Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svakt lag i snødekket som enkelte stadar kan påverkast ved stor tilleggslast, td. snøskuter. Det finst også fersk fokksnø i terrenget.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I austlege delar av regionan tyder observasjonar på at det finst skredproblem med fokksnøsflak. I dei områda det ikkje har kome so mykje snø dei siste dagane er skredproblem i hovudsak knytt til vedvarande svakt lag av kantkorn. Overliggande lag er harde og det skal mykje til for å løyse ut skred i dette laget. Det finst litt snø tilgjengeleg for vindtransport, men ikkje nok til at varsla vind vil auke skredfaren i noko særleg grad.
Snødekket varierar mellom avblåste rabbar, evt. med skare, og fokksnø av forskjelleg hardheit. Det finst lite laus snø tilgjengeleg for vindtransport. Det ligg mest snø i heng mot V-N.
Det finst lag av kantkorn i snødekket. Det er stort sett dekka av hard vindpakka snø og det skal mykje til for å løyse ut skred på dette laget. Lengre nede i det gamle snødekket finst det kantkornlag i forbindelse med skarelag. Desse laga er det svært vanskeleg å påverke.
Det vert meldt om store skavlar på Gruvefjellet.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-14 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: mrtnlvs (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Vær

Ikke nedbør

-15.0 grader

Stabilitetstest

God

CTH23@38cmQ1

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

200 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-17.8 grader

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 119,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MariE (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

190 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

-10.7 grader

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 110,00 cm

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

160 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-9.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 15

Total dybde: 160,00 cm

Stabilitetstest

Middels

ECTP17@20cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mrtnlvs (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Vær

Snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.