Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 05.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Vedvarende svake lag i snødekket har stor utbredelse og kan påvirkes fra avstand.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket i regionen vurderes for tiden til å være komplisert med flere skredproblem. Det finnes ustabil fokksnø i Ø, S og V som et resultat av vind fra N den siste tiden. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn høyt i snødekket, under et tynt skarelag i alle himmelretninger. Utbredelsen på dette laget er forbundet med usikkerhet. I tillegg finnes det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Disse ligger for det meste under bærende fokksnø og er dermed vanskelig å påvirke. Det har vært og vil fremdeles være kaldt i regionen slik at en må forvente liten grad av stabilisering i snødekket. Skredsituasjonen krever god margin og årvåkenhet, selv om faretegn er fraværende.
Den siste tiden har vært preget av små nedbørsmengder, kulde og vind fra nord. Det lagt seg opp mindre fokksnøflak med stor utbredelse i V, S og Ø. Det eldre snødekket varierer mellom avblåste rabber, stedvis med skare, og fokksnø av ulik hardhet. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Flere kantkornlag innad i fokksnø, nær overflaten, er de mest fremtredende og aktuelle svake lagene. Disse lagene går lett til brudd ved stabilitetstester, antas å ha relativt stor utbredelse og er sannsynligvis årsaken til skredaktivitet den siste perioden. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Den siste perioden er det meldt om drønn i snødekket og vi har rapporter på to middles store skred (str.2) som sannsynligvis er fjernutløst. Det er trolig kantkorn i øvre del av snødekket som var årsaken til skredene. Selv om det er en tid siden sist rapportert skredaktivitet har ikke vær-og føreforhold endret seg vesentlig slik at informasjonen vurderes som relevant fremdeles.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-31 °C til -24 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-28 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

05.03.2019 kl. 17:15

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane er markert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Samme bilde men uten markering
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rute for obstur i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  SNøprofil nesten på toppen av Lars-Hierta. DVS 100m over der hvor hovedprofilen ble tatt. Her er det et tydelig is og kantkornlag under nedsnødd fokksnø, som ikke fantes 100 lengere ned

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gamle problemet fra Desember er der enda. Tydeligere der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Setter alle himmelretninger da jeg hadde samme problemet på min tur for to dager siden

Notater

Valgte denne turen for å se om det som er problemet på øst-siden av Nordenskioldtoppen er det samme på Øst siden av Lars-Hierta. DVS å prøve å finne utbredelsen av det problemet som har vist seg der. Finner egentlig ikke noe som lett kan gi så god bruddforplantning på Lars-Hierta.

Vær

Ikke nedbør -25 °C Siger litt is-tåke over Lars Hierta i den perioden jeg er der

Skredaktivitet

Kommentar til reg: 184313 Tok et bilde av dette skredet fra Sarkofagen, litt dårlg lys, men det er et strl3 skred. De to andre skredene sist uke fra (nesten) samme fjellside er strl1 og 2.

Snødekke

Varierende. Lite snø for årstiden. Det ligger nå ca 3-5cm snø tilgjengelig for transport i 50-70% av terrenget. De mest fremhevede høyder og rygger er avblåste. Under dette er det et P hadt lag med fokksnø (1-10cm), og deretter et etterhvert tynt lag med nedføyket delvs knust nysnø før eldre tykk og hard fokksnø fra 22feb. Finner ikke det tynne laget dannet av underkjølt regn den 23feb før jeg er ca 50m fra toppen av Lars-Hierta. På toppen av Lars-Hierta, der snødekket er tynt og temp gradienten har vært høy, er det veldig kort vei ned til et velutviklet kantkornlag, mulig fra desember.

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert situasjon. Kaldt og klart som gir høy temp gradient i overflaten. Nedføkyket fokksnøproblem som kan gi strl1 og 2 skred. Så har vi noe som er lett å fjernutløse, opptil strl3 skred fra Nordenskioldtoppen. Mulig kantkorn rundt underkjølt regn 23 feb, eller is-tåke. Det som er vanskelig er om dette er i "Noen" eller "få" områder, og det vil være utslagsgivende på faregraden. Så vi er mellom FG2 og FG3. Jeg setter FG2 på grunn av min obstur i dag, men er egentlig like komfortabel med FG3 pga uvissheten om utbredelsen av dette problemet. Om det nå er kantkorndannelse rundt dette tynne is-laget skulle man forvente mer av det med den kalde temperaturen vi har. Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblemt vil gi iallfall strl2 skred. Det første (øverste) kantkornproblemt er strl 3 skred, og enten noen eller få heng.

Faretegn

Ferske skred Obs: 184313 tidligere i dag

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 184364

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 13:54

575 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 184469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 12:47

732 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjoers

Vær

Ikke nedbør -28 °C 3 m/s fra SV ↗

Skredhendelse

5. mar 12:47 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Skredet startet på 790 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for lav

Ulykke/hendelse

Ved utforkjøring kunne jeg høre er gigantisk smell bak meg og jeg returnerte til trygg rygg. Ingen befant seg i skredets utfallsone. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Svært lett å løse ut Få bratte heng. Ø

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløsning av skred fra 300 m

ObsID: 184313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 11:28

679 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  På nord og vestsiden av Deinbolltoppane
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skred sørøstvendt i Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Kolhammaren ca 3 km nordøst for observasjonspunkt. Ser ikke ut til å ha gått skred der. Utsatt renne som med noen årsmellomrom gir str3-skred som går over veien på Høganesbreen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sveabukta

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert for vestvendte heng i Sveaområdet. Ser ut til å være noe fokksnø over svakt lag kan utløses med liten tilleggsbelastning. I det observerte området er det min vurdering at det er størst sannsynlighet for størrelse 1-skred, men kan ikke utelukke at enkelte vestvendte sider har samlet mer fokksnø i de siste østavindhendelsene. Det er meldt (autometogram yr) litt snø onsdag under nordøst kuling i 8-10 timer . Dette kan gi moderat pålagring på utsatte vestvendte sider. Ellers meldt stabilt kaldt i mange dager framover. Varslet faregrad er riktig Det regionale varselet stemmer bra også med Sveaområdet. For min obs i vestvendt terreng ser det ut til å kunne være/bli mulig med str2-skred i noen bratte heng, med liten tilleggsbelastning.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Vurdert for den vestvendte siden i Sveaområdet. Nedføyket lag med nysnø som har startet å utvikle kantkorn. Det ser ikke ut til at siste østavind av betydning (24 og 26 feb) har transportert mye snø i dette området, men noe er akkumulert i de mest utsatte hengene.

Notater

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Et skred, kanskje litt større enn str1 naturlig utløst på Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt. Sørøstvendt side. Tipper det gikk ifm mildvær og sørvest 22-23 februar. Ser fra mitt kontor i Svea at det også har løsna et vestvendt str1-skred i østkanten av bollen på nordsiden av Ispallen, samt vestvendt str1-skred på østsiden av Gruvedalen opp fra Svea sentrum. Mer usikker på tidspunkt for disse, men kanskje ifm pålagring under nordøst kuling søndag 24feb eller tirsdag 26feb

Snøprofil

9 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 184247

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 14:00

217 moh

MarStofr (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Omtrentlig posisjon og tidspunkt

ObsID: 184147

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 08:17

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fra vei 221 mot Sukkertoppen, lett snødryss igjennom natta opptil 1cm nysnø.De siste 14 dagene så har det vært 3-4 netter hvor man har fått et lett, tynt snødryss igjennom natta. Ubetydelige mengder, men dette luftige ,tynne dekke gir gode forutsetninger for utvikling av kantkorn i overflaten nå når det er så kaldt.

Vær

Ikke nedbør -22 °C 1 m/s fra V → 5% skyer Kaldt vintervær, i går ettermiddag og i natt så har Longyearbyen fått et lite snødryss opptil 1 cm med lett snø. Rolige vindforhold siste 24t, perioder med svak vind,

ObsID: 184062

Nordenskiöld Land / Svendsenbreen Longyearbyen

Snø

03.03.2019 kl. 12:39

561 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gangdalen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Creme-brulee dannet av underkjølt regn 22 feb
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det i noen eller få områder et tynt skarelag høyt oppe i snødekket (uderkjølt regn 23feb eller is-tåke) med kantkorn under (0.5-0.7). Kan tenke meg at hvor dette finnes, der er noe snø over, kan være lett å løse ut.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Finner dette gamle kantkornproblemet også her på Svendsenbreen. Er etterhvert godt begravet. Stor konsekvens og liten sannsynlighet

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Varierende, men i alle områder ligger det et tynt lag med hard fokksnø over overføyket delvis nedbrutt nysnø. Pga kaldt vær tar det tid å stabilisere

Vær

Ikke nedbør -25 °C 5 m/s fra N ↓ 20% skyer Kaldt, med trekk fra Nord

Snødekke

Kjørt Longyeardalen, Fardalen, Bødalen, Gangdalen og Todalen. Som vanlig varierende forhold med løs snø nede i de små dalene, avblåst på rygger, og de store dalene Adventdalen og Colessletta er mye vindpåvirket. Stort sett tynt snødekke for årstiden. Overflaten er enkelte plasser vindpåvirket hard lag med nysnø under, andre plasser er det en hard tynn skorpe av enten is-tåke eller underkjølt regn som kom 23.Februar. Under dette tynne creme-brulee laget er fant jeg begynnende kant på ca 0.7mm. De to skredene som er skiløper-fjernutløst fra Nordenskioldtoppen (strl2) of Fardalen (strl1) observerte jeg fra avstand, og uten å vite det, regner jeg med har gått under dette creme-brulee laget. På min tur opp svendsenbreen fant jeg antydninger til dette laget. I Gangdalen og Bødalen fant jeg dette laget høyt oppe i snødekket, med små kantkorn under. Kan tenke at dett er et problem der det ligger noe snø over dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt kompleks og vanskelig å si noe generelt. Det skriker ikke med faretegn, og det har ikke gått store skred siden jul. Likevel er det i noen eller få områder tegn til kantkorndanning under et tynt skarelag. Dette laget er høyt i snødekket og lett å påvirke. Noen områder med nedføyket nysnø, trolig strl1 skred. Og det gamle kantkornproblemet. Dette tilsammen, hvor det er lett å få til små skred og veldig vanskelig å få store skred, gjør at det er stort sett trygt, men ved flere uheldige omstendigheter kan være farlig. Med kaldt stabilt vær forventes ikke vesentlige forandringer. Stor temp gradient fra luft til overflate til 5cm ned. Varslet faregrad er riktig Jeg mener da at det er 3 skredproblem.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

7 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 3 Stabilitetstest knyttet til profilet Ser at den reelle temperaturen nå, med -24 i lufta, -27 i overflata og -23 5cm ned ikke vises i profil. Så det er et forbedringspotensiale i verktøyet.

ObsID: 184013
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.