Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 08.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er komplekst. Det er både ustabil fokksnø i leområder og flere vedvarende svake lag i snødekket. Skred på svake lag kan fjernutløses.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren i regionen er kompleks og sammensatt. Høyt i snødekket, under et tynt skarelag, i alle himmelretninger, ligger det enkelte steder et vedvarende svakt lag av kantkorn. Laget kan være svært lett å påvirke, det kan fjernutløse og gi store skred, men utbredelsen virker å være noe begrenset. I flere himmelretninger, men kanskje mest fremtredende i vestvendte leområder, ligger det fremdeles ustabil fokksnø fra tidligere i uken. Det er lett å løse ut skred på dette laget, særlig der fokksnøen har bundet seg til myke flak. Merk at som skuterfører kan du også lett løse ut skred i hardere fokksnøflak! Dypere i snødekket ligger det også et annet vedvarende svakt lag av kantkorn. Mange steder ligger dette laget under bærende fokksnø og er vanskelig å påvirke, men særlig der snødekket et tynt er dette laget lettere å påvirke. Skred på dette laget kan fjernutløses og bli meget store.
Den siste perioden har vært preget av kaldt vær. Onsdag ble det observert 2-5 cm nysnø i regionen, og stedvis var det kraftig vind fra Ø, N og NØ. I vestvendte leformasjoner ligger det nå myke og litt hardere flak av vindtransportert snø over lag av løsere snø. For øvrig består snødekket av eldre lag av fokksnø, skarelag og kantkorn. Det ligger generelt mest snø i fjellsider som vender mot V og N, men det er stort sett mindre snø enn det som er vanlig på denne tiden av året.
Kantkornlag innad i fokksnø eller under et tynt skarelag (underkjølt regn fra 22. februar) er det mest fremtredende og aktuelle svake laget. Disse lagene går lett til brudd ved stabilitetstester, men utbredelsen av lag et er vanskelig å bli klok på. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Tirsdag 05.03 ble et middels stort skred, str.2 fjernutløst av skikjørere på Nordenskiöldfjellet ved Longyearbreen. Den siste perioden er det meldt om flere drønn i snødekket fra flere ulike steder i regionen og tidligere er det rapportert om to middels store skred (str. 2) fjernutløste skred. Det er trolig kantkorn i øvre del av snødekket som er årsaken til alle skredene og alle drønnene.
Det er generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-22 °C til -16 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-22 °C til -18 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

08.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Min stabilitets test! Virker svært stabilt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt kanskje 200 meter unna den andre sprekken

Snødekke

75 cm totalt snødekket var 75 cm dypt der jeg gravde i en vestvendt le side.

Skredfarevurdering

2 Moderat Synes det er vanskelig å bli klok på dette snødekket. Dette fordi man noen steder får respons i det øverste lag av fokksnø, og andre steder får man ikke noen respons i det hele tatt, og der virker snødekket svært stabilt. Trolig er det store variasjoner i skredfaren i regionen. Lengre nede i lars morenen fikk jeg to skytende sprekker, men lengre oppe fikk jeg ikke noen brudd ved ECT testen. Dessuten fant jeg i en bratt side, beger krystaller høyt oppe i snødekket. Det var fordi at der var lite snø og en stein som stakk opp. Kan vi kanskje klatre å påvirke alle disse kantkorn lag som ellers ligger unner harde fokksnø flakk, hvis vi treffer på de der snødekket er tynt ? Skred aktiviteten på Nordenskiold fjellet synes jo å indikere dette, til tross for at mange har meldt inn at det skal være vanskelig å påvirke kantkornene nede i snødekket. Hadde vært interessant å finne ut om skredene på Nordenskiold gikk på den nedføyket nysnø noen få cm nede i snødekket, eller om de gikk på kantkornlag lengre nede i snøen ? Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det har vært skred på nordenskiold, og fordi det har blitt observert drønn, og fordi jeg traff på skytende sprekker idag. Men det virker jo som om at det er store lokale variasjoner, er det da en sterk 2 eller en svak 3 vi har med å gjøre ?

Faretegn

Ferske sprekker 2 steder. Men det er trolig store lokale variasjoner i utbredelsen av dette faretegn.

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snøen med spaden, sklei noe av blokken ut på det kantkorn lag som ligger ca 30 cm nede i snødekket. Men bruddet forplantet seg ikke hele veien bortover.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter N, S, SV, V, NV over 0 moh

Snøprofil

6 lagdelinger observert Unner alle disse lagene, var det 8 ulike skarelag med kantkorn mellom seg. Jeg har ikke tatt de med i profilen, da det trolig er veldig vanskelig å påvirke disse lagene. I bunnen er det beger krystaller.

ObsID: 185010

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snø

08.03.2019 kl. 10:00

377 moh

MariE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Noe innblåst myk fokksnø med dårlig binding mellom lagene i fokksnøen (tynne sjikt med nedføyket nysnø) og også til underliggende skare. Finner også flere kantkornlag og temperaturgradienten legger til rette for at denne utviklingen vil fortsette.

Skredfarevurdering

2 Moderat Greie forhold i Skjæringa/Svalsatveien, finner svake lag i toppsjiktet av snøen, men disse vil trolig ikke gi noe utslag uten ekstra belastning. Vær obs på snø og laber bris i værmeldingen lørdag kveld. Dette kan endre situasjonen ettersom de svake lagene er tilstede og krever relativt liten tilleggsbelastning for å få brudd. Stabil kald temperatur. Varslet faregrad er riktig Dette er en vurdering for det isolerte området Skjæringa/Svalsatveien, men ser at de samme skredproblemene finnes igjen i andre områder.

Vær

Ikke nedbør -17,9 °C 8 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Antydning til skytende sprekker i fokksnø

Tester

ECTN4@1cmQ2 Dårlig laget bryter under spade. Liten evne til forplantning i laget, men observerer også at det sprekker opp rundt føttene når man går.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Ligger under skare og fokksnø, krever mye belastning for å løse det ut. Ser heller ikke noen store tegn til bruddforplantning i laget, men kan være et problem der snødekket er tynnere.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NV Bryter lett, men med forholdsvis dårlig forplantningsevne.

Snøprofil

12 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184923

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.03.2019 kl. 15:51

782 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt fokksnø over løssnø og en tynn skarehinne under
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

På turen opp til Trollsteinen i ettermiddag gikk jeg musestille kun på urørt snø og lyttet etter drønn. Tiltross for iherdig innsats var det ingen respons. Snødekket virker stabilt her, et lite fokksnøproblem i få områder, men ingen tegn til ustabilitet i denne fokksnøen. Altså innblåst løssnø er vel mer presist. under den innblåste løssnøen var det i den vestvendte siden opp til Trollsteinen ca 700 moh et tynt skare lag, som kjetil har kaldt opp etter en eller annen kontinental dessert. jeg tror det er fuktighet fra Iståke som har frosset på kald snøoverflate og med snø som har lagt seg og føyka over. Utbredelsen er ukjent. men Jeg fant det tydelig på Fritthamn i helga, og Kjetil fant på Lars H.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184694

Nordenskiöld Land / Nordenskioldtoppen

Snø

07.03.2019 kl. 12:45

1000 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten

Snødekke

Varierende. På platåfjellet er det 50% 4f/1f fokksnø, 25% tynn skare fra underkjølt regn 25 feb, og 25% P hard fokksnø. Var litt vind og snøtransport fra øst-sør-øst i går, som har laget noen beskjedne skavler i NV heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Krevende og kompleks situasjon. Det har gått 3 fjernutløste skred sist uke, og rapporter om drønn. Men på min tur i dag, i flere renner og østvendte sider, som er ca 100m lavere og 200m lengere nord enn den siste skred-hendelsen finner jeg ikke noe som skal gi så god bruddforplanting. På grunn av egen sikkerhet kommer vi oss ikke inn i områdene der de skredne har gått. Jeg mener vi har gått de obsturene som burde gi svar på dette problemet. Anslår da utbredelsen av dette problemet som er grunnen til de skredene til å være få heng. Fokksnøproblemet vil sannsynligvis gi strl 2 skred, og kantkorn fra desember er veldig vanskelig å påvirke. Forholdene som er nå er en typisk utfordring med faregrad 2 da det er svært lett å løse ut skred i få heng som mulig kan gi strl 3 skred, og man vet ikke hvor disse få hengene er. Stabilt og kalt vær. Mulig mer kantkorndanning, og jokeren her er det creme-brulee laget og kantkorn over og under dette. Varslet faregrad er riktig Tror vi kan løfte det øverste vedvarende svake laget fra 0moh til 3-400moh, da jeg ikke har sett det lengere ned.

Vær

Ikke nedbør -15 °C Kaldt klart og sol

Tester

ECTN5@7cmQ2 Neste lag ned går også til brudd lett, litt mer tegn til forplantning, fremdeles ikke veldig evne til forplanting, og mulig det mest potente i denne høyde og fjellside.

ECTN4@3cmQ2 Går lett til brudd, men liten forplantning på de områdene jeg var

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette kantkornlaget er tilstede også her, men godt gjemt under et hardt, tykt og bærende fokksnølag dannet 22 feb.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette fokksnøproblemet har jeg sett den siste uka, og virker å være det samme. PGA at det her viser forholdsvis lite evne til bruddforplantning mener jeg det ikke kan være mer enn strl2 skred. Finner ikke dette creme-brulee laget der det er fokksnø over, men vet det er i regionen. Tar det ikke med som skredproblem her da jeg ikke observerte det på min tur i dag.

Notater

Nytt bilde av skredet i reg 184313. nå mer føyket over.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184803

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 19:30

304 moh

Kjoers (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra V → 20% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 drønn var tydelig å observere da jeg gikk til fots ned fra utkikkspunktet for å hente en gjenstand som hadde sklidd ned 50m. Det var omtrent 15- 20 grader bratt der jeg hørte drønn. Tipper dette er angivende for hele sørvendt side av Hiortfjellet.

ObsID: 184537

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 17:00

25 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OddmundR

Vær

Snø 13 m/s fra NØ ↙ Som prognosen: kom 2-4 cm nysnø i Sveaområdet onsdag, etterfulgt av noen timer med nordøst vind. NØ kuling i Gustavdalen og på slakbreen i 16-tiden, N/NNØ kuling i Gangdalen. Mindre vind i Reindalen, Todalen og Adventdalen

ObsID: 184580

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen 100m under varde

Snø

06.03.2019 kl. 12:38

231 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over Nybyen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Hardt relativt tynt fokksnølag med begynnende kant der fokksnølaget er tynt.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende kant på en 2mm raster. Gjennomsnitt ca 0,7mm?

Snødekke

Observasjonen gjelder Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Varierende snødekke, generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Gått opp til øvre løsneområde på sukkertoppen, ca 100m under toppen. Vestvendt. Her er det 5cm med1f fokksnø øver et veldig hardt og tykt lag fokksnø dannet 22.februar. Kantkorn under dette. Her må det veldig mye til for å få skred om det i det hele tatt er mulig. På nordsiden er det litt samme som på Nordsiden av Lars-Hierta, det ligger et hardt fokksnølag over et tynt nysnølag. Vanskeligere å påvirke her enn på Lars Hierta i går. Fant også begynnende kantkorn rett under dette øverste harde fokksnølaget.

Skredfarevurdering

Gjelder område sukkertoppen og Longyearbyen, nødvendigvis ikke representativ for regionen. Den snøpølsa over vei 228 (Lia 6 og 7 Lia 3 ,4 og 5) er hard og vanskelig å påvirke. På nordsiden, lia 8, er det et nedføyket nysnø-problem og andre plasser begynnende kantkorn. Isolert for denne turen er vi på noe mellom FG1 og FG2 litt avhengig av utbredelsen av det skredproblemet.

Vær

-20 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt, overskyet og tåkete om morgenen. Ettterhvert lettere vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP8@5cmQ2 Middels Komp test tatt i nordvendt side under et relativt tynt fokksnølag. Går brudd i begynnende kantkorn/nedføyket nysnø. Ikke allverden bruddforplantning enda, men nok til at denne blokka gikk hele.

ECTN3@5cmQ3 God

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Den snøen som har kommet de siste par ukene og lagt seg over det laget fra 22feb ser ut til at noen plasser er dekket av nedføyket nysnø og hard fokksnø, og andre plasser har denne nedføykete snøen begynt omdanning til små kantkorn. Fremdeles ikke drønn eller veldig god bruddforplantning, men kan tenkes at dette kan gli ut. Er også det gamle kantkornproblemet fra desember, men dette er godt begravet, så det tar jeg ikke med her.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184459

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

06.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snø transport over i den vestlige sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Flaket som ikke gitt til brudd ved ECT testen, men som sklei ut da jeg brukte spaden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornene som lå oppe på den knall harde skare, ca 40 cm nede i snødekket. Det var disse kantkorn som snø flaket sklei ut på ved "spade testen"
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Vind flaket opp på den nedføyket nysnø

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren for turgåere og skikjørere består først og fremst av den nye snø som har dannet et flakk opp på nedføyket nysnø. Dette øverste flak variere veldig i hardhet, og er trolig lettere å påvirke noen steder enn andre. Når det gjelder kantkorn lagene lengre nede i snødekket, er det trolig meget vanskelig å påvirke disse av vanlig tur gåere og ski kjørere, men igjen vi har jo mange tunge snøscootere her på svalbard. Men for vanlig turfolk er skred faren først og fremst å finne øverst i snødekket. Om en scooter trigger et svakt lag lengre nede i snødekket, blir det trolig et stort skred. Den sterke kulde skal forsette. Det forventes at der snødekket er tynt vil det fortsatt vokse kantkorn lag. Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre. Dette fordi det vind flak som ligger oppå den nedføyket nysnø, variere veldig i hardhet, og fordi det er ganske tynt. Noen steder er det trolig lettere å få brudd i dette øverste laget enn andre. Jeg mener og det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det finnes fler kantkorn lag lengre nede i snødekket som kanskje kan bli trigget av snøscootere. Er det egentlig en 3 vi har med å gjøre ?

Vær

Snø -20 °C 12 m/s fra Ø ← Blåste mer over ryggen ved trollsteinen, enn nede på breen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk med pålagring i den vestlige sektor

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg jekket med spaden bak blokken, sklei hele blokken ut på det skarelag som ligger ca 40 cm nede i snødekket der.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag SV, V, NV over 700 moh Der jeg var lå det et tydelig kantkornet lag opp på skaren ca 40 cm nede i snødekket.

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter SV, V, NV over 700 moh Dette er trolig et problem nå i den vestlige sektor, da det har blåst fra øst , og snø har blitt lagret i den vestlige sektor. Her har det dannet seg et tynt vind flakk opp på den mykere nysnø. Flaket som ligger opp på nysnøen variere veldig i hardhet. Klarte ikke å brudd i dette ved testen. Men spørs om det hadde vært andre steder.

Snøprofil

6 lagdelinger observert Ca 40 cm nede i snødekket ligger det et svært hardt skarelag. Jeg gravde ikke lengre ned i snødekket enn til dette, da det trolig er meget vanskelig å påvirke snøen unner dette skarelag.

ObsID: 184529

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

05.03.2019 kl. 17:15

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane er markert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Samme bilde men uten markering
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rute for obstur i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  SNøprofil nesten på toppen av Lars-Hierta. DVS 100m over der hvor hovedprofilen ble tatt. Her er det et tydelig is og kantkornlag under nedsnødd fokksnø, som ikke fantes 100 lengere ned

Snødekke

Varierende. Lite snø for årstiden. Det ligger nå ca 3-5cm snø tilgjengelig for transport i 50-70% av terrenget. De mest fremhevede høyder og rygger er avblåste. Under dette er det et P hadt lag med fokksnø (1-10cm), og deretter et etterhvert tynt lag med nedføyket delvs knust nysnø før eldre tykk og hard fokksnø fra 22feb. Finner ikke det tynne laget dannet av underkjølt regn den 23feb før jeg er ca 50m fra toppen av Lars-Hierta. På toppen av Lars-Hierta, der snødekket er tynt og temp gradienten har vært høy, er det veldig kort vei ned til et velutviklet kantkornlag, mulig fra desember.

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert situasjon. Kaldt og klart som gir høy temp gradient i overflaten. Nedføkyket fokksnøproblem som kan gi strl1 og 2 skred. Så har vi noe som er lett å fjernutløse, opptil strl3 skred fra Nordenskioldtoppen. Mulig kantkorn rundt underkjølt regn 23 feb, eller is-tåke. Det som er vanskelig er om dette er i "Noen" eller "få" områder, og det vil være utslagsgivende på faregraden. Så vi er mellom FG2 og FG3. Jeg setter FG2 på grunn av min obstur i dag, men er egentlig like komfortabel med FG3 pga uvissheten om utbredelsen av dette problemet. Om det nå er kantkorndannelse rundt dette tynne is-laget skulle man forvente mer av det med den kalde temperaturen vi har. Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblemt vil gi iallfall strl2 skred. Det første (øverste) kantkornproblemt er strl 3 skred, og enten noen eller få heng.

Vær

Ikke nedbør -25 °C Siger litt is-tåke over Lars Hierta i den perioden jeg er der

Faretegn

Ferske skred Obs: 184313 tidligere i dag

Tester

ECTP11@55cmQ2 God Får dette til å gå i brudd her, men laget over er tykt og hardt. Tok en lignende komptest nærmere toppen, og her er dette kantkornlaget mye letter å påvirke.

ECTP3@6cmQ2 Dårlig Bryter lett under skiene, og glir fint på underlaget.

Skredaktivitet

Kommentar til reg: 184313 Tok et bilde av dette skredet fra Sarkofagen, litt dårlg lys, men det er et strl3 skred. De to andre skredene sist uke fra (nesten) samme fjellside er strl1 og 2.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gamle problemet fra Desember er der enda. Tydeligere der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Setter alle himmelretninger da jeg hadde samme problemet på min tur for to dager siden

Notater

Valgte denne turen for å se om det som er problemet på øst-siden av Nordenskioldtoppen er det samme på Øst siden av Lars-Hierta. DVS å prøve å finne utbredelsen av det problemet som har vist seg der. Finner egentlig ikke noe som lett kan gi så god bruddforplantning på Lars-Hierta.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184364

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 13:54

575 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 184469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 12:47

732 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjoers

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for lav

Vær

Ikke nedbør -28 °C 3 m/s fra SV ↗

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløsning av skred fra 300 m

Skredhendelse

5. mar 12:47 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Skredet startet på 790 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Ulykke/hendelse

Ved utforkjøring kunne jeg høre er gigantisk smell bak meg og jeg returnerte til trygg rygg. Ingen befant seg i skredets utfallsone. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Svært lett å løse ut Få bratte heng. Ø

ObsID: 184313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 11:28

679 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  På nord og vestsiden av Deinbolltoppane
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skred sørøstvendt i Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Kolhammaren ca 3 km nordøst for observasjonspunkt. Ser ikke ut til å ha gått skred der. Utsatt renne som med noen årsmellomrom gir str3-skred som går over veien på Høganesbreen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sveabukta

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert for vestvendte heng i Sveaområdet. Ser ut til å være noe fokksnø over svakt lag kan utløses med liten tilleggsbelastning. I det observerte området er det min vurdering at det er størst sannsynlighet for størrelse 1-skred, men kan ikke utelukke at enkelte vestvendte sider har samlet mer fokksnø i de siste østavindhendelsene. Det er meldt (autometogram yr) litt snø onsdag under nordøst kuling i 8-10 timer . Dette kan gi moderat pålagring på utsatte vestvendte sider. Ellers meldt stabilt kaldt i mange dager framover. Varslet faregrad er riktig Det regionale varselet stemmer bra også med Sveaområdet. For min obs i vestvendt terreng ser det ut til å kunne være/bli mulig med str2-skred i noen bratte heng, med liten tilleggsbelastning.

Tester

CTE4@8cmQ3 Middels Løsner på kompresjonstest i det øverste av de to lagene med begynnende kantkorn. Rakk ikke å få gjort ECT, men min tolkning var at brudd i laget ikke vil gi forplantning av betydning.

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Et skred, kanskje litt større enn str1 naturlig utløst på Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt. Sørøstvendt side. Tipper det gikk ifm mildvær og sørvest 22-23 februar. Ser fra mitt kontor i Svea at det også har løsna et vestvendt str1-skred i østkanten av bollen på nordsiden av Ispallen, samt vestvendt str1-skred på østsiden av Gruvedalen opp fra Svea sentrum. Mer usikker på tidspunkt for disse, men kanskje ifm pålagring under nordøst kuling søndag 24feb eller tirsdag 26feb

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Vurdert for den vestvendte siden i Sveaområdet. Nedføyket lag med nysnø som har startet å utvikle kantkorn. Det ser ikke ut til at siste østavind av betydning (24 og 26 feb) har transportert mye snø i dette området, men noe er akkumulert i de mest utsatte hengene.

Notater

Snøprofil

9 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184247
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.