Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 08.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå områder der snødekket over det svake laget er tynt, t. d. nær ryggar og på konvekse terrengformasjonar.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er framleis mogeleg å løyse ut skred på svakt lag av kantkorn ved liten tilleggsbelastning. Stadige meldingar om drønn i snødekket stadfestar dette. I dei områda der det har blåst inn mest snø kan desse skreda bli store. Det er også mykje laussnø i terrenget. Viss vinden aukar på kan dette fort føre til danning av ferske fokksnøflak samt pålagring på skavlar.
Fredag vert det meldt om aussnø på overflata. Det ligg meir laussnø i terrenget enn vanleg. I leområder ligg det fokksnøflak, oppstikkande formasjonar der vinden får tak er avblåste. Sist veke falt det 20-40 cm nysnø utan vind, kanskje endå meir i austlege delar av regionen. I områder der vinden har teke godt er det lite eller ingen laussnø igjen. I leområder der vinden har lagt frå seg snø finst det fokksnøflak i forsenkningar og bak ryggar. Det er mykje synleg stein i terrenget.
Observasjonar viser at det finst eit kantkornlag over skare frå 300 moh.
Onsdag ettermiddag vart det utløyst eit skred av turfolk på Lars Hiertafjellet.
Det har vore varmegrader og snøen har vore fuktig opp til ca 300 moh. Det vert stadig observert drønn i snødekket. I høgfjellet vert det observert overflaterim.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør i øst

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snø

08.12.2018 kl. 22:11

279 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I område oppå platået hvor snøprofil ble tatt. Østvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over nybyen sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet/nybyen mot gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over skolen og gruve 2b
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjellet over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell fra kirke
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra platåfjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Område østvendt ved varden på platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra platåfjell mot gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fjellside nordvent. Tatt fra taubanesentralen og oppover mot platåfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil tatt oppå platåfjellet, østvendt.. Mulig samme profil i toppskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Track av dagens obstur.

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vind og varierende med snø fra NV

Snødekke

Gjelder for Longyearbyen lokalt og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Ligger ca 5cm nysnø tilgjengelig i leområder. PÅ min tur i dag opp til varden oppå platåfjellet observerter jeg generelt lite snø. Den nordlige og østlige siden på fjellet er avblåst. Snø i forsenkinger og renner, enkelte sidelastede fokkskavler i fjellside østvendt. I de forsenkningene i nordvente helliger er det fokksnø og kantkorn innimellom steinene ved bakken. Oppå platået og da spesielt de sør-østvendte heng er det fersk fokksnø som bryter lett.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder lokalt for Longyearbyen, platåfjellet varden, og er ikke nødvendigvis representativ for regionen da jeg ikke finner kantkorn over/under skare på min tur i dag. Fokksnøproblem som har bygd seg opp i går og dag. Mulig skavelbrekk fra platåfjellet og ned mot byen, forholdsvis lite snø disse skkavlene lander på. På min tur i dag får jeg FG2, men sannsynlig FG3 i regionen pga kantkornproblem. Med vind og nedbør fra N og Ø vil fokksnøproblemet være der. Varslet faregrad er riktig Det er bra at fokksnøproblemet er kommet inn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S Litt fersk fokksnø i sør-østlige heng. Finner det oppå platået og kan tenke at det er samme i og under skavlene ned mot byen fra platåfjellet. Pga lite snø foreløpig vil dette ikke bli store skred. strl1 eller 2. På min tur i dag finner jeg ikke kantkorn over skare som deter ellers i regionen.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk fokksnø oppå platåfjellet. Ikke veldig mye fokksnø enda

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 170552

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.12.2018 kl. 12:00

506 moh

elianne (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det begynte å blåse fra nord over 500 moh. Kun snøtransport over dette høydenivået.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønnet skikkelig i ei lomme med innblåst snø. Antar at problemet har flekkvis utbredelse.

ObsID: 170528

Nordenskiöld Land / på ned mot longyearbreen

Snø

07.12.2018 kl. 16:47

469 moh

Kaptajn Fjeld (Ukjent)

Snødekke

170 cm totalt 5 cm nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der jeg gjorde stabilitets testen var snødekket dypt, og is skare laget lå 80-85 cm nede i snødekket. Klarte ikke å få brudd med de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snø blokken bakfra, sa det "pop" og et 80-85 cm tjukt snø flakk sklei ut på is skare laget. Poenget er at der dette is skare ligger djupt, skal det trolig veldig mye belastning til å utløse det. Er formentlig stor variasjon i hvor djupt dette isskare lag ligger, og derfor bør man være veldig forsiktig, og helst ikke ferdes i områder der dette laget ligger høyt oppe i snødekket. Hvis en scooter kjøre der laget ligger djupt, og utløser det, blir det antageligvis et stort skred. Videre opplevde jeg idag dårlig binding i fokk snøen rundt hjørnet på sarkofagen. Dette var kanskje svært lokalt, og føler meg usikker på utbredelsen av fokksnø problematikken i den østlige sektor. Varslet faregrad er riktig Observerte ikke fokksnø problematikk i det vestlige heng jeg var i. Der hadde snøen over is skare laget bundet seg sammen til en 80 cm tjukk homogen snømasse med P hardhet.

Tester

ECTX Middels Der jeg gjorde testen var snødekket dypt. Rundt 170 cm. Is skare laget som stammer fra mildværet 2 helger siden, lå her 80-85 cm nede i snødekket. Jeg klarte ikke å få brudd på det ved de vanlige 30 slag. MEN da jeg dro i blokken bakfra sa det "pop" og et 80-85 cm homogent snø flakk sklei ut. Dette snøflaket hadde P hardhet hele veien. Var altså Q1. På dette stedet merket jeg ikke noe til fokk snø problematikken, virker som snøen over isskaren har bundet seg sammen til en sammenhengende masse som sklir på is skare laget. Der dette is skare lag ligger dybt, skal det trolig mye til å utløse det, men hvis det går, blir det en ganske høy brudd kant, og da trolig store skred. Stedet jeg gjorde testen var en vestvendt le side, og trolig derfor snødekket var så dypt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ Da jeg gikk rundt hjørnet på Sarkofagen opp mot larsbreen, var det et lite heng kanskje 10 meter høyt, der snøen sprekket opp under skiene mine, og sprekker skjøt ut fra skiene. Etterpå gikk jeg opp på toppen av henget og trykket med skiene, og løste da ut et svært lite skred. Den nye fokk snø har trolig vanskelig ved å binde seg til den gamle snøen under, da denne gamle snøen var fuktig for 2 dage siden, men igår var det jo kaldt der, så da har denne snø blitt hard.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Ikke gitt SV, V, NV

Faretegn

Drønn i snøen Fremdeles drønn i snøen opp lars morenen, og videre opp på larsbreen.

ObsID: 170443

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 09:57

425 moh

DagF@UNIS (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det tynne kantkornlaget under fokksnøen er lett å løse ut. I tillegg til at ETCen gikk og forplantet seg på første slag, hørte jeg mange drønn i snøen i dette området. Dette problemet vil være utbredt i alle heng der det finnes ett fokksnølag over kantkorn. Størrelsen på skredene vil variere med hvor mye snø det er tilgjengelig på stedet. Mengden av nysnø på stedet kan foreløpig føre til noen mindre løssnøskred. Stor variasjon på mengden løssnø som har kommet, så sannsynlig at det finnes steder med mer nysnø enn på Breinosa. Kantkornlagene er vedvarende. Mye løssnø tilgjenglig for transport dersom det blåser opp. Det er meldt nordlig opptil stiv kulig det nærmeste døgnet. Dette vil kunne føre til naturlige utløste flakskred ved mer pålastning på fokksnølaget over kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP1@36cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels De fleste bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mengden av nysnø varierer mye, men observert 14 cm nysnø på Breinosa og fortsatt snøvær.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, S, SV, V, NV under 2500 moh

Faretegn

Stort snøfall Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 170411

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 09:47

450 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Vær

Snø -5 °C 7 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Med fersk snø og litt vind har vi nå et begynnende fokksnøproblem hvis dette fortsetter

ObsID: 170399

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.12.2018 kl. 08:04

38 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Et par cm nysnø nede i Longyearbyen på morgenen fredag.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 80% skyer Lett snø igjennom natta, kommet et par cm på morgenen fredag nede i Longyearbyen.

ObsID: 170389

Nordenskiöld Land / Trollsteinen

Snø

06.12.2018 kl. 21:37

740 moh

Backyard Svalbard (Ukjent)

Skredhendelse

6. des 21:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 784 moh Kantkornet snø under skarelag Leområder Fjernutløste mindre skred

ObsID: 170360

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.12.2018 kl. 16:59

588 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Skispor fra i går - uberørt. på ryggen mellom Lars H og sarkofagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Uberørt snø i overflaten på 800 moh. Ryggen til trollsteinen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Denne profilen er i samme høyde og leside for siste dagers vind. representativ for leside i denne høyde. Antar at snødekket er relativt likt som øverst på SV-siden av Lars H. fjell
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  For å ha en profil av snødekket i Loside grov jeg her på østsiden av ryggen mellom Lars H fjell og Sarkofagen (600moh)
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 0 m/s 60% skyer Sikten kom og gikk litt over 600 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fra 3-400 m tok ikke det forrige mildværet knekken på det gamle snødekket. Der har det nå bygget seg et kantornlag over og under skare/islag. Dette kantkornlaget gir drønn på vei opp. Dette laget virker fortsatt lett å påvirke der fokksnøflaget over er tynt. Fokksnøen fra vinden og nedbør den siste uken har nå stabilisert seg. Over 350 moh har det samlet seg mye fokksnø i lesider, som på østsiden av Larsbreen. Mildværet tirsdag og onsdag gikk opp til ca 150 moh. Over 150 moh har det kommet litt nysnø. Den har ligget helt i ro det siste døgnet. Ingen vind og ingen nedbør de siste 24 t. Litt fuktighet i lufta setter seg av på kald snøoverflate og gir overflaterim i høyden opp mot Trollsteinen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkornlaget er lett å løse ut der fokksnøflaket over er tynt, mindre 50 cm. Utbredelsen er i noen heng og skredstørrelse er mellom 2 og 3. Fokksnøen virker stabil. Ser ut som at dette kantkornproblemet har virkelig etablert seg godt og er vanskelig å få redusert før vi har fått mer snø og vind. Men det er jo snø på gang i morra Varslet faregrad er riktig Beskriver godt

Tester

ECTP12@54cmQ1 Dårlig ECT i leside 700 moh, der fokksødekket er relativt tynt. Bryter i samme svake lag som alle andre tester de siste ukene.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Liten tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 300 moh Fortsatt drønn og ECT indikerer at dette svake laget bryter selv ved liten tilleggsbelastnig. Spesielt der snødekket over er tynt

Faretegn

Rimkrystaller Noe rim i overflaten fra 650 moh opp mot Trollsteinen

Drønn i snøen Fortsatt bra med drønn der fokksnøenlaget ikke er for tykt

ObsID: 170345

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snø

05.12.2018 kl. 20:30

645 moh

mrtnlvs (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Svært harde islag nedover snøpakken, Total snødybde ikke målt. Profil tatt på vestsiden av passes. relativt ferske skred observert på østsiden av passet, opp mot Larshjerta

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 700 moh og 0 moh

ObsID: 170344

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Trollsteinen

Snø

05.12.2018 kl. 20:02

708 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Representativ for leområder fra 300 til 550moh. Høyere opp er det et tynt lag av skare over kantkornlaget

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra Ø ← 50% skyer

Snødekke

Varierende. Har vært fuktig opptil 300m i dag. Etter det har det kommet litt nysnø og det kjøles godt ned nå. I leområder der ligger det bra fokksnøflak, og i andre områder er avblåste.Under fokksnøen er det et kantkornlag opptil 550moh, herfra og opp ser det ut til at snødekket består av fokksnø, et tynt creme-brulee lag av skare, kantkorn 1,5m og tykkere skare.

Skredfarevurdering

3 Betydelig fokksnøproblemet har stabilisert seg. Kantkorn over skare er fremdeles gjeldene og pga store mengder snø over kan det blir store skred Med mer nedbør og vind vil det komme et nytt fokksnøproblem

Tester

Gitt i snøprofil.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV Fokksnøproblemet er der, men lite problem pr nå.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Ikke gitt N, S, SV, V, NV over 300 moh Lett å løse ut, noen heng, strl3. Finnes overalt der det er fokksnø over.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn fra ca 300m og hele veien opp til trollsteinen. Ikke så mye som i helgen da det tordnet hele veien, men 4-6 gode drønn oppover.

ObsID: 170195

Nordenskiöld Land / lars moræne/bre

Snø

05.12.2018 kl. 16:51

433 moh

Kaptajn Fjeld (Ukjent)

Vær

Snø kram snø

Snødekke

Fuktig kram snø overflate opp til ca 400 meter. klappet under trugene.

Skredfarevurdering

nysnøen som kom idag var fuktig opp til en 400 høyde meter, og falt på fuktig snø overflate. Dette vil trolig bivirke at i denne høyde vil ny snøen binde seg bra til snø overflaten

ObsID: 170178

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.12.2018 kl. 14:15

733 moh

PhilipK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PhilipK Kommentar:  Place where I managed to self arrest
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PhilipK Kommentar:  Around 40 cm slab
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PhilipK Kommentar:  Hard to see but the end of the slab was not visible, it continues all the way to the right of the picture and further

Skredhendelse

5. des 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 719 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 cm høy og 200 m bred bruddkant Brattheng We think it went all the way down to fardalsbakken, huge roaring sounds indicated a long run out It took me off my feet and I slid 10 m down with the slab but I managed to self arrest myself. I called sysselmannen to inform about the event and that we didn't see anybody down in fardalsbakken as far as we know, they will look into it

Vær

Snø -8 °C 4 m/s fra NØ ↙ Lots of fresh snow and high winds during last weekend building up slab conditions due to wind transported snow. Presence of faceted snow over and under a hard layer in the area

Ulykke/hendelse

I tested the slope with a parallel cut on the top with my snowboard to assess the stability of the slope. Slope angle below was between 30-35 degrees. Visibility was not great so I cut a bit too far down and due to propagation the crown face broke 10 m above me. The crown face was very wide, at least 200 m. I should have paid more attention to where exactly I was cutting the slope, then I probably could have triggered the slab below my feet instead of above me. Otherwise we were aware of the conditions and our approach to the slope was controlled and planned. Visibility was not great which might have been quite risky in retrospect since it was hard to exactly see where the slope started. Snø Nestenulykke Topptur

ObsID: 170181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.12.2018 kl. 14:00

450 moh

AslakW (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Vindpakket hard Fuktig Vindtransportert snø har samlet seg i flak og i søkk i terrenget. Deler av Platåfjellet er avblåst med tynt eller intet snødekke.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 8-9 store drønn i snødekket på toppen av Platåfjellet.

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 170185

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen/lia

Snø

05.12.2018 kl. 13:14

400 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  kantkorn ved bakken, og lagdeling i fokksnø

Vær

0,5 °C 5 m/s fra Ø ←

Snødekke

Gjelder sukkertoppen. Varierende. Nede i byen har mildværet gått ned 5-10cm og gjort det slik at det øverste laget kan lages snøball av. Lite eller ingen nedbør så snødekket er ikke veldig fuktig. Lengere opp, 200-250moh er luften på plussiden, men snødekket er kaldt og tørt. Lite snø på nordsiden av sukkertoppen. PÅ vestsiden ligger det i renner og leområder. Det jeg finner er at snødekket består av fokksnø med litt lagdeling. Ingen skytende sprekker. Kompresjonstester viser liten evne til bruddforplanting i fokksnøen. Noen plasser ligger dette oppå kantkorn på bakken. Kantkorn på bakken, eller nært bakken, er sannsynligvis hvor det var snø før siste ukes snøfall kom.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder lokalvarslet for Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Et fokksnøproblem som virker å ha stabilisert seg siden helgen. Kantkorn ved bakken i enkelte isolerte områder. Fokksnøen vil stabiliseres. Mer kulde vil mulig også skape nytt kantkornproblem? der det nå er fuktig, dvs under 200moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, S, SV, V, NV Gjelder sukkertoppen og er ikke nødvendigvis representativ for regionen. Tar med kantkorn ved bakken som et skredproblem her. Finnes sannsynligvis bare der det lø noe snø før snøfallet for en uke siden. Det vil da i denne fjellsiden begrense utbredelsen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV Fokksnøproblemet har stabilisert seg siden helgen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn på min obstur til sukkertoppen

ObsID: 170162
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.