Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 09.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag morgen: Det har vært mye nysnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport. Økende vind, spesielt i høyden, har ført til fersk fokksnø i sørlige leformasjoner. Det er svært lett å løse ut skred i denne snøen. Det finnes fortsatt et svakt lag av kantkorn lengre ned i snødekket som kan påvirkes både av den ferske fokksnøen i seg selv, og av en skiløper eller en skuter. Stadige meldinger om drønn i snødekket bekrefter dette. I de områdene der det har blåst inn mest snø kan det bli store skred. Dersom det blåser opp kan det også gå naturlig utløste skred.
Det ligger 20-40 cm løs snø i terrenget etter siste dagers snøfall, trolig mer øst i regionen. Det har generelt vært rolige vindforhold. Der vinden har fått tak, rundt oppstikkende formasjoner i terrenget, er det avblåst. I leområder der vinden har lagt fra seg snø finnes det fokksnøflak i forsenkninger og bak ryggformasjoner.
Observasjoner viser at det finnes et kantkornlag over skare fra 300 moh. Det er observert mange drønn i snødekket som bekrefter dette.
Det er observert overflaterim i høyfjellet. Lørdag utpå dagen ble det observert snøfokk fra N over ca 500 moh. Søndag morgen er vindforholdene rolige.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn. Noen på flere sekunder, så veldig bra spredning. Liten tilleggsbelastning (enkel skiløper).

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fint overflaterim.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er en noe fersk myk fokksnø, men veldig varierende mengder. Opptil ca 15 cm på det meste. Det var også fokksnø i veien fra nesten helt nede i Bolterdalen, fra rundt 50moh.

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Snø

-6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil (2012)

Snøprofil tatt oppå platåfjellet, østvendt.. Mulig samme profil i toppskavler.

95697

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

Rapportert av: Kaptajn Fjeld (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

170 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Drønn i snøen

Fremdeles drønn i snøen opp lars morenen, og videre opp på larsbreen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

70 cm snødybde

14 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Vær

Snø

-6.0 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP1@36cmQ2

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Stort snøfall

Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snøprofil (2012)

95562

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Backyard Svalbard (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.