Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 15.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø ved bakken

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I noen leheng kan det ligge ustabile fokksnøflak som er lette å løse ut der fokksnøen ligger over et svakt lag av løsere snø. Enkelte steder kan den ligge på nedføyket overflaterim. Vedvarende svakt lag av kantkorn finnes ved bakken, men ligger for det meste under et hardt og bærende snødekke. Det er kun få steder det er mulig å løse ut skred på dette laget.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket, med fokksnø av ulik hardhet i leheng mot NV-NØ. SV-vendt oppstikkende terreng og rygger er stort sett avblåst. Stedvis finnes løs snø der vinden ikke har tatt tak. I lavereliggende strøk finnes et tynt skarelag etter kortvarig mildvær.
Det finnes et kantkornlag ved bakken, men det er de fleste steder dekket av et tykt og hardt snødekke som har frosset etter mildvær.
Det er observert flere skred i forbindelse med nysnø og kraftig vind søndag.
Det ble meldt om vindtransport tirsdag kveld og onsdag. Lokalt kan fersk fokksnø ligge på nedføyket overflaterim, men utbredelse er foreløpig usikker.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -10 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra øst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -14 °C
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

MiddelsECTP18@16cmQ2

Snødekke

106 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Ikke nedbør-12.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøNoen timer med brukbar trekk fra Øst.

Stabilitetstest

DårligCTE7@23cmQ2

Stabilitetstest

DårligECTP11@23cmQ2

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små rimkrystaller har begynt å utvikle seg på overflaten. Opp til 500 m er snøen noe vindpåvirket, men fremdeles myk. Over 500 er det stedvis knallhardt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På tur ned begynte det å snø og blåse og lokalt har det lagt seg områder med ny innblåst snø. Greit å ha i bakhodet at den kan ha lagt seg oppå rimkrystallene.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Små tørre flakskred i mange renner på vestsiden av Longyeardalen (Østvendt). Trolig pga sidelast ved den sørlige vinden søndag. Det har kommet litt snø etter de gikk så trolig skredene har gått søndag. Det er også ett par mindre skred i østsiden av dalen (gruvefjellet), men tror disse er noe eldre.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.