Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 08.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå områder der snødekket over det svake laget er tynt, t. d. nær ryggar og på konvekse terrengformasjonar.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er framleis mogeleg å løyse ut skred på svakt lag av kantkorn ved liten tilleggsbelastning. Stadige meldingar om drønn i snødekket stadfestar dette. I dei områda der det har blåst inn mest snø kan desse skreda bli store. Det er også mykje laussnø i terrenget. Viss vinden aukar på kan dette fort føre til danning av ferske fokksnøflak samt pålagring på skavlar.
Fredag vert det meldt om aussnø på overflata. Det ligg meir laussnø i terrenget enn vanleg. I leområder ligg det fokksnøflak, oppstikkande formasjonar der vinden får tak er avblåste. Sist veke falt det 20-40 cm nysnø utan vind, kanskje endå meir i austlege delar av regionen. I områder der vinden har teke godt er det lite eller ingen laussnø igjen. I leområder der vinden har lagt frå seg snø finst det fokksnøflak i forsenkningar og bak ryggar. Det er mykje synleg stein i terrenget.
Observasjonar viser at det finst eit kantkornlag over skare frå 300 moh.
Onsdag ettermiddag vart det utløyst eit skred av turfolk på Lars Hiertafjellet.
Det har vore varmegrader og snøen har vore fuktig opp til ca 300 moh. Det vert stadig observert drønn i snødekket. I høgfjellet vert det observert overflaterim.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør i øst

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

Vær

Snø

-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

Snøprofil tatt oppå platåfjellet, østvendt.. Mulig samme profil i toppskavler.

95697

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

Rapportert av: Kaptajn Fjeld (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

170 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Drønn i snøen

Fremdeles drønn i snøen opp lars morenen, og videre opp på larsbreen.

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

70 cm snødybde

14 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Stort snøfall

Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.

Vær

Snø

-6.0 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP1@36cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Snøprofil (2012)

95562

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

-2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Backyard Svalbard (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Drønn i snøen

Fortsatt bra med drønn der fokksnøenlaget ikke er for tykt

Faretegn

Rimkrystaller

Noe rim i overflaten fra 650 moh opp mot Trollsteinen

Vær

Ikke nedbør

-3.5 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP12@54cmQ1

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snøprofil (2012)

Denne profilen er i samme høyde og leside for siste dagers vind. representativ for leside i denne høyde. Antar at snødekket er relativt likt som øverst på SV-siden av Lars H. fjell

95529

Snøprofil (2012)

For å ha en profil av snødekket i Loside grov jeg her på østsiden av ryggen mellom Lars H fjell og Sarkofagen (600moh)

95530

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mrtnlvs (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Snøprofil (2012)

Svært harde islag nedover snøpakken, Total snødybde ikke målt. Profil tatt på vestsiden av passes. relativt ferske skred observert på østsiden av passet, opp mot Larshjerta

95514

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Drønn fra ca 300m og hele veien opp til trollsteinen. Ikke så mye som i helgen da det tordnet hele veien, men 4-6 gode drønn oppover.

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil (2012)

Representativ for leområder fra 300 til 550moh. Høyere opp er det et tynt lag av skare over kantkornlaget

95402

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.