Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i områder med fokksnø. Vedvarende svake lag er vanskelig å løse ut, men kan gi svært store skred. Størst fare øst i regionen.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som ble fraktet med vinden torsdag har nå stabilisert seg og vil være vanskelig å løse ut skred. Det gamle kantkorn laget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å være noe mer utbredt øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Torsdagens svært kraftig vind har preget snødekket i stor grad. Det er store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare, hardblåst fokksnø og avblåst morenerygger. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Før uværet er det observert noe kantkorndannelse i fokksnøen, men dette bildet har trolig endret seg som følge av den svært kraftige vinden. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Det er ikke meldt om skredaktivitet under/etter uværet. Men en viss underrapportering kan forventes på grunn av værforholdene.
Det er bygget seg opp en del skavler på kjente plasser under uværet.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -16 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: mnskeyser (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Audunt (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
4 - Svært store
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jens Abild (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Litt hule lyder men enten hard vindskare eller mildværsskare under ca 400 meter og over 400 meter hard vindskare.

Vær

Snø

-16.8 grader

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 160,00 cm

Snødekke

160 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

ECTN25@40cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN7@5cmQ3

Faretegn

Drønn i snøen

På min tur fra Gangdalen og opp på Burraltoppen fikk jeg en gang drønn i snøen. Tok en kjapp undersøkelse, og regner med at det var kollaps i fokksnø

Vær

Ikke nedbør

-20.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 120,00 cm

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tore@HRSguide (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Notater

Kjørte Helvetia og DeGeer. Observerte flere skavelknekk i bekkedalen i vestvendt side. Det på bildet gikk når jeg kom kjørende. Største blokk er på størrelse med en liten bil.

Vær

Ikke observert

17.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

ECTP25@34cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-18.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 75,00 cm

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elke@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

ECTN24@22cmQ2

Stabilitetstest

God

ECTN25@15cmQ2

Snøprofil (2012)

99646

Snøprofil (2012)

Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.

99707

Vær

Ikke nedbør

-14.1 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: OddmundR (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.