Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 14.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø ved bakken

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan stedvis dannes ustabile flak av fersk fokksnø i leheng. Fokksnø fra helgen vil fortsette å stabilisere seg. Fokksnøen ligger stedvis over et svakt lag av løsere snø, og i noen heng vil vekten av en skiløper være nok til å løse ut skred. Vedvarende svakt lag av kantkorn finnes ved bakken, men ligger for det meste under et hardt og bærende snødekke. Det er kun få steder det er mulig å løse ut skred på dette laget.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket, med fokksnø av ulik hardhet i leheng mot NV-NØ. SV-vendt oppstikkende terreng og rygger er avblåst. Stedvis finnes løs snø der vinden ikke har tatt tak. I lavereliggende strøk finnes et tynt skarelag etter kortvarig mildvær.
Det finnes et kantkornlag ved bakken, men det er de fleste steder dekket av et tykt og hardt snødekke som har frosset igjen etter mildvær.
Det er observert flere skred i forbindelse med nysnø og kraftig vind søndag.
Observasjoner tyder på at nysnø- og fokksnøflak fra helgen nå gradvis stabiliseres. Nederst i Fardalen er det rapportert om et kantkornlag mellom fokksnø og et skarelag, men egenskaper og utbredelse er ukjent.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -10 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -10 °C på 500 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

DårligCTE7@23cmQ2

Stabilitetstest

DårligECTP11@23cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøNoen timer med brukbar trekk fra Øst.

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små rimkrystaller har begynt å utvikle seg på overflaten. Opp til 500 m er snøen noe vindpåvirket, men fremdeles myk. Over 500 er det stedvis knallhardt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På tur ned begynte det å snø og blåse og lokalt har det lagt seg områder med ny innblåst snø. Greit å ha i bakhodet at den kan ha lagt seg oppå rimkrystallene.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Små tørre flakskred i mange renner på vestsiden av Longyeardalen (Østvendt). Trolig pga sidelast ved den sørlige vinden søndag. Det har kommet litt snø etter de gikk så trolig skredene har gått søndag. Det er også ett par mindre skred i østsiden av dalen (gruvefjellet), men tror disse er noe eldre.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTN13@8cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Charlie (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilde fra regobs

Rapportert av: Charlie (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Kjetil@obskorps (****)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTN15@10cmQ1

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Veien var stengt pga skredfareAnnet

Fritekst

Bilder fra veien

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør-8.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.