Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 05.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Vedvarende svake lag i snødekket har stor utbredelse og kan påvirkes fra avstand.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket i regionen vurderes for tiden til å være komplisert med flere skredproblem. Det finnes ustabil fokksnø i Ø, S og V som et resultat av vind fra N den siste tiden. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn høyt i snødekket, under et tynt skarelag i alle himmelretninger. Utbredelsen på dette laget er forbundet med usikkerhet. I tillegg finnes det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Disse ligger for det meste under bærende fokksnø og er dermed vanskelig å påvirke. Det har vært og vil fremdeles være kaldt i regionen slik at en må forvente liten grad av stabilisering i snødekket. Skredsituasjonen krever god margin og årvåkenhet, selv om faretegn er fraværende.
Den siste tiden har vært preget av små nedbørsmengder, kulde og vind fra nord. Det lagt seg opp mindre fokksnøflak med stor utbredelse i V, S og Ø. Det eldre snødekket varierer mellom avblåste rabber, stedvis med skare, og fokksnø av ulik hardhet. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Flere kantkornlag innad i fokksnø, nær overflaten, er de mest fremtredende og aktuelle svake lagene. Disse lagene går lett til brudd ved stabilitetstester, antas å ha relativt stor utbredelse og er sannsynligvis årsaken til skredaktivitet den siste perioden. Det finnes også dypt begravde svake lag, men de ligger under flere bærende lag og vurderes som vanskelig å påvirke.
Den siste perioden er det meldt om drønn i snødekket og vi har rapporter på to middles store skred (str.2) som sannsynligvis er fjernutløst. Det er trolig kantkorn i øvre del av snødekket som var årsaken til skredene. Selv om det er en tid siden sist rapportert skredaktivitet har ikke vær-og føreforhold endret seg vesentlig slik at informasjonen vurderes som relevant fremdeles.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-31 °C til -24 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-28 °C til -23 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snø

05.03.2019 kl. 17:15

662 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredbane er markert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Samme bilde men uten markering
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Larsbreen mot Hiortfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rute for obstur i dag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  SNøprofil nesten på toppen av Lars-Hierta. DVS 100m over der hvor hovedprofilen ble tatt. Her er det et tydelig is og kantkornlag under nedsnødd fokksnø, som ikke fantes 100 lengere ned

Notater

Valgte denne turen for å se om det som er problemet på øst-siden av Nordenskioldtoppen er det samme på Øst siden av Lars-Hierta. DVS å prøve å finne utbredelsen av det problemet som har vist seg der. Finner egentlig ikke noe som lett kan gi så god bruddforplantning på Lars-Hierta.

Vær

Ikke nedbør -25 °C Siger litt is-tåke over Lars Hierta i den perioden jeg er der

Snødekke

Varierende. Lite snø for årstiden. Det ligger nå ca 3-5cm snø tilgjengelig for transport i 50-70% av terrenget. De mest fremhevede høyder og rygger er avblåste. Under dette er det et P hadt lag med fokksnø (1-10cm), og deretter et etterhvert tynt lag med nedføyket delvs knust nysnø før eldre tykk og hard fokksnø fra 22feb. Finner ikke det tynne laget dannet av underkjølt regn den 23feb før jeg er ca 50m fra toppen av Lars-Hierta. På toppen av Lars-Hierta, der snødekket er tynt og temp gradienten har vært høy, er det veldig kort vei ned til et velutviklet kantkornlag, mulig fra desember.

Faretegn

Ferske skred Obs: 184313 tidligere i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette gamle problemet fra Desember er der enda. Tydeligere der snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Setter alle himmelretninger da jeg hadde samme problemet på min tur for to dager siden

Tester

ECTP11@55cmQ2 God Får dette til å gå i brudd her, men laget over er tykt og hardt. Tok en lignende komptest nærmere toppen, og her er dette kantkornlaget mye letter å påvirke.

ECTP3@6cmQ2 Dårlig Bryter lett under skiene, og glir fint på underlaget.

Skredaktivitet

Kommentar til reg: 184313 Tok et bilde av dette skredet fra Sarkofagen, litt dårlg lys, men det er et strl3 skred. De to andre skredene sist uke fra (nesten) samme fjellside er strl1 og 2.

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert situasjon. Kaldt og klart som gir høy temp gradient i overflaten. Nedføkyket fokksnøproblem som kan gi strl1 og 2 skred. Så har vi noe som er lett å fjernutløse, opptil strl3 skred fra Nordenskioldtoppen. Mulig kantkorn rundt underkjølt regn 23 feb, eller is-tåke. Det som er vanskelig er om dette er i "Noen" eller "få" områder, og det vil være utslagsgivende på faregraden. Så vi er mellom FG2 og FG3. Jeg setter FG2 på grunn av min obstur i dag, men er egentlig like komfortabel med FG3 pga uvissheten om utbredelsen av dette problemet. Om det nå er kantkorndannelse rundt dette tynne is-laget skulle man forvente mer av det med den kalde temperaturen vi har. Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblemt vil gi iallfall strl2 skred. Det første (øverste) kantkornproblemt er strl 3 skred, og enten noen eller få heng.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184364

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 13:54

575 moh

KjerstiBS (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 184469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 12:47

732 moh

Kjoers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjoers

Ulykke/hendelse

Ved utforkjøring kunne jeg høre er gigantisk smell bak meg og jeg returnerte til trygg rygg. Ingen befant seg i skredets utfallsone. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

5. mar 12:47 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst NØ-vendt Skredet startet på 790 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Vær

Ikke nedbør -28 °C 3 m/s fra SV ↗

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløsning av skred fra 300 m

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Svært lett å løse ut Få bratte heng. Ø

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for lav

ObsID: 184313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.03.2019 kl. 11:28

679 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  På nord og vestsiden av Deinbolltoppane
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skred sørøstvendt i Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Kolhammaren ca 3 km nordøst for observasjonspunkt. Ser ikke ut til å ha gått skred der. Utsatt renne som med noen årsmellomrom gir str3-skred som går over veien på Høganesbreen
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Sveabukta

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV Vurdert for den vestvendte siden i Sveaområdet. Nedføyket lag med nysnø som har startet å utvikle kantkorn. Det ser ikke ut til at siste østavind av betydning (24 og 26 feb) har transportert mye snø i dette området, men noe er akkumulert i de mest utsatte hengene.

Tester

CTE4@8cmQ3 Middels Løsner på kompresjonstest i det øverste av de to lagene med begynnende kantkorn. Rakk ikke å få gjort ECT, men min tolkning var at brudd i laget ikke vil gi forplantning av betydning.

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Et skred, kanskje litt større enn str1 naturlig utløst på Stigaren ca 2 km nordvest for observasjonspunkt. Sørøstvendt side. Tipper det gikk ifm mildvær og sørvest 22-23 februar. Ser fra mitt kontor i Svea at det også har løsna et vestvendt str1-skred i østkanten av bollen på nordsiden av Ispallen, samt vestvendt str1-skred på østsiden av Gruvedalen opp fra Svea sentrum. Mer usikker på tidspunkt for disse, men kanskje ifm pålagring under nordøst kuling søndag 24feb eller tirsdag 26feb

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert for vestvendte heng i Sveaområdet. Ser ut til å være noe fokksnø over svakt lag kan utløses med liten tilleggsbelastning. I det observerte området er det min vurdering at det er størst sannsynlighet for størrelse 1-skred, men kan ikke utelukke at enkelte vestvendte sider har samlet mer fokksnø i de siste østavindhendelsene. Det er meldt (autometogram yr) litt snø onsdag under nordøst kuling i 8-10 timer . Dette kan gi moderat pålagring på utsatte vestvendte sider. Ellers meldt stabilt kaldt i mange dager framover. Varslet faregrad er riktig Det regionale varselet stemmer bra også med Sveaområdet. For min obs i vestvendt terreng ser det ut til å kunne være/bli mulig med str2-skred i noen bratte heng, med liten tilleggsbelastning.

Notater

Snøprofil

9 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 184247

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 14:00

217 moh

MarStofr (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Omtrentlig posisjon og tidspunkt

ObsID: 184147

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.03.2019 kl. 08:17

37 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fra vei 221 mot Sukkertoppen, lett snødryss igjennom natta opptil 1cm nysnø.De siste 14 dagene så har det vært 3-4 netter hvor man har fått et lett, tynt snødryss igjennom natta. Ubetydelige mengder, men dette luftige ,tynne dekke gir gode forutsetninger for utvikling av kantkorn i overflaten nå når det er så kaldt.

Vær

Ikke nedbør -22 °C 1 m/s fra V → 5% skyer Kaldt vintervær, i går ettermiddag og i natt så har Longyearbyen fått et lite snødryss opptil 1 cm med lett snø. Rolige vindforhold siste 24t, perioder med svak vind,

ObsID: 184062

Nordenskiöld Land / Svendsenbreen Longyearbyen

Snø

03.03.2019 kl. 12:39

561 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofilen i virkeligheten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gangdalen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Creme-brulee dannet av underkjølt regn 22 feb
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -25 °C 5 m/s fra N ↓ 20% skyer Kaldt, med trekk fra Nord

Snødekke

Kjørt Longyeardalen, Fardalen, Bødalen, Gangdalen og Todalen. Som vanlig varierende forhold med løs snø nede i de små dalene, avblåst på rygger, og de store dalene Adventdalen og Colessletta er mye vindpåvirket. Stort sett tynt snødekke for årstiden. Overflaten er enkelte plasser vindpåvirket hard lag med nysnø under, andre plasser er det en hard tynn skorpe av enten is-tåke eller underkjølt regn som kom 23.Februar. Under dette tynne creme-brulee laget er fant jeg begynnende kant på ca 0.7mm. De to skredene som er skiløper-fjernutløst fra Nordenskioldtoppen (strl2) of Fardalen (strl1) observerte jeg fra avstand, og uten å vite det, regner jeg med har gått under dette creme-brulee laget. På min tur opp svendsenbreen fant jeg antydninger til dette laget. I Gangdalen og Bødalen fant jeg dette laget høyt oppe i snødekket, med små kantkorn under. Kan tenke at dett er et problem der det ligger noe snø over dette laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det i noen eller få områder et tynt skarelag høyt oppe i snødekket (uderkjølt regn 23feb eller is-tåke) med kantkorn under (0.5-0.7). Kan tenke meg at hvor dette finnes, der er noe snø over, kan være lett å løse ut.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Finner dette gamle kantkornproblemet også her på Svendsenbreen. Er etterhvert godt begravet. Stor konsekvens og liten sannsynlighet

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Varierende, men i alle områder ligger det et tynt lag med hard fokksnø over overføyket delvis nedbrutt nysnø. Pga kaldt vær tar det tid å stabilisere

Tester

ECTP11@26cmQ2 Middels Skal litt til for å påvirke dette laget gamle kantkornlaget da det er mye hard snø over, men om dette går er det store skred

ECTN5@10cmQ3 God

ECTPV@2cmQ2 Dårlig Sprekker rundt skiene i det tynne snødekket med nysnø under. Ikke veldig mye bruddforplantning, men isolering av blokk over 30gader gir utgliding.

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt kompleks og vanskelig å si noe generelt. Det skriker ikke med faretegn, og det har ikke gått store skred siden jul. Likevel er det i noen eller få områder tegn til kantkorndanning under et tynt skarelag. Dette laget er høyt i snødekket og lett å påvirke. Noen områder med nedføyket nysnø, trolig strl1 skred. Og det gamle kantkornproblemet. Dette tilsammen, hvor det er lett å få til små skred og veldig vanskelig å få store skred, gjør at det er stort sett trygt, men ved flere uheldige omstendigheter kan være farlig. Med kaldt stabilt vær forventes ikke vesentlige forandringer. Stor temp gradient fra luft til overflate til 5cm ned. Varslet faregrad er riktig Jeg mener da at det er 3 skredproblem.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen Ser at den reelle temperaturen nå, med -24 i lufta, -27 i overflata og -23 5cm ned ikke vises i profil. Så det er et forbedringspotensiale i verktøyet.

ObsID: 184013

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.03.2019 kl. 15:08

401 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Sprekker i fokksnøen (P hardhet). God forplanting med en hopp med skiene under testskavlen. Svakt lag er kantkorn under fokksnø og over et islagt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Toppskavler på platåfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  Snøoverflaten på platåfjellet. Veldig begrenset snø tilgjengelig for transport.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  I dug in a location where the latest wind slab was thinner than where I observed right under the test cornice. Also didn't find the ice layer that was the bed surface for fractures under the test cornice, so this pit may not be totally representative of the starting zones under the cornices, but is at least a safe place to dig. No propagation in this location, but it's obvious from the cracking under the cornice that the wind slab at the top of the snowpack can and will propagate in some locations.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 3 m/s fra V → 25% skyer Fortsatt ganske kaldt. Lett bris fra vest. Få skyer.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket på denne turen varierer mellom vindpakket myk, skare, og 1F-P hardhet fokksnø i enkelte steder. Men jeg måtte ikke bruke skarejern så vi sier vindpakket myk.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Krevende fokksnø problemer i øyeblikket. Flere lag av fokksnø og kantkorn innen en halv meter av overflaten. Sprekker i fokksnøen under testskavlen gikk i et lag av kantkorn over et tynt islag også funnet i går i fardalen og på Svalsat veien. Jeg tror utbredelsen av fokksnøflak i Longyeardalen er ganske begresent til utløsningsområder under på Platåfjellet og kanskje Gruvefjellet. Ganske lett å påvirke og å utløse et skred i fokksnøen i enkelte steder. Problemet finnes i lommer i alle himmelretninger.

Tester

ECTN11@17cm Middels Fikk ikke forplantning i kantkornlaget under fokksnøen hvor jeg gravde, men også jeg fant ikke islaget i profilen. Så dette testet er sannsynligvis ikke representativ av skredsituasjonen jeg fant under testskavlen.

Skredfarevurdering

2 Moderat I Longyeardalen er fokksnø problemet begresent til få bratte heng så jeg tror at fg 2 stemmer bra her. I andre steder i regionen er det mulig at fokksnø problemer er mer utbredt. Store temperaturgradienter nær overflaten = kantkorn utvikling forsetter i lavere tetthet nedsnødd snø. Will be interesting to see how the snowpack responds to our next loading event. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 183816

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.03.2019 kl. 15:00

455 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -21 °C 2 m/s fra NV ↘ 5% skyer

Snødekke

Iståke fører til at man får dannet tynne ishinne /skorpe <1cm på snøoverflaten, i få / noen? områder så kan det se ut som om dette rimer ned eller har fått et tynt lag med nysnø over seg. Når dette føyker ned så ser det ut til at vi får kantkornutvikling ganske så raskt i det løse laget. Dette fant vi også i Fardalen på Fredag. Iståken ser ut til å være mest utbredt i høyden. Vi fant dette på 400 moh på Frithamn og i samme høyde i Fardalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkorn / begynnende nær overflaten utviklet i nedføyket nysnø. Har observert det samme i Fardalen og Holt@unis har obs på dette fra Platåberget i dag. Korn fremdeles små <.5 mm

Tester

ECTN18@17cmQ2 Middels

CTE6@17cmQ2 Dårlig Går til brudd i nedføyka nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre vind en meldt, ikke observert noe som tilsier noe utbredt fokksnø problem på turen Lyb - Todalen - Frithamn i dag. Ikke de store mengdene med snø tilgjengelig for transport i terrenget. Kantkornutvikling høyt i snødekket ser ut å være gjelde i noen områder i alle himmelretninger. Kantkorn / beger krystaller rundt mild værsskare og nært bakken ser ikke ut til å være særlig potent for tiden. Iståke lager en isskorpe i høyden i noen områder i nærområdet til Lyb Følg med på utvikling av kantkorn høyt i snødekket Varslet faregrad er for høy Skredproblem i varselet er riktig, Fokksnøproblem ikke på en FG 3 i dag

Snøprofil

11 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i østvendt side på 450 moh. Som ikke har fått noe innblåst snø siste 24t. Tynt islag i overflaten fra iståke. Fikk også rim på scooter som stod parkert mens vi var på ski.

ObsID: 183852

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.03.2019 kl. 14:32

425 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -25 °C 3 m/s fra NV ↘ Høy luftfuktighet - Iståke - setter seg på overflaten

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kjør5t turen Lyb - Fritthavn og gått på ski. Lite fersk innblåst fokksnø, fant det noe steder. Løssnø i skjerma daler, Ellers Is og fokksnø av varierende hardhet

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hinne fra Iståke på snøoverflaten. Noen steder var den nedføka

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV lett å få til brudd, men viser liten evne til forplantning

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

Tester

CTE1@4cmQ3 Middels

ECTN3@4cmQ3 Middels

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 183818

Nordenskiöld Land / Trollsteinen

Snø

02.03.2019 kl. 13:20

678 moh

Ida@ANG (Ukjent)

Notater

Tynn vindskorpe (1 cm) på toppen (rufflesnø), som kunne knekke og skli noe. Løsere snø under (6 cm), deretter et lag med blyanthard snø (40 cm). Under dette knivhardt snøpakk, vanskelig å komme gjennom med spade. Kjente med søkestanga noe mykere under, antageligvis kantkorn. Vanskelig å påvirke alle snølagene, bortsett fra det tynne rufflelaget øverst. Mye snø, mer enn 265 cm.

Vær

-23 °C 4 m/s fra NV ↘

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 183826

Nordenskiöld Land / Gangdalen

Snø

02.03.2019 kl. 13:15

303 moh

Jesper@ANG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Gangdalstoppane

Vær

Ikke nedbør -23 °C 4 m/s fra NV ↘ 5% skyer Stedvis 10cm myk snø i området som ellers er ganske vindutsatt. Tilgjengelig for transport. Noen heng i både øst og vestvendt himmelretning bærer mye snø. Ikke noe tåke slik som det ble oberservert i todalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Svak vindføyk enkelte plasser. Virket ikke som det blåste noe mer i høyden i området ut ifra hva jeg kunne se.

ObsID: 183834

Nordenskiöld Land / Mälardalen

Snø

02.03.2019 kl. 13:11

250 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Ut M¨lardalen fra innerst i dalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Jens Abild

Vær

Ikke nedbør -24 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Skaren fra mildværet i romjula stikker fortsatt frem på avblåste plasser ellers hard fokksnø de fleste plasser unntatt på meget skjermede plasser hvor fokksnøen er mykere.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Litt hule lyder under de harde flak fra siste vindperiode fra vestlig kant.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 0 moh Problemet finnes der hvor der er fokksnø ovenpå den gamle skaren. Temperaturene faciliterer hurtig kantkornutvikling

Tester

ECTP3@30cmQ3 Dårlig

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen er hard og der har vært hurtig utvikling av kantkorn med de lave temperaturer vi har hatt. Det svake laget bryter lett og der er god forplantning. Med de fortsatt lave temperaturer som er meldt vil utviklingen av det svake laget fortsette. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

13 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Desverre ingen temperaturprofil da batteriet gikk kaldt

ObsID: 183803

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.03.2019 kl. 11:41

25 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

Varslet vind har vært svakere. Lite snøtransort i natt

Skredfarevurdering

2 Moderat

ObsID: 183756
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.