men det er trolig store lokale variasjoner i utbredelsen av dette faretegn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter N, S, SV, V, NV over 0 moh

Snødekke

75 cm totalt snødekket var 75 cm dypt der jeg gravde i en vestvendt le side.

Skredfarevurdering

2 Moderat Synes det er vanskelig å bli klok på dette snødekket. Dette fordi man noen steder får respons i det øverste lag av fokksnø, og andre steder får man ikke noen respons i det hele tatt, og der virker snødekket svært stabilt. Trolig er det store variasjoner i skredfaren i regionen. Lengre nede i lars morenen fikk jeg to skytende sprekker, men lengre oppe fikk jeg ikke noen brudd ved ECT testen. Dessuten fant jeg i en bratt side, beger krystaller høyt oppe i snødekket. Det var fordi at der var lite snø og en stein som stakk opp. Kan vi kanskje klatre å påvirke alle disse kantkorn lag som ellers ligger unner harde fokksnø flakk, hvis vi treffer på de der snødekket er tynt ? Skred aktiviteten på Nordenskiold fjellet synes jo å indikere dette, til tross for at mange har meldt inn at det skal være vanskelig å påvirke kantkornene nede i snødekket. Hadde vært interessant å finne ut om skredene på Nordenskiold gikk på den nedføyket nysnø noen få cm nede i snødekket, eller om de gikk på kantkornlag lengre nede i snøen ? Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det har vært skred på nordenskiold, og fordi det har blitt observert drønn, og fordi jeg traff på skytende sprekker idag. Men det virker jo som om at det er store lokale variasjoner, er det da en sterk 2 eller en svak 3 vi har med å gjøre ?

Snøprofil

6 lagdelinger observert Unner alle disse lagene, var det 8 ulike skarelag med kantkorn mellom seg. Jeg har ikke tatt de med i profilen, da det trolig er veldig vanskelig å påvirke disse lagene. I bunnen er det beger krystaller.

ObsID: 185010

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

08.03.2019 kl. 10:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -17,9 °C 8 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTN4@1cmQ2 Dårlig laget bryter under spade. Liten evne til forplantning i laget, men observerer også at det sprekker opp rundt føttene når man går.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Antydning til skytende sprekker i fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Ligger under skare og fokksnø, krever mye belastning for å løse det ut. Ser heller ikke noen store tegn til bruddforplantning i laget, men kan være et problem der snødekket er tynnere.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NV Bryter lett, men med forholdsvis dårlig forplantningsevne.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Noe innblåst myk fokksnø med dårlig binding mellom lagene i fokksnøen (tynne sjikt med nedføyket nysnø) og også til underliggende skare. Finner også flere kantkornlag og temperaturgradienten legger til rette for at denne utviklingen vil fortsette.

Skredfarevurdering

2 Moderat Greie forhold i Skjæringa/Svalsatveien, finner svake lag i toppsjiktet av snøen, men disse vil trolig ikke gi noe utslag uten ekstra belastning. Vær obs på snø og laber bris i værmeldingen lørdag kveld. Dette kan endre situasjonen ettersom de svake lagene er tilstede og krever relativt liten tilleggsbelastning for å få brudd. Stabil kald temperatur. Varslet faregrad er riktig Dette er en vurdering for det isolerte området Skjæringa/Svalsatveien, men ser at de samme skredproblemene finnes igjen i andre områder.

ObsID: 184923

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.03.2019 kl. 15:51

782 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt fokksnø over løssnø og en tynn skarehinne under
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

På turen opp til Trollsteinen i ettermiddag gikk jeg musestille kun på urørt snø og lyttet etter drønn. Tiltross for iherdig innsats var det ingen respons. Snødekket virker stabilt her, et lite fokksnøproblem i få områder, men ingen tegn til ustabilitet i denne fokksnøen. Altså innblåst løssnø er vel mer presist. under den innblåste løssnøen var det i den vestvendte siden opp til Trollsteinen ca 700 moh et tynt skare lag, som kjetil har kaldt opp etter en eller annen kontinental dessert. jeg tror det er fuktighet fra Iståke som har frosset på kald snøoverflate og med snø som har lagt seg og føyka over. Utbredelsen er ukjent. men Jeg fant det tydelig på Fritthamn i helga, og Kjetil fant på Lars H.

ObsID: 184694

Nordenskiöld Land / Nordenskioldtoppen

Snø

07.03.2019 kl. 12:45

1000 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten

Snøprofil

6 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -15 °C Kaldt klart og sol

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette kantkornlaget er tilstede også her, men godt gjemt under et hardt, tykt og bærende fokksnølag dannet 22 feb.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette fokksnøproblemet har jeg sett den siste uka, og virker å være det samme. PGA at det her viser forholdsvis lite evne til bruddforplantning mener jeg det ikke kan være mer enn strl2 skred. Finner ikke dette creme-brulee laget der det er fokksnø over, men vet det er i regionen. Tar det ikke med som skredproblem her da jeg ikke observerte det på min tur i dag.

Snødekke

Varierende. På platåfjellet er det 50% 4f/1f fokksnø, 25% tynn skare fra underkjølt regn 25 feb, og 25% P hard fokksnø. Var litt vind og snøtransport fra øst-sør-øst i går, som har laget noen beskjedne skavler i NV heng.

Tester

ECTN5@7cmQ2 Neste lag ned går også til brudd lett, litt mer tegn til forplantning, fremdeles ikke veldig evne til forplanting, og mulig det mest potente i denne høyde og fjellside.

ECTN4@3cmQ2 Går lett til brudd, men liten forplantning på de områdene jeg var

Skredfarevurdering

2 Moderat Krevende og kompleks situasjon. Det har gått 3 fjernutløste skred sist uke, og rapporter om drønn. Men på min tur i dag, i flere renner og østvendte sider, som er ca 100m lavere og 200m lengere nord enn den siste skred-hendelsen finner jeg ikke noe som skal gi så god bruddforplanting. På grunn av egen sikkerhet kommer vi oss ikke inn i områdene der de skredne har gått. Jeg mener vi har gått de obsturene som burde gi svar på dette problemet. Anslår da utbredelsen av dette problemet som er grunnen til de skredene til å være få heng. Fokksnøproblemet vil sannsynligvis gi strl 2 skred, og kantkorn fra desember er veldig vanskelig å påvirke. Forholdene som er nå er en typisk utfordring med faregrad 2 da det er svært lett å løse ut skred i få heng som mulig kan gi strl 3 skred, og man vet ikke hvor disse få hengene er. Stabilt og kalt vær. Mulig mer kantkorndanning, og jokeren her er det creme-brulee laget og kantkorn over og under dette. Varslet faregrad er riktig Tror vi kan løfte det øverste vedvarende svake laget fra 0moh til 3-400moh, da jeg ikke har sett det lengere ned.

Notater

Nytt bilde av skredet i reg 184313. nå mer føyket over.

ObsID: 184803

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 19:30

304 moh

Kjoers (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra V → 20% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 drønn var tydelig å observere da jeg gikk til fots ned fra utkikkspunktet for å hente en gjenstand som hadde sklidd ned 50m. Det var omtrent 15- 20 grader bratt der jeg hørte drønn. Tipper dette er angivende for hele sørvendt side av Hiortfjellet.

ObsID: 184537

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 17:00

25 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OddmundR

Vær

Snø 13 m/s fra NØ ↙ Som prognosen: kom 2-4 cm nysnø i Sveaområdet onsdag, etterfulgt av noen timer med nordøst vind. NØ kuling i Gustavdalen og på slakbreen i 16-tiden, N/NNØ kuling i Gangdalen. Mindre vind i Reindalen, Todalen og Adventdalen

ObsID: 184580

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen 100m under varde

Snø

06.03.2019 kl. 12:38

231 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over Nybyen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Hardt relativt tynt fokksnølag med begynnende kant der fokksnølaget er tynt.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende kant på en 2mm raster. Gjennomsnitt ca 0,7mm?

Snøprofil

4 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

-20 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt, overskyet og tåkete om morgenen. Ettterhvert lettere vær

Tester

ECTP8@5cmQ2 Middels Komp test tatt i nordvendt side under et relativt tynt fokksnølag. Går brudd i begynnende kantkorn/nedføyket nysnø. Ikke allverden bruddforplantning enda, men nok til at denne blokka gikk hele.

ECTN3@5cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Den snøen som har kommet de siste par ukene og lagt seg over det laget fra 22feb ser ut til at noen plasser er dekket av nedføyket nysnø og hard fokksnø, og andre plasser har denne nedføykete snøen begynt omdanning til små kantkorn. Fremdeles ikke drønn eller veldig god bruddforplantning, men kan tenkes at dette kan gli ut. Er også det gamle kantkornproblemet fra desember, men dette er godt begravet, så det tar jeg ikke med her.

Snødekke

Observasjonen gjelder Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Varierende snødekke, generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Gått opp til øvre løsneområde på sukkertoppen, ca 100m under toppen. Vestvendt. Her er det 5cm med1f fokksnø øver et veldig hardt og tykt lag fokksnø dannet 22.februar. Kantkorn under dette. Her må det veldig mye til for å få skred om det i det hele tatt er mulig. På nordsiden er det litt samme som på Nordsiden av Lars-Hierta, det ligger et hardt fokksnølag over et tynt nysnølag. Vanskeligere å påvirke her enn på Lars Hierta i går. Fant også begynnende kantkorn rett under dette øverste harde fokksnølaget.

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

Gjelder område sukkertoppen og Longyearbyen, nødvendigvis ikke representativ for regionen. Den snøpølsa over vei 228 (Lia 6 og 7 Lia 3 ,4 og 5) er hard og vanskelig å påvirke. På nordsiden, lia 8, er det et nedføyket nysnø-problem og andre plasser begynnende kantkorn. Isolert for denne turen er vi på noe mellom FG1 og FG2 litt avhengig av utbredelsen av det skredproblemet.

ObsID: 184459

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

06.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snø transport over i den vestlige sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Flaket som ikke gitt til brudd ved ECT testen, men som sklei ut da jeg brukte spaden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornene som lå oppe på den knall harde skare, ca 40 cm nede i snødekket. Det var disse kantkorn som snø flaket sklei ut på ved "spade testen"
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Vind flaket opp på den nedføyket nysnø

Snøprofil

6 lagdelinger observert Ca 40 cm nede i snødekket ligger det et svært hardt skarelag. Jeg gravde ikke lengre ned i snødekket enn til dette, da det trolig er meget vanskelig å påvirke snøen unner dette skarelag.

Vær

Snø -20 °C 12 m/s fra Ø ← Blåste mer over ryggen ved trollsteinen, enn nede på breen

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg jekket med spaden bak blokken, sklei hele blokken ut på det skarelag som ligger ca 40 cm nede i snødekket der.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk med pålagring i den vestlige sektor

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag SV, V, NV over 700 moh Der jeg var lå det et tydelig kantkornet lag opp på skaren ca 40 cm nede i snødekket.

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter SV, V, NV over 700 moh Dette er trolig et problem nå i den vestlige sektor, da det har blåst fra øst , og snø har blitt lagret i den vestlige sektor. Her har det dannet seg et tynt vind flakk opp på den mykere nysnø. Flaket som ligger opp på nysnøen variere veldig i hardhet. Klarte ikke å brudd i dette ved testen. Men spørs om det hadde vært andre steder.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren for turgåere og skikjørere består først og fremst av den nye snø som har dannet et flakk opp på nedføyket nysnø. Dette øverste flak variere veldig i hardhet, og er trolig lettere å påvirke noen steder enn andre. Når det gjelder kantkorn lagene lengre nede i snødekket, er det trolig meget vanskelig å påvirke disse av vanlig tur gåere og ski kjørere, men igjen vi har jo mange tunge snøscootere her på svalbard. Men for vanlig turfolk er skred faren først og fremst å finne øverst i snødekket. Om en scooter trigger et svakt lag lengre nede i snødekket, blir det trolig et stort skred. Den sterke kulde skal forsette. Det forventes at der snødekket er tynt vil det fortsatt vokse kantkorn lag. Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre. Dette fordi det vind flak som ligger oppå den nedføyket nysnø, variere veldig i hardhet, og fordi det er ganske tynt. Noen steder er det trolig lettere å få brudd i dette øverste laget enn andre. Jeg mener og det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det finnes fler kantkorn lag lengre nede i snødekket som kanskje kan bli trigget av snøscootere. Er det egentlig en 3 vi har med å gjøre ?

ObsID: 184529
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.