Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i områder med ferskfokksnø. Vedvarende svake lag er vanskelig å løse ut, men kan gi svært store skred. Størst fare øst i regionen.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som ble fraktet med vinden torsdag er i ferd med å stabliserer seg, men i kulda tar dette litt tid. Det skal etterhvert mer til å løse ut skred, men gjennom helgen kan det fortsatt være lett å løse ut ved ferdsel i terrenget. Lørdag kan det blir noe snøtransport, men neppe nok til å øke skredfaren. Det gamle kantkorn laget lever fortsatt, men også det blir stadig vanskeligere å løse ut. Men vær på vakt særlig der snødekket er tynt. Skredfaren ventes å ha størst gyldighet i østlige deler av regionen.
Torsdagens svært kraftig vind ventes å ha preget snødekket i stor grad. Det vil trolig være store forskjeller i snømengdene i terrenget, alt fra skare til hardblåst fokksnø. Mest snø ligger det i søkk og leområder mot V. Det er fortsatt mer snø øst i regionen enn rundt Longyearbyen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Før uværet er det observert noe kantkorndannelse i fokksnøen, men dette bildet har trolig endret seg som følge av den svært kraftige vind. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Det er ikke meldt om skredaktivitet under/etter uværet. Men en viss underrapportering kan forventes på grunn av værforholdene.
Ingen observasjoner fra terreng over 400 moh siste 3 døgn. Det er bygget seg opp en del skavler på kjente plasser under uværet, men det ikke observert knekk i noen.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten storm fra nordøst., endring til stiv kuling fra øst om ettermiddagen.
-19 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -17 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

På min tur fra Gangdalen og opp på Burraltoppen fikk jeg en gang drønn i snøen. Tok en kjapp undersøkelse, og regner med at det var kollaps i fokksnø

Stabilitetstest

God

ECTN25@40cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN7@5cmQ3

Vær

Ikke nedbør

-20.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 120,00 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tore@HRSguide (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Notater

Kjørte Helvetia og DeGeer. Observerte flere skavelknekk i bekkedalen i vestvendt side. Det på bildet gikk når jeg kom kjørende. Største blokk er på størrelse med en liten bil.

Vær

Ikke observert

17.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

God

ECTP25@34cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-18.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 75,00 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elke@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

God

ECTN24@22cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-14.1 grader

Stabilitetstest

God

ECTN25@15cmQ2

Snøprofil (2012)

99646

Snøprofil (2012)

Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.

99707

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: OddmundR (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.