Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land søndag 09.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag morgen: Det har vært mye nysnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport. Økende vind, spesielt i høyden, har ført til fersk fokksnø i sørlige leformasjoner. Det er svært lett å løse ut skred i denne snøen. Det finnes fortsatt et svakt lag av kantkorn lengre ned i snødekket som kan påvirkes både av den ferske fokksnøen i seg selv, og av en skiløper eller en skuter. Stadige meldinger om drønn i snødekket bekrefter dette. I de områdene der det har blåst inn mest snø kan det bli store skred. Dersom det blåser opp kan det også gå naturlig utløste skred.
Det ligger 20-40 cm løs snø i terrenget etter siste dagers snøfall, trolig mer øst i regionen. Det har generelt vært rolige vindforhold. Der vinden har fått tak, rundt oppstikkende formasjoner i terrenget, er det avblåst. I leområder der vinden har lagt fra seg snø finnes det fokksnøflak i forsenkninger og bak ryggformasjoner.
Observasjoner viser at det finnes et kantkornlag over skare fra 300 moh. Det er observert mange drønn i snødekket som bekrefter dette.
Det er observert overflaterim i høyfjellet. Lørdag utpå dagen ble det observert snøfokk fra N over ca 500 moh. Søndag morgen er vindforholdene rolige.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.12.2018 kl. 15:54

447 moh

DagF@UNIS (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er en noe fersk myk fokksnø, men veldig varierende mengder. Opptil ca 15 cm på det meste. Det var også fokksnø i veien fra nesten helt nede i Bolterdalen, fra rundt 50moh.

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fint overflaterim.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn. Noen på flere sekunder, så veldig bra spredning. Liten tilleggsbelastning (enkel skiløper).

ObsID: 170660

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.12.2018 kl. 12:45

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 221

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kommet et par cm nysnø ned i Longyearbyen siste døgn. Rolige vindforhold. Litt synkende temperatur igjennom natten.

ObsID: 170702

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.12.2018 kl. 11:53

543 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fortsatt løssnø selv på ryggen mot Trollsteinen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Liten tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Fortsatt drønn over 500 moh. Spesielt der overliggende snødekke er tynt. Nå har det blåst litt fra NV. Kantkorn i tilknytning til skarelag fant jeg på torsdag også i Østvendte sider og nå med fokksnø over etter det siste døgnet. derfor tror jeg rosa kan være rød hele veien rundt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 100 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt kantkorn over skare - men jeg mener ut fra siste dagers observasjoner og vær at den gjelder for alle eksponeringer. Vinden hadde ikke tatt hardt og det var kun vindtransport det siste døgnet ved eksponerte steder. Derfor vurderer jeg dette til strl 2 skred Fokksnøen stabiliserer seg. Kantkonr laget er fortsatt aktivt selv ved liten tilleggsbelastning Varslet faregrad er riktig Oppdatert og på hugget - varsler. fint med mailen vi fikk når du gikk på vakt her om dagen. Vurder skredstørrelse på fokksnøen, som ikke har fått så mye vind opp mot Trollsteinen. vurder å rødt i alle eksponeringer på Kantkornlaget

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Var opp til 800 moh i dag. fortsatt mye urørt snø i alle eksponeringer. Det virker som at vinden bare har flytte på snø i spesielt eksponerte steder, og at det ikke har vært så mye snøtransport.Fra 500 moh og til toppen av Trollsteinen drønner kantkornlaget fortsatt, der overliggende snødekke er relativt tynt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 170623

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snø

08.12.2018 kl. 22:11

279 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I område oppå platået hvor snøprofil ble tatt. Østvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over nybyen sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet/nybyen mot gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over skolen og gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell fra kirke
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra platåfjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Område østvendt ved varden på platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra platåfjell mot gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fjellside nordvent. Tatt fra taubanesentralen og oppover mot platåfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil tatt oppå platåfjellet, østvendt.. Mulig samme profil i toppskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Track av dagens obstur.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S Litt fersk fokksnø i sør-østlige heng. Finner det oppå platået og kan tenke at det er samme i og under skavlene ned mot byen fra platåfjellet. Pga lite snø foreløpig vil dette ikke bli store skred. strl1 eller 2. På min tur i dag finner jeg ikke kantkorn over skare som deter ellers i regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder lokalt for Longyearbyen, platåfjellet varden, og er ikke nødvendigvis representativ for regionen da jeg ikke finner kantkorn over/under skare på min tur i dag. Fokksnøproblem som har bygd seg opp i går og dag. Mulig skavelbrekk fra platåfjellet og ned mot byen, forholdsvis lite snø disse skkavlene lander på. På min tur i dag får jeg FG2, men sannsynlig FG3 i regionen pga kantkornproblem. Med vind og nedbør fra N og Ø vil fokksnøproblemet være der. Varslet faregrad er riktig Det er bra at fokksnøproblemet er kommet inn.

Snødekke

Gjelder for Longyearbyen lokalt og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Ligger ca 5cm nysnø tilgjengelig i leområder. PÅ min tur i dag opp til varden oppå platåfjellet observerter jeg generelt lite snø. Den nordlige og østlige siden på fjellet er avblåst. Snø i forsenkinger og renner, enkelte sidelastede fokkskavler i fjellside østvendt. I de forsenkningene i nordvente helliger er det fokksnø og kantkorn innimellom steinene ved bakken. Oppå platået og da spesielt de sør-østvendte heng er det fersk fokksnø som bryter lett.

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vind og varierende med snø fra NV

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

ObsID: 170552

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.12.2018 kl. 12:00

506 moh

elianne (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

ObsID: 170528

Nordenskiöld Land / på ned mot longyearbreen

Snø

07.12.2018 kl. 16:47

469 moh

Kaptajn Fjeld (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ Da jeg gikk rundt hjørnet på Sarkofagen opp mot larsbreen, var det et lite heng kanskje 10 meter høyt, der snøen sprekket opp under skiene mine, og sprekker skjøt ut fra skiene. Etterpå gikk jeg opp på toppen av henget og trykket med skiene, og løste da ut et svært lite skred. Den nye fokk snø har trolig vanskelig ved å binde seg til den gamle snøen under, da denne gamle snøen var fuktig for 2 dage siden, men igår var det jo kaldt der, så da har denne snø blitt hard.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Ikke gitt SV, V, NV

Tester

ECTX Middels Der jeg gjorde testen var snødekket dypt. Rundt 170 cm. Is skare laget som stammer fra mildværet 2 helger siden, lå her 80-85 cm nede i snødekket. Jeg klarte ikke å få brudd på det ved de vanlige 30 slag. MEN da jeg dro i blokken bakfra sa det "pop" og et 80-85 cm homogent snø flakk sklei ut. Dette snøflaket hadde P hardhet hele veien. Var altså Q1. På dette stedet merket jeg ikke noe til fokk snø problematikken, virker som snøen over isskaren har bundet seg sammen til en sammenhengende masse som sklir på is skare laget. Der dette is skare lag ligger dybt, skal det trolig mye til å utløse det, men hvis det går, blir det en ganske høy brudd kant, og da trolig store skred. Stedet jeg gjorde testen var en vestvendt le side, og trolig derfor snødekket var så dypt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der jeg gjorde stabilitets testen var snødekket dypt, og is skare laget lå 80-85 cm nede i snødekket. Klarte ikke å få brudd med de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snø blokken bakfra, sa det "pop" og et 80-85 cm tjukt snø flakk sklei ut på is skare laget. Poenget er at der dette is skare ligger djupt, skal det trolig veldig mye belastning til å utløse det. Er formentlig stor variasjon i hvor djupt dette isskare lag ligger, og derfor bør man være veldig forsiktig, og helst ikke ferdes i områder der dette laget ligger høyt oppe i snødekket. Hvis en scooter kjøre der laget ligger djupt, og utløser det, blir det antageligvis et stort skred. Videre opplevde jeg idag dårlig binding i fokk snøen rundt hjørnet på sarkofagen. Dette var kanskje svært lokalt, og føler meg usikker på utbredelsen av fokksnø problematikken i den østlige sektor. Varslet faregrad er riktig Observerte ikke fokksnø problematikk i det vestlige heng jeg var i. Der hadde snøen over is skare laget bundet seg sammen til en 80 cm tjukk homogen snømasse med P hardhet.

Snødekke

170 cm totalt 5 cm nysnø

Faretegn

Drønn i snøen Fremdeles drønn i snøen opp lars morenen, og videre opp på larsbreen.

ObsID: 170443

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 09:57

425 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels De fleste bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mengden av nysnø varierer mye, men observert 14 cm nysnø på Breinosa og fortsatt snøvær.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, S, SV, V, NV under 2500 moh

Tester

ECTP1@36cmQ2 Dårlig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det tynne kantkornlaget under fokksnøen er lett å løse ut. I tillegg til at ETCen gikk og forplantet seg på første slag, hørte jeg mange drønn i snøen i dette området. Dette problemet vil være utbredt i alle heng der det finnes ett fokksnølag over kantkorn. Størrelsen på skredene vil variere med hvor mye snø det er tilgjengelig på stedet. Mengden av nysnø på stedet kan foreløpig føre til noen mindre løssnøskred. Stor variasjon på mengden løssnø som har kommet, så sannsynlig at det finnes steder med mer nysnø enn på Breinosa. Kantkornlagene er vedvarende. Mye løssnø tilgjenglig for transport dersom det blåser opp. Det er meldt nordlig opptil stiv kulig det nærmeste døgnet. Dette vil kunne føre til naturlige utløste flakskred ved mer pålastning på fokksnølaget over kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -6 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 170411

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 09:47

450 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Vær

Snø -5 °C 7 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Med fersk snø og litt vind har vi nå et begynnende fokksnøproblem hvis dette fortsetter

ObsID: 170399

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 08:04

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Et par cm nysnø nede i Longyearbyen på morgenen fredag.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 80% skyer Lett snø igjennom natta, kommet et par cm på morgenen fredag nede i Longyearbyen.

ObsID: 170389

Nordenskiöld Land / Trollsteinen

Snø

06.12.2018 kl. 21:37

740 moh

Backyard Svalbard (Ukjent)

Skredhendelse

6. des 21:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 784 moh Kantkornet snø under skarelag Leområder Fjernutløste mindre skred

ObsID: 170360

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.12.2018 kl. 16:59

588 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Skispor fra i går - uberørt. på ryggen mellom Lars H og sarkofagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Uberørt snø i overflaten på 800 moh. Ryggen til trollsteinen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Denne profilen er i samme høyde og leside for siste dagers vind. representativ for leside i denne høyde. Antar at snødekket er relativt likt som øverst på SV-siden av Lars H. fjell
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  For å ha en profil av snødekket i Loside grov jeg her på østsiden av ryggen mellom Lars H fjell og Sarkofagen (600moh)
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Liten tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 300 moh Fortsatt drønn og ECT indikerer at dette svake laget bryter selv ved liten tilleggsbelastnig. Spesielt der snødekket over er tynt

Tester

ECTP12@54cmQ1 Dårlig ECT i leside 700 moh, der fokksødekket er relativt tynt. Bryter i samme svake lag som alle andre tester de siste ukene.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fra 3-400 m tok ikke det forrige mildværet knekken på det gamle snødekket. Der har det nå bygget seg et kantornlag over og under skare/islag. Dette kantkornlaget gir drønn på vei opp. Dette laget virker fortsatt lett å påvirke der fokksnøflaget over er tynt. Fokksnøen fra vinden og nedbør den siste uken har nå stabilisert seg. Over 350 moh har det samlet seg mye fokksnø i lesider, som på østsiden av Larsbreen. Mildværet tirsdag og onsdag gikk opp til ca 150 moh. Over 150 moh har det kommet litt nysnø. Den har ligget helt i ro det siste døgnet. Ingen vind og ingen nedbør de siste 24 t. Litt fuktighet i lufta setter seg av på kald snøoverflate og gir overflaterim i høyden opp mot Trollsteinen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkornlaget er lett å løse ut der fokksnøflaket over er tynt, mindre 50 cm. Utbredelsen er i noen heng og skredstørrelse er mellom 2 og 3. Fokksnøen virker stabil. Ser ut som at dette kantkornproblemet har virkelig etablert seg godt og er vanskelig å få redusert før vi har fått mer snø og vind. Men det er jo snø på gang i morra Varslet faregrad er riktig Beskriver godt

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 0 m/s 60% skyer Sikten kom og gikk litt over 600 moh

Faretegn

Rimkrystaller Noe rim i overflaten fra 650 moh opp mot Trollsteinen

Drønn i snøen Fortsatt bra med drønn der fokksnøenlaget ikke er for tykt

ObsID: 170345
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.