Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 14.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning. Det finnes også ustabile fokksnøflak i fjellet.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De er stabilt kaldt i regionen med lite nedbør av betydning. De siste dagene har det kun i korte perioder vært lett snøfokk lokalt. I østlige deler tyder observasjoner på at fokksnøsflak er gjeldende skredproblem. Lenger vest, i de områdene der det ikke har kommet så mye snø de siste dagene, er skredproblemet i hovedsak knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn. Overliggende lag er harde og det skal mye til for å løse ut skred i dette laget, men det kan være mulig ved stor tilleggsbelastning f.eks. en snøscooter. Vær spesielt oppmerksom i østvendte fjellsider der fokksnølag er tynne.
Snødekket varierer mellom avblåste rabber, evt. med skare, og fokksnø av forskjellig hardhet. Det finnes begrensede mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport, men litt nysnø har kommet de siste dagene. Det ligger mest snø i fjellsider som vender mot V-N.
Det finnes lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekket av hard vindpakket snø og det skal mye til for å løse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket fines det kantkornlag i forbindelse med skare. Disse lagene er svært vanskelig å påvirke.
Det er ikke registrert skredaktivitet siste 3 døgn.
Det er tidligere meldt om store skavler mot V på Gruvefjellet, anslagsvis i overkant av 5 m høye.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-18 °C til -13 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: HoltH@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

150 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN14@27cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert

-19.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Skavl

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: harvey@ObsKorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør

-15.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 76,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mnskeyser (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HoltH@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

115 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTN2@2cmQ3

Vær

Ikke nedbør

-15.5 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 115,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.