Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 19.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes ferske og eldre fokksnøflak i flere himmelretninger som gradvis stabiliserer seg med rolig vær. Det vil være lett å løse ut skred i den ferskeste fokksnøen, men skredene ventes ikke å bli større enn str. 2. Den gamle fokksnøen, hovedsakelig lokalisert i nord- og østvendte leområder, vil generelt være vanskeligere å påvirke. Merk at det er lokale variasjoner regionen. Det er mindre snø i områdene rundt Longyearbyen enn ellers i regionen. Ferdsel i andre deler av regionen krever derfor økt oppmerksomhet rundt skredproblemene og skredfaren. Det finnes vedvarende svake lag dypere i snødekket, men det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse. Sola har begynt å påvirke snøen på de mest soleksponerte hellinger og himmelretninger, og det kan gå våte str. 1 skred. Skavler kan også være utsatt når sola får godt tak.
På platåene er snøoverflaten delvis avblåst, ellers består den av fokksnø. Fra sørøst til nordvendte leområder ligger en del myk fokksnø. Rygger og topper er generelt avblåst. Snødekket er preget av milde temperaturer opp til ca 200 moh. Sola har begynt å påvirke snøoverflatene som er mest eksponert for sol.
Mellom de litt eldre fokksnøflakene ligger et svakt lag med nedføyket nysnø og/eller kantkorn. Lenger ned i snødekket, mellom gammel fokksnø og smelte-frysepakken ved bakken har det dannet seg et tynt lag av kantkorn over skare. Der snødekket er tynt har dette utviklet seg til begerkrystaller. Det skal generelt stor belastning til for å påvirke svake lag dypt nede i snødekket, men der snødekket er tynt er det mulig.
Tirsdag ble det observert et str. 2 skred i et sørøstvendt fjellside i Grøndalen. Mandag ble det observert et str 1 skred 250 moh i ei nordside mellom byen og flyplassen.
Tirsdag ble det observert fersk vindtransportert snø i fjellet. Sola har begynt å ta, og det kom tirsdag inn observasjon på skavlbrudd som følger av soloppvarming.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-22 °C til -14 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-18 °C til -13 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-10.6 grader

Faretegn

Rimkrystaller

Overflate rim, spesielt i høyden. Men eller var det utbredt kantkorn i overflaten. fra Nybyen hele Larsbreen og opp til toppen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MariE (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

275 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-10.2 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTN27@19cmIkke spesifisert

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AsbjornR@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen i noen få østvendte heng, lyden spredte seg noen meter rundt meg.

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rapportert av: Sigmund@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mnskeyser (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Fritekst

Observert i dag. Usikker på når det har gått, men ser ganske ferskt ut og la ikke merke til noe skred der i går.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AsbjornR@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Rapportert av: mpraz (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: TheStigish (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: TheStigish (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)

Skavlfall

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.