Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 09.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag - flakskred

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag morgen: Det har vært mye nysnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport. Økende vind, spesielt i høyden, har ført til fersk fokksnø i sørlige leformasjoner. Det er svært lett å løse ut skred i denne snøen. Det finnes fortsatt et svakt lag av kantkorn lengre ned i snødekket som kan påvirkes både av den ferske fokksnøen i seg selv, og av en skiløper eller en skuter. Stadige meldinger om drønn i snødekket bekrefter dette. I de områdene der det har blåst inn mest snø kan det bli store skred. Dersom det blåser opp kan det også gå naturlig utløste skred.
Det ligger 20-40 cm løs snø i terrenget etter siste dagers snøfall, trolig mer øst i regionen. Det har generelt vært rolige vindforhold. Der vinden har fått tak, rundt oppstikkende formasjoner i terrenget, er det avblåst. I leområder der vinden har lagt fra seg snø finnes det fokksnøflak i forsenkninger og bak ryggformasjoner.
Observasjoner viser at det finnes et kantkornlag over skare fra 300 moh. Det er observert mange drønn i snødekket som bekrefter dette.
Det er observert overflaterim i høyfjellet. Lørdag utpå dagen ble det observert snøfokk fra N over ca 500 moh. Søndag morgen er vindforholdene rolige.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn. Noen på flere sekunder, så veldig bra spredning. Liten tilleggsbelastning (enkel skiløper).

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fint overflaterim.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er en noe fersk myk fokksnø, men veldig varierende mengder. Opptil ca 15 cm på det meste. Det var også fokksnø i veien fra nesten helt nede i Bolterdalen, fra rundt 50moh.

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Snøprofil

Snøprofil tatt oppå platåfjellet, østvendt.. Mulig samme profil i toppskavler.

95697

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø

-6.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

Rapportert av: Kaptajn Fjeld (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

170 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Drønn i snøen

Fremdeles drønn i snøen opp lars morenen, og videre opp på larsbreen.

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

70 cm snødybde

14 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP1@36cmQ2

Snøprofil

95562

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø

-6.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Stort snøfall

Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.