Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land lørdag 19.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers generelt stabilt snødekke. Mulighet for skavlbrudd.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil gi nysnøflak i fjellsider vendt mot NV til NØ. Nysnøen ventes å komme på gunstige temperaturer og dermed relativt raskt feste seg til underlaget. Det ventes ikke sterk vind, så flakene ventes å være myke og ikke innholde spenninger som kan gi store flak. Over ca 700 moh kan det ligge ustabile fokksnøflak og skavler som kan gå til brudd. Det gamle snødekket virker stort sett å være stabilt, men enkelte steder kan det finnes kantkorn nede i snødekket som kan utgjøre et problem der snødekket er tynt. Skredfaren er nok fg 1-liten mange steder, men der det har samlet seg tørr snø, kan faregraden komme opp i 2.
Under ca 500-600 moh ligger snøen stort sett i forsenkninger i terrenget. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er i stor grad snøfrie. Her er snødekket stort sett gjennomfuktet, men der snødekket er tykkere, kan det finnes tørr snø ned mot bakken. Observasjon torsdag sier skarelag over den våte snøen ved ca 500 moh. Over ca 700 moh er det tørr snø og vind siste dagene kan ha lagt opp enkelte ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot NV til NØ. Det er også observert skavler flere steder.
Det finnes lag med kantkorn nede i snødekket, men observasjoner tyder på at disse for tiden er lite aktive. Over og under den harde smelteomvandla snøen nær bakken, finnes det også svake lag av kantkorn og begerkrystallar.
De siste par dagene er det observert flere våte løssnøskred i S-V fjellsider flere steder i regionen.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
-3 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-3 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: PeterSchurke@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Aslak@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

110 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

2.0 grader

Notater

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Råtten snø med grove is/vannkorn fra nybyen mot sarkofagen (0.5 cm diameter) som gir etter; skiene synker godt nedi opp til ca 200 moh. Generelt mye vann i snødekket. Fra 200 moh og opp er det et lag med hardere snø under ca 10 cm fuktig nysnø fra i dag. Virker som denne nysnøen har bundet seg godt til det underliggende hardere laget pga fuktigheten.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Lucian@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

120 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: MariusWitte@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

1.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MariE (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

255 cm snødybde

Vær

Snø

0.4 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTX@0cmIkke spesifisert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Audunt (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.