Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 09.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnø fra starten av uka antas å nå være vanskelig å løse ut. Men litt nysnø og vind de siste dager gir ferske fokksnøflak som er lettere å løse ut, men disse ventes å være små. Fokksnø kan finnes i alle himmelretninger, men er mest utbredt i vest- til nordvendte heng. Det er usikkerhet i om det er aktive vedvarende svake lag i regionen, men skred observert ved Longyearbreen indikerer at dette kan være til stede. Vær derfor særlig varsom i områder med tynt snødekke. Skredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.
I helga lå det en del løssnø i terrenget, men vind de siste dagene har flyttet denne snøen inn i leheng. Onsdag ble det observert fersk fokksnø i NV og V vendte heng, og eldre fokksnø i N og Ø vendte heng.
Kantkornlag ved bakken er til stede, men ikke mulig å påvirke, da dette er dekket av en tykk og hard smelte-frys-pakke. Lørdag ble det observert et begynnende lag av kantkorn rundt skarelaget fra 12-13 januar, men laget viste ikke evne til å forplante brudd.
Tirsdag er det observert en del skred av str 1-2 i området rundt Longyearbyen som for det meste løsnet under uværet på mandag. Torsdag er det observert et 200m bredt flakskred ved Longyearbreen. Det er uvisst hva som var svakt lag i dette skredet, men størrelsen tilsier at det muligens er et vedvarende svakt lag.
Det er store forskjeller i snømengdene i regionen. Sør og øst i regionen er det mer snø enn normalt, mens det er mindre snø i Longyearbyen.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Bris fra vest
Temperatur
-15 °C til -10 °C på 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 3 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-13 °C til -5 °C på 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Fritekst

Då fann me rett skred. Det andre me sendte inn er eldre. Dette er str 3 gått på kantkorn på bakke.

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Tørre flakskred

Fritekst

Små blokker tyder på mjukt flak.

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: elke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snødet føyket godt i dag tidlig, mye vindtransport av snø, men roet seg ned rundt lunsjtid

Stabilitetstest

GodECTN13@22cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør-3.7 grader

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Feil stedsangivelse. Fikk ikke endra. Observasjonen ble gjort på Arctowskyfjellet.

Stabilitetstest

GodECTN24@15cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Snø-5.0 grader

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Bilder av snøfordelingene i fjellsidene rundt Longyeardalen. Hovedintrykket er lite snø både i løsneområder og i skredbaner. Det kom 3 cm nysnø natt til torsdag som gir inntrykk av mer snø enn realiteten er.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Charlie (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred. Ca 200m bredt. Trolig gått i går ettermiddag/natt til i dag. Var i samme område i går og kunne ikke se noe da.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTP13@30cmQ2

Rapportert av: elke@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøi nordvest og vestvendte heng

Stabilitetstest

MiddelsECTP13@30cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Snø-6.0 grader

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.