Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 06.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Vedvarende svake lag i snødekket har stor utbredelse og kan påvirkes fra avstand.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vær endrer ikke den generelle situasjonen med et krevende snødekke bestående av flere skredproblem. Det finnes ustabil fokksnø i Ø, S og V som et resultat av vind fra N den siste tiden. Det er også et vedvarende svakt lag av kantkorn høyt i snødekket, under et tynt skarelag i alle himmelretninger. Utbredelsen på dette laget er forbundet med noe usikkerhet. I tillegg finnes det også vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Disse ligger for det meste under bærende fokksnø og er dermed vanskelig å påvirke. Det har vært og vil fremdeles være kaldt i regionen slik at en må forvente svært liten grad av stabilisering av snødekket, snarere ytterligere svekkelse og videreutvikling av svake lag. Skredsituasjonen krever god margin til skredterreng og generell årvåkenhet, selv om faretegn kan være fraværende.
Den siste perioden har vært preget av mindre nedbørsmengder, kulde og vind fra nordlig retning. Det har lagt seg opp mindre fokksnøflak med stor utbredelse i V, S og Ø. Det eldre snødekket varierer mellom avblåste rabber, stedvis med skare, og fokksnø av ulik hardhet. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Kantkornlag innad i fokksnø, nær overflaten, er de mest fremtredende og aktuelle svake lagene. Disse lagene går lett til brudd ved stabilitetstester, antas å ha relativt stor utbredelse og er sannsynligvis årsaken til skredaktivitet den siste perioden. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Tirsdag 05.03 ble et middels stort skred, str.3 fjernutløst av skikjørere på Nordenskiöidfjellet ved Longyearbreen. Den siste perioden er det meldt om drønn i snødekket, senest 04.03, og det er rapportert om to middels store skred (str.2) den siste perioden som sannsynligvis ble fjernutløst. Det er trolig kantkorn i øvre del av snødekket som er årsaken til alle skredene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-28 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordøst.
-26 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 19:30

304 moh

Kjoers (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 drønn var tydelig å observere da jeg gikk til fots ned fra utkikkspunktet for å hente en gjenstand som hadde sklidd ned 50m. Det var omtrent 15- 20 grader bratt der jeg hørte drønn. Tipper dette er angivende for hele sørvendt side av Hiortfjellet.

Vær

Ikke nedbør -17 °C 5 m/s fra V → 20% skyer

ObsID: 184537

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.03.2019 kl. 17:00

25 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OddmundR

Vær

Snø 13 m/s fra NØ ↙ Som prognosen: kom 2-4 cm nysnø i Sveaområdet onsdag, etterfulgt av noen timer med nordøst vind. NØ kuling i Gustavdalen og på slakbreen i 16-tiden, N/NNØ kuling i Gangdalen. Mindre vind i Reindalen, Todalen og Adventdalen

ObsID: 184580

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen 100m under varde

Snø

06.03.2019 kl. 12:38

231 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over Nybyen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Hardt relativt tynt fokksnølag med begynnende kant der fokksnølaget er tynt.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende kant på en 2mm raster. Gjennomsnitt ca 0,7mm?

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP8@5cmQ2 Middels Komp test tatt i nordvendt side under et relativt tynt fokksnølag. Går brudd i begynnende kantkorn/nedføyket nysnø. Ikke allverden bruddforplantning enda, men nok til at denne blokka gikk hele.

ECTN3@5cmQ3 God

Vær

-20 °C 5 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt, overskyet og tåkete om morgenen. Ettterhvert lettere vær

Snødekke

Observasjonen gjelder Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Varierende snødekke, generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Gått opp til øvre løsneområde på sukkertoppen, ca 100m under toppen. Vestvendt. Her er det 5cm med1f fokksnø øver et veldig hardt og tykt lag fokksnø dannet 22.februar. Kantkorn under dette. Her må det veldig mye til for å få skred om det i det hele tatt er mulig. På nordsiden er det litt samme som på Nordsiden av Lars-Hierta, det ligger et hardt fokksnølag over et tynt nysnølag. Vanskeligere å påvirke her enn på Lars Hierta i går. Fant også begynnende kantkorn rett under dette øverste harde fokksnølaget.

Skredfarevurdering

Gjelder område sukkertoppen og Longyearbyen, nødvendigvis ikke representativ for regionen. Den snøpølsa over vei 228 (Lia 6 og 7 Lia 3 ,4 og 5) er hard og vanskelig å påvirke. På nordsiden, lia 8, er det et nedføyket nysnø-problem og andre plasser begynnende kantkorn. Isolert for denne turen er vi på noe mellom FG1 og FG2 litt avhengig av utbredelsen av det skredproblemet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Den snøen som har kommet de siste par ukene og lagt seg over det laget fra 22feb ser ut til at noen plasser er dekket av nedføyket nysnø og hard fokksnø, og andre plasser har denne nedføykete snøen begynt omdanning til små kantkorn. Fremdeles ikke drønn eller veldig god bruddforplantning, men kan tenkes at dette kan gli ut. Er også det gamle kantkornproblemet fra desember, men dette er godt begravet, så det tar jeg ikke med her.

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184459

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snø

06.03.2019 kl. 12:00

653 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snø transport over i den vestlige sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Flaket som ikke gitt til brudd ved ECT testen, men som sklei ut da jeg brukte spaden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornene som lå oppe på den knall harde skare, ca 40 cm nede i snødekket. Det var disse kantkorn som snø flaket sklei ut på ved "spade testen"
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Vind flaket opp på den nedføyket nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøfokk med pålagring i den vestlige sektor

Tester

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg jekket med spaden bak blokken, sklei hele blokken ut på det skarelag som ligger ca 40 cm nede i snødekket der.

Vær

Snø -20 °C 12 m/s fra Ø ← Blåste mer over ryggen ved trollsteinen, enn nede på breen

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren for turgåere og skikjørere består først og fremst av den nye snø som har dannet et flakk opp på nedføyket nysnø. Dette øverste flak variere veldig i hardhet, og er trolig lettere å påvirke noen steder enn andre. Når det gjelder kantkorn lagene lengre nede i snødekket, er det trolig meget vanskelig å påvirke disse av vanlig tur gåere og ski kjørere, men igjen vi har jo mange tunge snøscootere her på svalbard. Men for vanlig turfolk er skred faren først og fremst å finne øverst i snødekket. Om en scooter trigger et svakt lag lengre nede i snødekket, blir det trolig et stort skred. Den sterke kulde skal forsette. Det forventes at der snødekket er tynt vil det fortsatt vokse kantkorn lag. Varslet faregrad er for lav Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre. Dette fordi det vind flak som ligger oppå den nedføyket nysnø, variere veldig i hardhet, og fordi det er ganske tynt. Noen steder er det trolig lettere å få brudd i dette øverste laget enn andre. Jeg mener og det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det finnes fler kantkorn lag lengre nede i snødekket som kanskje kan bli trigget av snøscootere. Er det egentlig en 3 vi har med å gjøre ?

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag SV, V, NV over 700 moh Der jeg var lå det et tydelig kantkornet lag opp på skaren ca 40 cm nede i snødekket.

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter SV, V, NV over 700 moh Dette er trolig et problem nå i den vestlige sektor, da det har blåst fra øst , og snø har blitt lagret i den vestlige sektor. Her har det dannet seg et tynt vind flakk opp på den mykere nysnø. Flaket som ligger opp på nysnøen variere veldig i hardhet. Klarte ikke å brudd i dette ved testen. Men spørs om det hadde vært andre steder.

Snøprofil

6 lagdelinger observert Ca 40 cm nede i snødekket ligger det et svært hardt skarelag. Jeg gravde ikke lengre ned i snødekket enn til dette, da det trolig er meget vanskelig å påvirke snøen unner dette skarelag.

ObsID: 184529

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

05.03.2019 kl. 17:15

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane er markert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Samme bilde men uten markering
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rute for obstur i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  SNøprofil nesten på toppen av Lars-Hierta. DVS 100m over der hvor hovedprofilen ble tatt. Her er det et tydelig is og kantkornlag under nedsnødd fokksnø, som ikke fantes 100 lengere ned

Notater

Valgte denne turen for å se om det som er problemet på øst-siden av Nordenskioldtoppen er det samme på Øst siden av Lars-Hierta. DVS å prøve å finne utbredelsen av det problemet som har vist seg der. Finner egentlig ikke noe som lett kan gi så god bruddforplantning på Lars-Hierta.

Faretegn

Ferske skred Obs: 184313 tidligere i dag

Tester

ECTP11@55cmQ2 God Får dette til å gå i brudd her, men laget over er tykt og hardt. Tok en lignende komptest nærmere toppen, og her er dette kantkornlaget mye letter å påvirke.

ECTP3@6cmQ2 Dårlig Bryter lett under skiene, og glir fint på underlaget.

Vær

Ikke nedbør -25 °C Siger litt is-tåke over Lars Hierta i den perioden jeg er der

Snødekke

Varierende. Lite snø for årstiden. Det ligger nå ca 3-5cm snø tilgjengelig for transport i 50-70% av terrenget. De mest fremhevede høyder og rygger er avblåste. Under dette er det et P hadt lag med fokksnø (1-10cm), og deretter et etterhvert tynt lag med nedføyket delvs knust nysnø før eldre tykk og hard fokksnø fra 22feb. Finner ikke det tynne laget dannet av underkjølt regn den 23feb før jeg er ca 50m fra toppen av Lars-Hierta. På toppen av Lars-Hierta, der snødekket er tynt og temp gradienten har vært høy, er det veldig kort vei ned til et velutviklet kantkornlag, mulig fra desember.

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert situasjon. Kaldt og klart som gir høy temp gradient i overflaten. Nedføkyket fokksnøproblem som kan gi strl1 og 2 skred. Så har vi noe som er lett å fjernutløse, opptil strl3 skred fra Nordenskioldtoppen. Mulig kantkorn rundt underkjølt regn 23 feb, eller is-tåke. Det som er vanskelig er om dette er i "Noen" eller "få" områder, og det vil være utslagsgivende på faregraden. Så vi er mellom FG2 og FG3. Jeg setter FG2 på grunn av min obstur i dag, men er egentlig like komfortabel med FG3 pga uvissheten om utbredelsen av dette problemet. Om det nå er kantkorndannelse rundt dette tynne is-laget skulle man forvente mer av det med den kalde temperaturen vi har. Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblemt vil gi iallfall strl2 skred. Det første (øverste) kantkornproblemt er strl 3 skred, og enten noen eller få heng.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gamle problemet fra Desember er der enda. Tydeligere der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Setter alle himmelretninger da jeg hadde samme problemet på min tur for to dager siden

Skredaktivitet

Kommentar til reg: 184313 Tok et bilde av dette skredet fra Sarkofagen, litt dårlg lys, men det er et strl3 skred. De to andre skredene sist uke fra (nesten) samme fjellside er strl1 og 2.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184364

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 13:54

575 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 184469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 12:47

732 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjoers

Ulykke/hendelse

Ved utforkjøring kunne jeg høre er gigantisk smell bak meg og jeg returnerte til trygg rygg. Ingen befant seg i skredets utfallsone. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

5. mar 12:47 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Skredet startet på 790 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløsning av skred fra 300 m

Vær

Ikke nedbør -28 °C 3 m/s fra SV ↗

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for lav

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Svært lett å løse ut Få bratte heng. Ø

ObsID: 184313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 11:28

679 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  På nord og vestsiden av Deinbolltoppane
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skred sørøstvendt i Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Kolhammaren ca 3 km nordøst for observasjonspunkt. Ser ikke ut til å ha gått skred der. Utsatt renne som med noen årsmellomrom gir str3-skred som går over veien på Høganesbreen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sveabukta

Tester

CTE4@8cmQ3 Middels Løsner på kompresjonstest i det øverste av de to lagene med begynnende kantkorn. Rakk ikke å få gjort ECT, men min tolkning var at brudd i laget ikke vil gi forplantning av betydning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert for vestvendte heng i Sveaområdet. Ser ut til å være noe fokksnø over svakt lag kan utløses med liten tilleggsbelastning. I det observerte området er det min vurdering at det er størst sannsynlighet for størrelse 1-skred, men kan ikke utelukke at enkelte vestvendte sider har samlet mer fokksnø i de siste østavindhendelsene. Det er meldt (autometogram yr) litt snø onsdag under nordøst kuling i 8-10 timer . Dette kan gi moderat pålagring på utsatte vestvendte sider. Ellers meldt stabilt kaldt i mange dager framover. Varslet faregrad er riktig Det regionale varselet stemmer bra også med Sveaområdet. For min obs i vestvendt terreng ser det ut til å kunne være/bli mulig med str2-skred i noen bratte heng, med liten tilleggsbelastning.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Vurdert for den vestvendte siden i Sveaområdet. Nedføyket lag med nysnø som har startet å utvikle kantkorn. Det ser ikke ut til at siste østavind av betydning (24 og 26 feb) har transportert mye snø i dette området, men noe er akkumulert i de mest utsatte hengene.

Notater

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Et skred, kanskje litt større enn str1 naturlig utløst på Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt. Sørøstvendt side. Tipper det gikk ifm mildvær og sørvest 22-23 februar. Ser fra mitt kontor i Svea at det også har løsna et vestvendt str1-skred i østkanten av bollen på nordsiden av Ispallen, samt vestvendt str1-skred på østsiden av Gruvedalen opp fra Svea sentrum. Mer usikker på tidspunkt for disse, men kanskje ifm pålagring under nordøst kuling søndag 24feb eller tirsdag 26feb

Snøprofil

9 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184247

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 14:00

217 moh

MarStofr (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Omtrentlig posisjon og tidspunkt

ObsID: 184147

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 08:17

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fra vei 221 mot Sukkertoppen, lett snødryss igjennom natta opptil 1cm nysnø.De siste 14 dagene så har det vært 3-4 netter hvor man har fått et lett, tynt snødryss igjennom natta. Ubetydelige mengder, men dette luftige ,tynne dekke gir gode forutsetninger for utvikling av kantkorn i overflaten nå når det er så kaldt.

Vær

Ikke nedbør -22 °C 1 m/s fra V → 5% skyer Kaldt vintervær, i går ettermiddag og i natt så har Longyearbyen fått et lite snødryss opptil 1 cm med lett snø. Rolige vindforhold siste 24t, perioder med svak vind,

ObsID: 184062

Nordenskiöld Land / Svendsenbreen Longyearbyen

Snø

03.03.2019 kl. 12:39

561 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gangdalen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Creme-brulee dannet av underkjølt regn 22 feb
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -25 °C 5 m/s fra N ↓ 20% skyer Kaldt, med trekk fra Nord

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP11@26cmQ2 Middels Skal litt til for å påvirke dette laget gamle kantkornlaget da det er mye hard snø over, men om dette går er det store skred

ECTN5@10cmQ3 God

ECTPV@2cmQ2 Dårlig Sprekker rundt skiene i det tynne snødekket med nysnø under. Ikke veldig mye bruddforplantning, men isolering av blokk over 30gader gir utgliding.

Snødekke

Kjørt Longyeardalen, Fardalen, Bødalen, Gangdalen og Todalen. Som vanlig varierende forhold med løs snø nede i de små dalene, avblåst på rygger, og de store dalene Adventdalen og Colessletta er mye vindpåvirket. Stort sett tynt snødekke for årstiden. Overflaten er enkelte plasser vindpåvirket hard lag med nysnø under, andre plasser er det en hard tynn skorpe av enten is-tåke eller underkjølt regn som kom 23.Februar. Under dette tynne creme-brulee laget er fant jeg begynnende kant på ca 0.7mm. De to skredene som er skiløper-fjernutløst fra Nordenskioldtoppen (strl2) of Fardalen (strl1) observerte jeg fra avstand, og uten å vite det, regner jeg med har gått under dette creme-brulee laget. På min tur opp svendsenbreen fant jeg antydninger til dette laget. I Gangdalen og Bødalen fant jeg dette laget høyt oppe i snødekket, med små kantkorn under. Kan tenke at dett er et problem der det ligger noe snø over dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt kompleks og vanskelig å si noe generelt. Det skriker ikke med faretegn, og det har ikke gått store skred siden jul. Likevel er det i noen eller få områder tegn til kantkorndanning under et tynt skarelag. Dette laget er høyt i snødekket og lett å påvirke. Noen områder med nedføyket nysnø, trolig strl1 skred. Og det gamle kantkornproblemet. Dette tilsammen, hvor det er lett å få til små skred og veldig vanskelig å få store skred, gjør at det er stort sett trygt, men ved flere uheldige omstendigheter kan være farlig. Med kaldt stabilt vær forventes ikke vesentlige forandringer. Stor temp gradient fra luft til overflate til 5cm ned. Varslet faregrad er riktig Jeg mener da at det er 3 skredproblem.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det i noen eller få områder et tynt skarelag høyt oppe i snødekket (uderkjølt regn 23feb eller is-tåke) med kantkorn under (0.5-0.7). Kan tenke meg at hvor dette finnes, der er noe snø over, kan være lett å løse ut.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Finner dette gamle kantkornproblemet også her på Svendsenbreen. Er etterhvert godt begravet. Stor konsekvens og liten sannsynlighet

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Varierende, men i alle områder ligger det et tynt lag med hard fokksnø over overføyket delvis nedbrutt nysnø. Pga kaldt vær tar det tid å stabilisere

Snøprofil

7 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen Ser at den reelle temperaturen nå, med -24 i lufta, -27 i overflata og -23 5cm ned ikke vises i profil. Så det er et forbedringspotensiale i verktøyet.

ObsID: 184013
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.