Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land mandag 05.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren øker pga vind og nedbør, særlig i de østlige deler. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø i kombinasjon med kraftig vind vil danne ustabile leområder med fokksnø. Vær varsom dersom snøoverflaten begynner å sprekke opp. Utsatte steder ventes det lokalt mye nedbør. Det blir mildere og nedbøren kan komme som regn/sludd ved havnivå. Det ventes stor snøtransport inn i leområder og det kan være fare for enkelte naturlig utløste skred av str. 3. Snøskredfaren vil være 3-betydelig i de mest utsatter steder i øst, trolig mindre skredfaren rundt Longyearbyen.
Lørdag kveld og søndag har været tatt seg opp. Det er meldt om mykere flak i rundt Longyearbyen og pågående snøtransport. Fra tidligere i uka ligger en del løs snø tilgjengelig for videre transport med vinden.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Lørdag er det observert et begynne lag av kantkorn rundt skarelaget fra 12-13 januar. Men lag viser ikke evne til å forplante brudd riktig ennå.
Lørdag kveld er det gått et mindre skred over skutaløype i morena på Longyearbreen
Søndag formiddag har mildværet begynt å fukte snøen i lavlandet. Det er store forskjeller i snømengdene i regionen. Sør og øst i regionen er det betydelig mer snø enn normalt, mens det er mindre snø i Longyearbyen.
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørvest, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-4 °C til -2 °C på 500 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Mest vind på formiddagen og sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørvest, endring til liten kuling fra sørvest om kvelden
Temperatur
-4 °C til 0 °C på 500 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh natt til mandag
Skydekke
Skyet
Nedbør vesentlig først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Vinden har tatt seg opp utover formiddagen, siste timen så har det vært i snitt 16.5m/s på Gruvefjellet med opptil 26m/s i kastene, variere mye i Longyeardalen nå. Nede ved UNIS, snø, perioder med lett snøfokk. Øverst i Nybyen er vinden i perioder så sterk at det er vanskelig å stå oppreist. Kraftig snøfokk, langs bakken og opptil 20m over bakken, kan se fjelltoppen i rundt, noe fokk i høyden også. Både Gruvefjell - og Platåberg siden får noe sidelast av snø. Men det er ikke de store mengder med løs snø som flytter seg, da snøen som kom i natt var våt + perioder med regn har ført til at snødekket har satt seg. Ut fra brøytekanter så er det kommet mer snø i Nybyen enn nede i Longyearbyen. Snøen som har kommet i Nybyen har også vært fuktig. Pga kraftig vind så fryser snødekket til - det dannes en isskorpe på overflaten på snøen nede i dalen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

Mye vann i snøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsD (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Charlie (Ukjent)

i kommune: SVALBARD

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt løssnøskred

Ulykke/hendelse

Lite løssnøskred gått over skuterløypa i morena på longyearbreen. Vind transportert snø over skarelag m rim på.Ikke spesifisert

Faretegn

Ferske skredOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Rapportert av: Martini@unis (***)

i kommune: SVALBARD

Stabilitetstest

MiddelsECTN5@17cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: For sider som er østvendt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

120 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-4.5 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: DagF@UNIS (***)

i kommune: SVALBARD

Faretegn

RimkrystallerTynt lag med overflaterim.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

80 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: elianne (****)

i kommune: SVALBARD

Fritekst

Generelt mye løs og tørr snø som vinden kan flytte på (0-30 cm). Dette veldig bra til å være Svalbard! Det er betydelig mer snø i høyden enn i og rundt byen. Temperaturen har beveget seg opp mot null, men snøen er fremdeles tørr og lett.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.