Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 06.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnes fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt. Minkende skredfare i løpet av dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø i kombinasjon med kraftig vind mandag ventes å ha dannet ustabile leområder med fokksnø. Disse ferske fokksnøflakene vil gradvis stabilisere seg. I lavlandet går temperaturen tirsdag fra pluss til minus, så her ventes skaredannelse på overflaten og mer stabile forhold. Skredfaren vurderes generelt å avta til faregrad 2-moderat. Men det er lite observasjoner fra sørlige og østlige deler av regionen, og her kan forholdene være annerledes.
I helga lå det en del løssnø i terrenget. Natt til mandag har vinden tatt seg opp fra S-SV og mandag formiddag er det observert kraftig snøfokk i nærheten av Longyearbyen. I fjellet har det sannsynligvis vært stor snøtransport og snøoverflaten antas nå å være enten avblåst eller bestå av fokksnøflak de fleste steder.
Kantkorn ved bakken er til stede, men vanskelig å påvirke. Lørdag ble det observert et begynnende lag av kantkorn rundt skarelaget fra 12-13 januar, men laget viste ikke evne til å forplante brudd.
Lørdag kveld er det gått et lite løssnøskred over skuterløypa i morenen på Longyearbreen. Søndag kveld gikk et lite skred ved veien opp til Gruve 7.
Det er store forskjeller i snømengdene i regionen. Sør og øst i regionen er det mer snø enn normalt, mens det er mindre snø i Longyearbyen. I Longyearbyen er det mandag morgen observert 5 cm våt nysnø og 2 plussgrader.
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørvest, endring til liten kuling fra sørvest om kvelden
Temperatur
-4 °C til 0 °C på 500 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh natt til mandag
Skydekke
Skyet
Nedbør vesentlig først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørvest, endring til bris fra nordvest om kvelden
Temperatur
-10 °C til -3 °C på 500 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Rapportert av: Sigmund@obskorps (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Snø-1.5 grader

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Tur med bil langsmed veien oppover dalen for å se etter skredaktivitet etter nedbør og sterk vind siste døgn. God sikt, men noe flatt lys. Sidene er observert med kikkert. Alle skredene som er observert har vært delvis nedføyka, nedsnø, men ingen tvil om at de har gått i løpet av de siste 24 timene mens vi hadde vind og nedbør.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke observert

Snødekke

Fritekst

Vinden har tatt seg opp utover formiddagen, siste timen så har det vært i snitt 16.5m/s på Gruvefjellet med opptil 26m/s i kastene, variere mye i Longyeardalen nå. Nede ved UNIS, snø, perioder med lett snøfokk. Øverst i Nybyen er vinden i perioder så sterk at det er vanskelig å stå oppreist. Kraftig snøfokk, langs bakken og opptil 20m over bakken, kan se fjelltoppen i rundt, noe fokk i høyden også. Både Gruvefjell - og Platåberg siden får noe sidelast av snø. Men det er ikke de store mengder med løs snø som flytter seg, da snøen som kom i natt var våt + perioder med regn har ført til at snødekket har satt seg. Ut fra brøytekanter så er det kommet mer snø i Nybyen enn nede i Longyearbyen. Snøen som har kommet i Nybyen har også vært fuktig. Pga kraftig vind så fryser snødekket til - det dannes en isskorpe på overflaten på snøen nede i dalen.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Mye vann i snøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø2.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsD (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.