Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 17.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind vil frakte tilgjengelig ubunden snø over i leområder. Vinden dreier til N, slik at denne gangen er det i sørvendte det vil legge seg opp fersk fokksnø. Eldre fokksnøflak trenger også tid på å stabilisere seg. Lokale vindvariasjoner kan sidelaste andre terrengformasjoner. Det vil være lett å løse ut skred i den ferskeste fokksnøen, men skredene ventes ikke å bli større enn str. 2. I den gamle fokksnøen, hovedsakelig lokalisert i nord- og østvendte leområder, vil det generelt være vanskeligere å løse ut skred. Merk at det lokale variasjoner med generelt mindre snø i områdene rundt Longyearbyen enn ellers i regionen. Ferdsel i andre deler av regionen krever derfor økt oppmerksomhet rundt skredproblemene og skredfaren generelt. Det finnes vedvarende svake lag dypere i snødekket, men det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse.
Snødekket bærer preg av snøvær og vind fra vest og sør de siste dagene. På platåene er det delvis avblåst og stedvis små fonner med fokksnø. I øst- og nordvendte leområder ligger en del myk fokksnø. Rygger og topper er avblåst. Sør og vest i regionen kom nedbøren sist torsdag som regn, og nysnø i løpet av helgen har lagt seg på glatt regnskare. Under nysnøen finnes eldre flak av fokksnø.
Mellom de litt eldre fokksnøflakene ligger et svakt lag en nedføyket nysnø og/eller kantkorn. Lenger ned i snødekket, mellom gammel fokksnø og smelte-frysepakken ved bakken har det dannet seg et tynt lag av kantkorn over skare. Der snødekket er tynt har dette utviklet seg til begerkrystaller. Det skal generelt stor belastning til for å påvirke svake lag dypt nede i snødekket, men der snødekket er tynt er det mulig.
Fredag gikk det en del tørre flakskred av ulik størrelse samt flere små løssnøskred i skytebanegropa og gropa lenger vest. I tillegg gikk det et str. 3 skred over SvalSat veien fredag morgen og det er observert skred på østvendt side av Plåtåfjellet og ned mot Longyearbreen. Skredene har i hovedsak gått i den ferskeste fokksnøen og har ikke påvirket svake lag lenger ned i snødekket.
Lørdag kveld tok vinden seg opp, og det var økende transport av snø langs bakken.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-3 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-12 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: AsbjornR@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Rapportert av: mpraz (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: TheStigish (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: TheStigish (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)

Skavlfall

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martini@unis (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vind i løpet av natta, nede på breen moderat snøfokk opp breen.

Rapportert av: HoltH@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Marte@ANG (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: mnskeyser (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.